ECB apmeklētāju centrs

Apmeklētāju centrs Kāpēc cenu stabilitāte ir svarīga? Kā var nodrošināt, ka bankas veic prudenciālu risku pārvaldību? Kādi ir Eiropas galvenie sasniegumi? Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem uzzināsiet mūsu apmeklētāju centrā. Ar viegli uztveramu skaidrojumu, informatīvu vizuālo materiālu un videomateriālu, un domāšanu stimulējošu interaktīvo elementu palīdzību uzzināsiet, kāda ir mūsu loma un pienākumi Eiropā un euro zonā.

Informācija apmeklētājiem

Apmeklējuma laiki
Pirmdienās un piektdienās plkst. 16.00
Otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 10.30 (pēc Viduseiropas laika)
Apmeklējuma ilgums
90 minūtes
Iepriekšēja reģistrācija
  • Jāreģistrējas vismaz četras nedēļas pirms apmeklējuma, sūtot pieprasījumu uz e-pastu: visitor.centre@ecb.europa.eu
  • Pieteikties apmeklējumam iespējams līdz pat trīs mēnešus iepriekš
  • Apmeklējumu iespējas tiek piešķirtas rindas kārtībā – priekšroka tiek dota pretendentiem, kuri ECB vēl nav bijuši, ievērojot taisnīgu nacionalitāšu pārstāvniecību
Ieeja
Bez maksas, nepieciešama derīga valsts personas apliecība vai pase
Maksimālais grupas lielums
45 dalībnieki

Vai jau pieteicāties?

Piedāvājam dažus praktiskus padomus, kas palīdzēs sagatavoties apmeklējumam. Atgādinām, ka jāieplāno pietiekami daudz laika drošības pārbaudei.