Menu

Енергиен проект

Енергиен проект

© Robert Metsch

При обявяването на конкурса за проект ЕЦБ постави изискване енергийната ефективност на новата сграда да бъде с 30 % по-висока от определената в немската директива за енергоспестяване (Energieeinsparverordnung 2007). За постигането на тази цел бяха проучени и анализирани всички възможности – най-вече тези, касаещи фасадата и техническите системи. Полученият в резултат на това енергиен проект има следните характеристики.

Събиране на дъждовна вода

© Robert Metsch

Площта на покрива на Гросмарктхале е около 10 000 m². Ще бъде инсталирана система за събиране на дъждовна вода, за да може след това тя да се използва и за напояване на градините при липса на достатъчно валежи, и за почистване в санитарните помещения в Гросмарктхале.

Рециклирана топлина

Генерираната от компютърния център излишна топлина ще бъде отвеждана обратно в панелна отоплителна система за отопляване на офисите. Новата сграда на ЕЦБ ще бъде свързана с високо-енергийноефективната комбинирана топло- и електроснабдителна система на Франкфурт на Майн.

Ефективна изолация

Повърхностните части на Гросмарктхале, т.е. покривът и прозорците, ще бъдат изолирани, за да се създаде топлинна обвивка между външните и вътрешните пространства, като например ресторанта за служители и заседателните зали. Тези пространства ще имат свой собствен микроклимат, тъй като ще бъдат вградени в халето като отделна сграда в сградата.

Естествена вентилация на офисите

Освен централните вентилационни системи естествена вентилация на офисите ще осигуряват и вградените във фасадата на сградата механизирани вентилационни елементи. В резултат на това, ако потребителят пожелае, изискванията за осигуряване на свеж въздух на човек могат да бъдат изпълнени, без да се използва механична вентилация. Хората също така ще имат по-добра представа какво се случва навън. С цел да се провери дали проектът за фасадата е осъществим и функционален, беше изградена сграда-макет. Резултатите от тестовете показаха, че проектът за фасадата действително е осъществим и функционален.

Ефективна слънчева защита и нискоенергийно осветление

За да се предотврати прекомерното нагряване на сградата от слънцето, във фасадата ще бъдат вградени високоефективни слънцезащитни екрани.

Друг начин за пестене на енергия е използването на естествена дневна светлина. Офисите ще бъдат оборудвани със сензори за дневна светлина, за да може осветлението да се изключва автоматично, когато тя е достатъчно. Що се отнася до изкуственото осветление на офисите, както и на атриума и халето, бяха извършени редица проучвания, за да се гарантира, че ще бъдат достатъчно добре осветени по всяко време на деня.

Използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане

С цел допълнително намаляване на енергийните разходи на сградата, в пилотните ѝ фундаменти са вградени геотермални тръби, положени на дълбочина около 30 m и достигащи коренните скали на Франкфурт. Тези тръби могат да бъдат свързани с водния кръг и термопомпите на отоплителния център, за да се извлича топлина от земята през зимата и прохлада през лятото.

За да се сведе до минимум броят на техническите системи и количеството необходима енергия, някои зони, като например атриумът и откритите пространства в халето, ще бъдат без климатици. Вместо това те ще изпълняват ролята на климатичен буфер и преходна зона между външната и вътрешната среда.

На 4 януари 2003 г. влезе в сила Директива 2009/91/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийните характеристики на сградите. Немското правителство въведе необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да постигне съответствие с изискванията на Директивата на 1 октомври 2007 г. Новата сграда на ЕЦБ е първият голям строителен проект в Германия, отговарящ на определените стандарти.