Χαρακτηριστικά ασφαλείας

Logo: FEEL-LOOK-TILT

Σε όλα τα τραπεζογραμμάτια ευρώ έχουν ενσωματωθεί διάφορα χαρακτηριστικά ασφαλείας με σκοπό την προστασία από την παραχάραξη. Η γνησιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ εξακριβώνεται εύκολα με τη μέθοδο των τριών ελέγχων (έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο www.nea-trapezogrammatia-euro.eu.