Seria „Europa”

Banknoty z serii „Europa” wchodzą do obiegu sukcesywnie, w kolejności od najniższego do najwyższego nominału. Proces ten zaplanowano na kilka lat. Pierwsze cztery nominały z nowej serii – 5, 10, 20 i 50 euro – wprowadzono odpowiednio w 2013, 2014, 2015 i 2017 roku. Nowy banknot 50 euro wszedł do obiegu 4 kwietnia 2017.

Po co nowe banknoty?

EBC i krajowe banki centralne z Eurosystemu odpowiadają za wiarygodność banknotów euro. W trosce o zaufanie społeczeństwa opracowały drugą serię banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami, dającymi jeszcze lepszą ochronę przed fałszowaniem.

Nowa seria banknotów euro nosi nazwę „Europa”, gdyż dwa z zastosowanych w niej zabezpieczeń przedstawiają portret mitycznej królewny Europy, od której pochodzi nazwa naszego kontynentu.

Zawsze o krok przed fałszerzami

W drugiej serii wykorzystano najnowsze osiągnięcia techniki produkcji banknotów. Nowe zabezpieczenia dają lepszą ochronę przed fałszowaniem, dzięki czemu banknoty są jeszcze bezpieczniejsze.

Strategia badawczo-rozwojowa Eurosystemu zakłada, że banknoty powinny same bronić się przed fałszerzami, czyli być jak najtrudniejsze do podrobienia. Pracownicy banków, osoby pracujące z gotówką i zwykli ludzie powinni umieć rozpoznawać falsyfikaty – w ten sposób będą wspierać walkę Eurosystemu z fałszerzami.

Mocniejsze i trwalsze banknoty

Nowe banknoty euro będą bardziej wytrzymałe od banknotów z pierwszej serii i nie będzie trzeba ich równie często wymieniać. To ważne, zwłaszcza w wypadku banknotów 5 euro, które są najintensywniej eksploatowane. Dzięki wydłużeniu czasu użytkowania nowe banknoty będą też mniej obciążać środowisko naturalne.

Prace badawczo-rozwojowe

Banknoty są wyrobem bardzo złożonym; ich pojawienie się poprzedzają lata prac badawczo-rozwojowych.

Nominały

EBC podjął decyzję o całkowitym zaprzestaniu produkcji banknotu 500 euro i niewłączaniu go do serii „Europa”. Pozostałe nominały – 5, 10, 20, 50, 100 i 200 euro – nadal będą emitowane.

Komunikat prasowy

Ewolucja wzoru banknotów

Nowa seria jest kontynuacją serii pierwszej. Wzory nowych banknotów również są oparte na temacie „Epoki i style” i utrzymane w podobnej kolorystyce. Ich szata graficzna została jednak nieco zmieniona, by umożliwić dodanie zmodernizowanych zabezpieczeń. Dzięki wprowadzonym zmianom łatwo jest też rozróżnić obie serie.

Trwałość

Jako pierwsze z serii „Europa” zostały wyemitowane banknoty 5 i 10 euro. Ponieważ oba te nominały bardzo często przechodzą z rąk do rąk, na przykład przy wydawaniu reszty, zastosowano w nich dodatkowo cienką warstwę ochronną zwiększającą ich trwałość. Dzięki temu będą one rzadziej wymieniane, co pozwoli obniżyć koszt finansowy i ekologiczny. Jako że pozostałe nominały z serii „Europa”, w tym nowe 50 euro, są używane mniej intensywnie, nie potrzebują dodatkowej ochrony.

Równoległy obieg banknotów z obu serii

Banknoty euro z pierwszej serii będą wprowadzane do obiegu równolegle z banknotami z serii „Europa” aż do wyczerpania zapasów i wycofywane stopniowo.

Banknoty z pierwszej serii nigdy nie stracą wartości

Termin, w którym banknoty euro z pierwszej serii przestaną być prawnym środkiem płatniczym, zostanie ogłoszony z dużym wyprzedzeniem. Jednak banknoty te zachowają swoją wartość – będzie je można bezterminowo wymieniać w krajowych bankach centralnych z Eurosystemu.

Przygotowania do wprowadzenia nowych banknotów

Przed emisją kolejnych nominałów EBC udostępnia je z dużym wyprzedzeniem zainteresowanym podmiotom z branży gotówkowej, z którymi ściśle współpracuje w ramach prowadzonego przez Eurosystem programu partnerstwa, aby ułatwić sprawne wprowadzenie nowych banknotów.

Ostateczną odpowiedzialność za adaptację sprzętu obsługującego banknoty ponoszą jednak jego właściciele.