Menu

Energeticky úsporný návrh

Energeticky úsporný návrh

© Robert Metsch

Od samého zahájení architektonické soutěže ECB vždy deklarovala svůj cíl, že by její nové sídlo mělo dosahovat o 30 % větší energetickou úspornost, než vyžaduje německé nařízení z roku 2007 o energetické náročnosti budov (Energieeinsparverordnung 2007). K dosažení tohoto cíle byly prověřeny a analyzovány všechny možnosti, zejména pokud jde o opláštění budovy a technické zázemí. Výsledný energeticky úsporný návrh má tyto parametry:

Recyklace dešťové vody

© Robert Metsch

Samotná budova tržnice Grossmarkthalle má střechu o ploše zhruba 10 000 m2. Součástí projektu bude instalace systému pro zachytávání dešťové vody, kterou bude možné používat k zavlažování zeleně v případě nedostatku srážek a ke splachování toalet v budově tržnice.

Rekuperace tepla

Odpadní teplo ze střediska výpočetní techniky bude zpětně využíváno v systému stropního vytápění kancelářských prostor. Nové sídlo ECB bude napojeno na energeticky vysoce účinný kogenerační systém města Frankfurt (vytápění a elektrický proud).

Tepelné izolace

Opláštění budovy Grossmarkthalle, tzn. střecha a okna, bude izolováno a bude tvořit tepelně izolační „obálku“ mezi vnějším a vnitřním prostředím (např. jídelna pro zaměstnance a konferenční prostory). Tyto prostory budou mít vlastní mikroklima – budou totiž začleněny do budovy tržnice jako samostatný tzv. dům v domě.

Přirozené větrání kancelářských prostor

Vedle centrálních systémů vzduchotechniky budou do pláště budovy začleněny ovládací prvky, které umožní přímé a přirozené větrání kanceláří. Pokud se tak uživatel rozhodne, lze díky nim zajistit požadovaný přísun čerstvého vzduchu bez nucené ventilace. Lidé budou mít také lepší spojení s vnějším prostředím. K ověření proveditelnosti a funkčnosti návrhu opláštění budovy byl na místě postaven model budovy. Výsledky zkoušek ukázaly, že návrh opláštění budovy je proveditelný a funkční.

Protisluneční ochrana a nízkoenergetické osvětlení

K tomu, aby budovy neabsorbovaly ze slunečního záření příliš tepla, byly do jejich opláštění začleněny vysoce účinné filtry a clonění.

Dalším způsobem úspory energie je používání přirozeného denního světla. Kanceláře budou vybaveny čidly denního světla. To znamená, že pokud bude intenzita denního světla dostatečná, umělé osvětlení se automaticky vypne. Z hlediska umělého osvětlení kanceláří, atria i tržnice proběhla řada měření a výpočtů, aby všechny prostory byly po celou denní dobu dostatečně a účinně osvětleny.

Využití geotermální energie pro vytápění a chlazení

Ve snaze dále snížit energetickou náročnost budovy byly k pilotovým základům uloženy geotermální kolektory, které sahají do hloubky zhruba 30 m – až na samé skalní podloží Frankfurtu. Tyto kolektory lze zapojit do vodního okruhu a k tepelným čerpadlům v centrální výtopně. Ty poslouží jako zdroj pro vytápění v zimě a chlazení v létě.

S cílem minimalizovat množství technologických systémů i spotřebu energie jsou některé prostory jako atrium nebo volná prostranství v budově bývalé tržnice bez klimatizace. Místo toho poslouží tyto prostory jako klimatické odclonění a přechodová zóna mezi vnějšími a vnitřními prostorami.

Dne 4. ledna 2003 vstoupila v platnost Směrnice 2002/91/ES Evropského parlamentu a Rady ze 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov. Německá vláda přijala veškeré právní a správní předpisy nezbytné k začlenění této směrnice do německého právního řádu 1. října 2007. Nové sídlo ECB je první významný stavební projekt v Německu, který tyto normy splňuje.