Защитни елементи

Logo: FEEL-LOOK-TILT

Във всички евробанкноти са вградени редица защитни елементи, които ги предпазват от фалшифициране. Проверете евробанкнотите, като използвате простия метод ПИПНИ, РАЗГЛЕДАЙ и НАКЛОНИ. Повече информация ще намерите на http://www.novite-evrobanknoti.eu.