Menu

Energijski koncept

Energijski koncept

© Robert Metsch

ECB si je že na začetku arhitekturnega natečaja izrecno zastavila cilj, da mora biti nova stavba za vsaj 30% bolj energijsko učinkovita, kot je določeno v nemški direktivi o varčevanju z energijo (Energieeinsparverordnung 2007). V ta namen je preučila in analizirala vse možnosti, še posebej v zvezi s fasado in tehničnimi sistemi. V nadaljevanju je opisan energijski koncept, za katerega se je odločila.

Zbiranje deževnice

© Robert Metsch

Sama stavba Grossmarkthalle ima strešno površino v velikosti približno 10.000 kvadratnih metrov. Vgrajen bo sistem za zbiranje deževnice, ki se bo uporabljala za zalivanje zelenih površin, kadar ne bo zadosti dežja, in za splakovanje stranišč v Grossmarkthalle.

Reciklirana toplota

Odpadna toplota, ki nastaja v računalniškem centru, bo zajeta in se bo preko sistema stropnega ogrevanja uporabljala za ogrevanje pisarn. Nova stavba ECB bo sicer priključena na visoko učinkovito kombinirano toplotno in električno energijsko omrežje mesta Frankfurt.

Učinkovita izolacija

Površine Grossmarkthalle, npr. streha in okna, bodo izolirane tako, da bodo vzpostavljale toplotni ovoj med zunanjimi in notranjimi prostori, kot so jedilnica za zaposlene in sejne sobe. Ti prostori bodo imeli lastno mikroklimo, saj bodo v stavbo Grossmarkthalle integrirani kot ločene stavbe po konceptu »hiše v hiši«.

Naravno prezračevanje pisarniških prostorov

Poleg osrednjega prezračevalnega sistema bodo v fasado stavb vgrajeni motorizirani prezračevalni elementi, ki bodo omogočali neposredno naravno zračenje pisarn. Tako bo imel vsak posamezen uporabnik možnost, da sam izbere, kako svež zrak priteka v prostor. Obenem bodo imeli ljudje tudi boljšo predstavo o tem, kakšno je vreme zunaj. Za testiranje izvedljivosti in funkcionalnosti fasade je bila zgrajena maketa izseka stavbe v naravni velikosti. Testiranja so pokazala, da je opisana fasada dejansko izvedljiva in funkcionalna.

Učinkovita zaščita pred soncem in nizkoenergijska osvetlitev

Da stavbe ne bi vpijale preveč sončne toplote, bodo v fasado vgrajena učinkovita senčila.

Druga oblika varčevanja z energijo je uporaba dnevne svetlobe. Pisarne bodo opremljene s tipali za dnevno svetlobo, tako da se bodo luči samodejno ugasnile, ko bo dovolj sončne svetlobe. Za umetno osvetlitev pisarn, kot tudi atrija in avle v Grossmarkthalle, so bile opravljene obsežne raziskave o tem, kako najučinkoviteje zagotoviti zadostno osvetlitev teh prostorov čez cel dan.

Geotermalna energija za ogrevanje in hlajenje

Za dodatno znižanje energijskih stroškov stavbe so bile v pilotne temelje, ki segajo 30 metrov globoko do kamnite podlage Frankfurta, vgrajene geotermalne sonde. Te sonde je mogoče povezati na vodovodno napeljavo in toplotne črpalke v kotlovnici in zajeto toploto uporabljati za ogrevanje prostorov pozimi oz. njihovo hlajenje poleti.

Da bi bilo tehničnih sistemov, ki jih je treba napajati, čim manj, nekateri prostori, kot so atrij in odprti prostori v Grossmarkthalle, ne bodo klimatizirani. Ti prostori bodo tako delovali kot klimatski blažilniki na prehodu med notranjostjo in zunanjostjo stavbe.

Direktiva 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o energetski učinkovitosti stavb je začela veljati 4. januarja 2003. Nemški parlament je 1. oktobra 2007 sprejel zakone, uredbe in upravne odločbe, potrebne za uskladitev nemške zakonodaje z direktivo. Projekt novih prostorov ECB je prvi večji gradbeni projekt v Nemčiji, ki izpolnjuje zahtevane standarde.