Turvaelemendid

Logo: FEEL-LOOK-TILT

Europangatähtedel kasutatakse erinevaid turvaelemente, mis aitavad neid kaitsta võltsimise vastu. Europangatähtede ehtsuse kontrollimiseks tuleb neid KATSUDA, VAADATA ja KALLUTADA. Vt www.uus-euro.eu