Sedlerne i Europa-serien

Den nye 50-euroseddel

Den nye 50-euroseddel blev indført i de 19 lande i euroområdet 4. april 2017. Det er den fjerde seddel i Europa-serien, og den er nu i omløb sammen med den nye 5-, 10- og 20-euroseddel.

Hvis du vil vide mere om den nye 50-euroseddel og dens sikkerhedselementer, kan du besøge webstedet Vores penge. Nedenfor kan du også se vores seneste videoer samt højdepunkter fra ECB's lanceringsevent.

Lancering af Europa-serien

Europa-serien

Den nye seddelserie kaldes Europa-serien, fordi to af sedlernes sikkerhedselementer viser et portræt af Europa. Europa er den figur i den græske mytologi, som vores verdensdel er opkaldt efter.

Seddelværdier

ECB har besluttet endegyldigt at stoppe produktionen af 500-eurosedlen. Det er også besluttet, at der ikke bliver en 500-euroseddel i Europa-serien. De øvrige seddelværdier forbliver uændrede: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € og 200 €.

Pressemeddelelse

Udstedelsestidspunkter

De nøjagtige tidspunkter for udstedelsen af de resterende seddelværdier vil blive fastsat og meddelt offentligheden og de kontanthåndterende virksomheder på et senere tidspunkt.

Avancerede sikkerhedselementer

Den nye serie har nye og forbedrede sikkerhedselementer, som giver bedre beskyttelse mod falskmøntneri.

Videreudvikling af designet

De nye eurosedlers design er blevet videreudviklet i forhold til den første serie. Motiverne er de samme "tidsaldre og stilarter" som på den første serie, og sedlerne har de samme stærke farver, men de er blevet ændret lidt for at gøre plads til de forbedrede sikkerhedselementer. Det gør det let at skelne dem fra sedlerne i den første serie. Reinhold Gerstetter, en uafhængig seddeldesigner fra Berlin, fik til opgave at opdatere sedlernes design.

Design tilpasset synshæmmede

Ligesom det var tilfældet med den første seddelserie, blev synshæmmede brugere spurgt til råds i designfasen. Det dannede grundlag for indførelsen af særlige sikkerhedselementer i det færdige design.

Holdbarhed

De to første sedler, der blev udstedt i Europa-serien, var 5- og 10-eurosedlen. Det er to seddelværdier, som skifter hænder mange gange, fordi de ofte bruges til at give tilbage på større beløb. De er derfor blevet forsynet med et tyndt beskyttelseslag, som gør dem mere slidstærke. Det betyder, at de ikke behøver at blive udskiftet så ofte, og det er med til at reducere både omkostninger og miljøpåvirkning. Da de øvrige sedler i Europa-serien, herunder også den nye 50-euroseddel, ikke skifter hænder lige så ofte, er beskyttelseslaget ikke nødvendigt.

Parallelt omløb af sedler i den første serie og sedler i Europa-serien

Sedlerne i den første seddelserie udstedes sideløbende med sedlerne i Europa-serien, indtil de resterende lagre er brugt op. Derefter vil de blive udfaset lidt efter lidt.

Sedlerne i den første seddelserie vil altid bevare deres værdi

Datoen, hvor den første seddelserie ikke længere er lovligt betalingsmiddel, vil blive offentliggjort i god tid. Sedlerne i den første seddelserie vil dog altid bevare deres værdi. Der er ikke sat nogen tidsbegrænsning for, hvor længe de kan omveksles i de nationale centralbanker i Eurosystemet.

Forberedelser til de nye eurosedler

ECB stiller nye sedler til rådighed for branchen i god tid, inden de indføres. ECB har også et tæt samarbejde med alle relevante interessenter i Eurosystemets partnerskabsprogram med henblik på at understøtte en problemfri overgang.

Det er dog ejerne af udstyr til håndtering af pengesedler, som i sidste ende er ansvarlige for at tilpasse det til de nye eurosedler.