Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB upphör med produktion och utgivning av 500-eurosedeln

4 maj 2016
  • ECB har beslutat att sluta producera och ge ut 500-eurosedlar.
  • Europaserien kommer inte att innehålla någon 500-eurosedel.
  • 500-eurosedeln är fortfarande lagligt betalningsmedel och kommer alltid att behålla sitt värde.

Idag avslutade Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) en granskning av strukturen på denomineringen av eurosedlar i Europaserien. ECB-rådet beslutade att helt sluta producera 500-eurosedlar och att utesluta dem från Europaserien. Detta görs på grund av oron för att denna sedel skulle kunna underlätta olaglig verksamhet. Utgivningen av 500-eurosedeln kommer att upphöra någon gång runt slutet av 2018 då 100- och 200-eurosedlarna i Europaserien enligt planerna kommer att införas. Övriga sedelvalörer, från 5 euro till 200 euro, kommer att behållas.

Med tanke på eurons internationella roll och det omfattande förtroendet för sedlarna kommer 500-eurosedeln att förbli lagligt betalningsmedel och kan även fortsättningsvis användas som betalningsmedel och värdebevarare. Eurosystemet, som består av ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet, kommer att vidta steg för att säkerställa att tillräckliga mängder av de återstående valörerna finns tillgängliga.

Precis som de övriga sedelvalörerna kommer 500-eurosedeln att behålla sitt värde och den kommer även fortsättningsvis att kunna växlas in vid de nationella centralbankerna i Eurosystemet under obegränsad tid.

Frågor från media kan riktas till William Lelieveldt, tfn. +49 69 1344 7316.

OBS!

Europaserien är den andra serien eurosedlar. Den införs stegvis, först kom 5-eurosedeln 2013, därefter 10-eurosedeln 2014 och 20-eurosedeln 2015.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media