Център за посетители на ЕЦБ

Център за посетители Защо е важно цените да се запазват стабилни? Какво предприемаме, за да управляват банките своите рискове по разумен начин? Кои са най-големите постижения на Европа? Открийте отговорите на тези въпроси и още много информация в нашия център за посетители! Ще научите за нашата роля и отговорност за Европа и за еврото посредством достъпно представени обяснения, информативни визуални материали, видеоклипове и стимулиращи мисълта интерактивни елементи.

Информация за посетителите

Време за посещение
Понеделник и петък – 16:00 ч. централноевропейско време
Вторник, сряда и четвъртък – 10:30 ч. централноевропейско време
Продължителност на посещението
90 минути
Предварителна регистрация
  • Необходимо е да се регистрирате най-малко четири седмици предварително посредством имейл: visitor.centre@ecb.europa.eu
  • Заявка за посещение може да се направи до три месеца предварително.
  • Часовете се разпределят основно по реда на заявките, като предимство имат посещаващите ни за първи път, като се взема предвид справедливото представяне на националностите.
Достъп
Безплатен вход, необходим е валиден национален документ за самоличност или паспорт
Максимален размер на групата
45 души

Вече имате резервация?

Тук ще намерите практическа информация, която ще Ви помогне в подготовката за посещението. Не забравяйте също да предвидите достатъчно време за проверката за сигурност.