Eurosedlerne i Europa-serien

Sedlerne i Europa-serien indføres gradvis over flere år efter stigende seddelværdi. De fire første sedler i den nye serie, dvs. 5-, 10-, 20- og 50-eurosedlen, blev sat i omløb i henholdsvis 2013, 2014, 2015 og 2017. Den nye 50-euroseddel blev sat i omløb 4. april 2017.

Hvorfor er de nye sedler nødvendige?

ECB og de nationale centralbanker i Eurosystemet er ansvarlige for eurosedlernes integritet. De har i denne forbindelse udarbejdet en ny euroseddelserie med forbedrede sikkerhedselementer, som gør sedlerne endnu sikrere. De vil samtidig bidrage til at bevare borgernes tillid til valutaen.

Den nye seddelserie kaldes Europa-serien, fordi to af sedlernes sikkerhedselementer viser et portræt af Europa. Europa er den figur i den græske mytologi, som vores verdensdel er opkaldt efter.

Et skridt foran falskmøntnerne

Ved udarbejdelsen af de nye eurosedler er der anvendt den nyeste teknologi til seddelproduktion. De nye sikkerhedselementer gør det sværere at forfalske eurosedlerne og gør dem endnu sikrere.

Det fremgår af Eurosystemets forsknings- og udviklingsstrategi, at eurosedlerne skal kunne "forsvare sig selv", dvs. at de skal gøre livet svært for falskmøntnerne. Det er i denne forbindelse vigtigt, at kreditinstitutterne, de kontanthåndterende virksomheder og borgerne er i stand til at spotte en falsk euroseddel, fordi de dermed er med til at støtte Eurosystemet i dets indsats for at bekæmpe forfalskning.

Robuste og med længere holdbarhed

De nye eurosedler er mere slidstærke end den første serie og skal ikke udskiftes lige så hurtigt. Det er især vigtigt for 5-eurosedlens vedkommende, for den udsættes for størst slitage. Den nye seddels længere levetid reducerer samtidig dens indvirkning på miljøet.

Omfattende forskning og udvikling

Pengesedler er meget avancerede produkter. Fremstillingen af nye sedler forudsætter adskillige års forskning og udvikling.

Seddelværdier

ECB har besluttet endegyldigt at stoppe produktionen af 500-eurosedlen. Det er også besluttet, at der ikke bliver en 500-euroseddel i Europa-serien. De øvrige seddelværdier forbliver uændrede: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € og 200 €.

Pressemeddelelse

Videreudvikling af designet

De nye eurosedlers design er blevet videreudviklet i forhold til den første serie. Motiverne er de samme "tidsaldre og stilarter" som på den første serie, og sedlerne har de samme stærke farver, men de er blevet ændret lidt for at gøre plads til de forbedrede sikkerhedselementer. Det gør det let at skelne dem fra den første serie.

Slidstyrke

De to første sedler, der blev udstedt i Europa-serien, var 5- og 10-eurosedlen. Det er to seddelværdier, som skifter hænder mange gange, fordi de ofte bruges til at give tilbage på større beløb. De er derfor blevet forsynet med et tyndt beskyttelseslag, som gør dem mere slidstærke, hvilket igen betyder, at de ikke behøver at blive udskiftet så ofte. Dette er med til at reducere både omkostninger og miljøpåvirkning. Da de øvrige sedler i Europa-serien, herunder også den nye 50-euroseddel, ikke skifter hænder lige så ofte, er beskyttelseslaget ikke nødvendigt.

Parallelt omløb af sedler i den første serie og sedler i Europa-serien

Sedlerne i den første seddelserie udstedes sideløbende med sedlerne i Europa-serien, indtil de resterende lagre er brugt op. Derefter vil de blive udfaset lidt efter lidt.

Sedlerne i den første seddelserie vil altid bevare deres værdi

Datoen, hvor den første euroseddelserie ikke længere er lovligt betalingsmiddel, vil blive offentliggjort i god tid. Sedlerne i den første seddelserie vil dog altid bevare deres værdi. Der er ikke fastsat nogen begrænsning på, hvor længe de kan veksles i de nationale centralbanker i Eurosystemet.

Forberedelser til de nye eurosedler

ECB stiller nye sedler til rådighed for branchen i god tid, inden de indføres. ECB har også et tæt samarbejde med alle relevante interessenter i Eurosystemets partnerskabsprogram for at gøre overgangen så smidig som mulig.

Det er dog ejerne af udstyr til håndtering af pengesedler, som i sidste ende er ansvarlige for at tilpasse det til de nye eurosedler.