Návštevnícke centrum ECB

Návštevnícke centrum Prečo je dôležitá cenová stabilita? Ako sa staráme o to, aby banky riadili riziká obozretne? Aké najväčšie úspechy dosiahla Európa? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete v našom návštevníckom centre. Vďaka zrozumiteľným vysvetleniam, informačným panelom a videám a podnetným interaktívnym prvkom sa dozviete viac o našej úlohe a o záväzkoch, ktoré máme voči Európe a euru.

Informácie pre návštevníkov

Návštevné hodiny:
pondelok a piatok o 16:00 h SEČ
utorok, streda a štvrtok o 10:30 h SEČ
Dĺžka návštevy:
90 minút
Registrácia:
  • Na návštevu je potrebné sa zaregistrovať aspoň štyri týždne vopred na e-mailovej adrese: visitor.centre@ecb.europa.eu
  • O termín návštevy je možné požiadať najviac tri mesiace vopred.
  • Termíny sa návštevníkom zvyčajne prideľujú podľa poradia, v ktorom sa zaregistrovali. Prednosť však majú tí, ktorí našu banku zatiaľ nenavštívili. Zároveň sa snažíme zabezpečiť spravodlivé zastúpenie jednotlivých národností.
Vstupné:
bezplatné, iba s platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom
Maximálna veľkosť skupiny:
45 účastníkov

Už ste sa zaregistrovali?

Prečítajte si praktické informácie, ktoré vám pomôžu sa na návštevu pripraviť. Nezabudnite si vyhradiť dosť času na bezpečnostnú prehliadku.