Ochranné prvky

Logo: FEEL-LOOK-TILT

Součástí všech eurobankovek jsou různé ochranné prvky, které je chrání před paděláním. Zkontrolujte eurobankovky HMATEM, NASTAVENÍM PROTI SVĚTLU a NAKLONĚNÍM. Více informací je dispozici na stránkách www.nove-eurobankovky-cs.eu.