Bancnotele euro din seria „Europa”

Bancnotele din seria „Europa” sunt introduse treptat pe parcursul mai multor ani. Primele patru bancnote din noua serie (bancnotele de 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR și 50 EUR) au fost puse în circulaţie în anii 2013, 2014, 2015 și, respectiv, 2017. Noile bancnote de 100 EUR și 200 EUR au fost dezvăluite publicului la 17 septembrie 2018 și vor intra în circulaţie la 28 mai 2019. Odată cu emiterea acestora, seria „Europa” va deveni completă.

BCE a decis să înceteze producerea bancnotei de 500 EUR, deși bancnota de 500 EUR din prima serie rămâne un mijloc de plată legal.

Europa

Noua serie de bancnote poartă denumirea „Europa”, întrucât două dintre elementele de siguranță ale bancnotelor conțin un portret al Europei. Acest personaj din mitologia greacă a fost inclus pe noile bancnote euro datorită referinței directe la continentul Europa, precum și notei umane pe care o conferă bancnotelor. Imaginea Europei a fost preluată de pe un vas aflat la Muzeul Luvru din Paris.

De ce sunt necesare bancnote noi?

BCE și băncile centrale naționale (BCN) din Eurosistem sunt responsabile de integritatea bancnotelor euro. Astfel, acestea au elaborat o a doua serie de bancnote euro cu elemente de siguranță optimizate, care garantează siguranța bancnotelor și mențin încrederea publicului în moneda euro.

Menținerea avansului față de falsificatorii de bancnote

Noile bancnote euro beneficiază de progresele înregistrate de tehnologia de producere a bancnotelor. Noile elemente de siguranță sporesc protecția împotriva contrafacerii.

Strategia de cercetare-dezvoltare a Eurosistemului indică necesitatea de a asigura „autoprotecția” bancnotelor euro și, prin urmare, de a descuraja acțiunile falsificatorilor. Băncile, agenții profesioniști care operează cu numerar și publicul trebuie să poată recunoaște bancnotele contrafăcute și să contribuie astfel la sprijinirea strategiei Eurosistemului de combatere a contrafacerii.

Rezistente și mai durabile

Noile bancnote euro sunt, de asemenea, mai durabile decât cele din prima serie, ceea ce implică înlocuirea bancnotelor cu o frecvență mai redusă, diminuând astfel costurile și reducând impactul asupra mediului. Acest aspect este important în special pentru bancnotele de 5 EUR și 10 EUR, întrucât acestea își schimbă proprietarii mai frecvent decât celelalte bancnote.

Circulația în paralel a bancnotelor din prima serie și a celor din seria „Europa”

Bancnotele din prima serie vor continua să fie emise în paralel cu noile bancnote din seria „Europa”, până la epuizarea stocurilor rămase. Apoi, vor fi retrase treptat din circulație. Data la care prima serie de bancnote euro încetează să mai reprezinte un mijloc legal de plată va fi anunțată cu mult timp în avans. Totuși, bancnotele din prima serie își vor păstra întotdeauna valoarea: acestea pot fi preschimbate pe termen nelimitat la BCN din Eurosistem.

Preparativele pentru introducerea noilor bancnote

BCE pune noile bancnote la dispoziția sectoarelor strategice cu mult timp înainte de introducerea acestora și cooperează strâns cu toate părțile interesate în cadrul Programului de parteneriat al Eurosistemului, în vederea sprijinirii unei tranziții fără sincope.

Cu toate acestea, responsabilitatea adaptării echipamentelor la noile bancnote revine, în cele din urmă, deținătorilor și fabricanților de echipamente în domeniul bancnotelor.