Bancnotele euro din seria „Europa”

Bancnotele din seria „Europa” sunt introduse treptat, pe parcursul mai multor ani, în ordine crescătoare. Primele patru bancnote din noua serie (bancnotele de 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR și 50 EUR) au fost puse în circulaţie în anii 2013, 2014, 2015 și, respectiv, 2017. Noua bancnotă de 50 EUR a intrat în circulație la data de 4 aprilie 2017.

De ce sunt necesare bancnote noi?

BCE și băncile centrale naționale (BCN) din Eurosistem sunt responsabile de integritatea bancnotelor euro. Prin urmare, acestea au elaborat o a doua serie de bancnote euro cu elemente de siguranță optimizate, care vor contribui la sporirea gradului de siguranță a bancnotelor și la menținerea încrederii publicului în moneda euro.

Denumirea noii serii de bancnote este „Europa”, întrucât două dintre elementele de siguranță ale bancnotelor din această serie conțin un portret al Europei, personaj din mitologia greacă ce a dat numele continentului nostru.

Menținerea avansului față de falsificatorii de bancnote

Noile bancnote euro beneficiază de progresele înregistrate de tehnologia de producere a bancnotelor. Noile elemente de siguranță oferă o mai bună protecție împotriva contrafacerii și sporesc gradul de siguranță a bancnotelor.

Strategia de cercetare-dezvoltare a Eurosistemului indică necesitatea de a asigura „autoprotecția” bancnotelor euro și, prin urmare, de a nu permite contrafacerea. Instituțiile de credit, agenții profesioniști care operează cu numerar și publicul trebuie să poată recunoaște bancnotele contrafăcute și să contribuie astfel la sprijinirea strategiei Eurosistemului de combatere a contrafacerii.

Rezistente și mai durabile

Noile bancnote euro vor fi mai durabile decât cele din prima serie, nemaifiind necesară înlocuirea acestora într-un ritm la fel de rapid. Acest aspect este important în special pentru bancnota de 5 EUR, întrucât aceasta este expusă uzării și deteriorării într-o măsură mai mare. Ciclul de viață mai îndelungat al acestei bancnote va reduce, de asemenea, impactul său asupra mediului.

Cercetare-dezvoltare de amploare

Bancnotele reprezintă produse cu un grad înalt de complexitate; sunt necesari ani întregi de cercetare-dezvoltare pentru elaborarea unor bancnote noi.

Cupiuri

BCE a decis să stopeze producerea bancnotei de 500 EUR cu titlu permanent și să o excludă din seria „Europa”. Celelalte cupiuri se mențin neschimbate: 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR și 200 EUR.

Comunicat de presă

Evoluția concepției grafice

Noile bancnote marchează o evoluție. Acestea prezintă în continuare concepția grafică bazată pe tema „epoci și stiluri” a primei serii și aceleași culori dominante, dar au fost ușor modificate pentru a include elementele de siguranță optimizate. Astfel, bancnotele noi sunt ușor de distins de cele din prima serie.

Durabilitate

Primele două cupiuri emise din seria „Europa” au fost bancnotele de 5 EUR și de 10 EUR. Întrucât ambele cupiuri își schimbă frecvent deținătorii, fiind folosite deseori ca rest la casă, acestea au fost prevăzute cu un înveliș subțire de protecție care le face mai durabile. Acesta permite ca înlocuirea bancnotelor să se realizeze cu o frecvență mai redusă, diminuând astfel costurile și reducând impactul asupra mediului. Având în vedere gradul diferit de uzură, celelalte cupiuri din seria „Europa”, inclusiv noua bancnotă de 50 EUR, nu necesită un înveliș de protecție.

Circulația în paralel a bancnotelor din prima serie și a celor din seria „Europa”

Bancnotele din prima serie vor continua să fie emise în paralel cu noile bancnote din seria „Europa”, până la epuizarea stocurilor rămase. Apoi, vor fi eliminate treptat.

Bancnotele din prima serie își vor păstra întotdeauna valoarea

Data la care prima serie de bancnote euro încetează să mai reprezinte un mijloc legal de plată va fi anunțată cu mult timp în avans. Totuși, bancnotele din prima serie își vor păstra întotdeauna valoarea: acestea pot fi preschimbate pe termen nelimitat la BCN din Eurosistem.

Preparativele pentru noile bancnote

BCE pune noile bancnote la dispoziția părților interesate din sector cu mult timp înainte de lansare și cooperează strâns cu toți factorii implicați relevanți în cadrul Programului de parteneriat al Eurosistemului, în vederea sprijinirii unei tranziții fără sincope.

Cu toate acestea, responsabilitatea adaptării echipamentelor de procesare a bancnotelor la noile bancnote revine, în cele din urmă, deținătorilor acestora.