Seria „Europa”

Nowe 50 euro

4 kwietnia 2017 w 19 krajach strefy euro weszło do obiegu nowe 50 euro. To czwarty nominał z serii „Europa”, po wprowadzonych już 5, 10 i 20 euro.

Więcej informacji o nowym banknocie 50 euro i jego zabezpieczeniach znajduje się na stronie € Nasz pieniądz. Zachęcamy także do obejrzenia najnowszych materiałów filmowych oraz skrótowej relacji z uroczystości emisji tego banknotu:

Wprowadzanie nowej serii banknotów

Seria „Europa”

Nowa seria banknotów euro nosi nazwę „Europa”, gdyż dwa z zastosowanych w niej zabezpieczeń przedstawiają portret mitycznej Europy, od której pochodzi nazwa naszego kontynentu.

Nominały

EBC podjął decyzję o całkowitym zaprzestaniu produkcji banknotu 500 euro i niewłączaniu go do serii „Europa”. Pozostałe nominały – 5, 10, 20, 50, 100, i 200 euro – nie zmienią się.

Komunikat prasowy

Harmonogram emisji

Dokładny harmonogram wprowadzania do obiegu pozostałych nominałów zostanie określony i podany do wiadomości osób pracujących z gotówką i ogółu społeczeństwa w późniejszym terminie.

Nowoczesne zabezpieczenia

Seria „Europa” zawiera nowe i zmodernizowane zabezpieczenia, które zapewniają lepszą ochronę przed fałszowaniem.

Ewolucja wzoru banknotów

Nowa seria jest kontynuacją serii pierwszej. Wzory nowych banknotów również są oparte na temacie „Epoki i style” i utrzymane w podobnej kolorystyce. Ich szata graficzna została jednak nieco zmieniona, by umożliwić dodanie zmodernizowanych zabezpieczeń. Dzięki wprowadzonym zmianom łatwo jest też rozróżnić obie serie. Zadanie odświeżenia wyglądu banknotów euro powierzono berlińskiemu grafikowi Reinholdowi Gerstetterowi.

Projekt dla niewidomych i niedowidzących

Podczas projektowania serii „Europa”, tak jak przy serii pierwszej, konsultowano się z osobami z dysfunkcją wzroku, dzięki czemu ich potrzeby zostały uwzględnione w ostatecznych wzorach banknotów.

Trwałość

Jako pierwsze z serii „Europa” zostały wyemitowane banknoty 5 i 10 euro. Ponieważ oba nominały bardzo często przechodzą z rąk do rąk, na przykład przy wydawaniu reszty, zastosowano w nich dodatkowo cienką warstwę ochronną zwiększającą ich trwałość. Dzięki temu będą one rzadziej wymieniane, co pozwoli obniżyć koszt finansowy i ekologiczny. Jako że pozostałe nominały z serii „Europa”, w tym nowe 50 euro, są używane mniej intensywnie, nie potrzebują dodatkowej ochrony.

Równoległy obieg banknotów z obu serii

Banknoty euro z pierwszej serii będą wprowadzane do obiegu równolegle z banknotami z serii „Europa”, aż do wyczerpania zapasów, i stopniowo wycofywane.

Banknoty z pierwszej serii nigdy nie stracą wartości

Termin, w którym banknoty euro z pierwszej serii przestaną być prawnym środkiem płatniczym, zostanie ogłoszony z dużym wyprzedzeniem. Jednak banknoty te zachowają swoją wartość – będzie je można bezterminowo wymieniać w krajowych bankach centralnych z Eurosystemu.

Przygotowania na wprowadzenie nowych banknotów

Przed emisją kolejnych nominałów Europejski Bank Centralny udostępnia je z dużym wyprzedzeniem zainteresowanym podmiotom z branży gotówkowej, z którymi ściśle współpracuje w ramach prowadzonego przez Eurosystem programu partnerstwa, aby ułatwić sprawne wprowadzenie nowych banknotów.

Ostateczną odpowiedzialność za adaptację sprzętu obsługującego banknoty ponoszą jednak jego właściciele.