Menu

Energieconcept

Energieconcept

© Robert Metsch

Al sinds de uitschrijving van de architectuurprijsvraag is het de uitdrukkelijke bedoeling van de ECB dat het energiegebruik van het nieuwe gebouw 30% efficiënter is dan voorgeschreven in de Energieeinsparverordnung 2007, de in Duitsland toepasselijke regelgeving op dit gebied. Met het oog op deze doelstelling zijn alle mogelijkheden onderzocht en geanalyseerd, met name in verband met de gevels en de technische systemen. Het energieconcept dat daarvan het resultaat is, omvat de volgende maatregelen.

Opvangen van regenwater

© Robert Metsch

Het dak van de Grossmarkthalle heeft een totale oppervlakte van zo'n 10.000 m2. Er wordt een systeem geïnstalleerd om het regenwater op te vangen, zodat het kan worden gebruikt om de tuinen te besproeien wanneer het niet voldoende regent en om de toiletten in de Grossmarkthalle door te spoelen.

Warmterecycling

De warmte die door het computercentrum wordt gegenereerd, wordt teruggevoerd in een plafondverwarmingssysteem om zo de kantoren te verwarmen. Het nieuwe gebouw van de ECB wordt aangesloten op het zeer energie-efficiënte gecombineerde warmte- en elektriciteitssysteem van Frankfurt am Main.

Efficiënte isolatie

De externe vlakken van de Grossmarkthalle, zoals het dak en de ramen, worden geïsoleerd om een warmte-isolatielaag tussen de externe en interne ruimten (personeelsrestaurant, vergaderruimten) te creëren. Deze ruimten zullen over een eigen microklimaat beschikken, aangezien ze als een afzonderlijk 'huis-in-huis'-systeem in de markthal worden geïntegreerd.

Natuurlijke ventilatie van kantoorruimten

Naast de centrale ventilatiesystemen worden gemotoriseerde ventilatie-elementen in de gevels van het gebouw geïntegreerd, die zorgen voor de directe natuurlijke ventilatie van de kantoren. Op die manier kunnen de medewerkers, indien gewenst, de lucht verversen zonder gebruik te maken van mechanische ventilatie. Daarnaast krijgen de gebruikers van het gebouw een betere indruk van de omstandigheden buiten. De haalbaarheid en werking van het gevelontwerp zijn getest aan de hand van een proefconstructie. Uit de testresultaten bleek dat het ontwerp inderdaad realiseerbaar en functioneel is.

Efficiënte zonwering en energiezuinige verlichting

Om te voorkomen dat de gebouwen te veel zonnewarmte absorberen, worden zeer efficiënte zon- en lichtweringssystemen in de gevels opgenomen.

Een andere manier om energie te besparen is het gebruik van natuurlijk daglicht. De kantoren worden uitgerust met daglichtsensoren, zodat de verlichting automatisch wordt uitgeschakeld als er voldoende daglicht is. Wat de kunstmatige verlichting van de kantoren, het atrium en de markthal betreft, is veel onderzoek gedaan om te garanderen dat zij op alle uren van de dag voldoende en doeltreffend verlicht zijn.

Gebruik van geothermische energie voor klimaatregeling

Om de energiekosten van het gebouw terug te dringen, is een gesloten geothermisch buizenstelsel in de funderingen opgenomen, dat tot de harde steenlaag op ongeveer 30 meter diepte onder Frankfurt gaat. Dit buizenstelsel kan op de waterkringloop en de warmtepompen in het verwarmingscentrum worden aangesloten, zodat in de winter warmte en in de zomer koelte aan de grond kan worden onttrokken.

Om het aantal technische systemen en de benodigde energie tot een minimum te beperken, zullen bepaalde gebieden, zoals het atrium en de open ruimten binnen de markthal, niet van klimaatregeling worden voorzien. Deze ruimten zullen fungeren als klimaatbuffer en overgangszone tussen de externe en de interne ruimte.

Op 4 januari 2003 is Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen in werking getreden. Op 1 oktober 2007 is de benodigde wet- en regelgeving ter omzetting van de richtlijn in Duitsland in werking getreden. Het nieuwe gebouw van de ECB is het eerste omvangrijke constructieproject in Duitsland dat aan de standaarden voldoet.