Menu

Projekt energetyczny

Projekt energetyczny

© Robert Metsch

Od początku konkursu na projekt nowej siedziby Europejski Bank Centralny deklarował, że efektywność energetyczna nowego budynku ma być o 30% wyższa od wymaganej przez niemieckie przepisy o oszczędzaniu energii (Energieeinsparverordnung) z 2007 r. W tym celu zbadano i przeanalizowano wszystkie możliwości ograniczenia zużycia energii, zwłaszcza dotyczące elewacji oraz instalacji technicznych. W rezultacie powstał projekt energetyczny obejmujący rozwiązania przedstawione poniżej.

Wykorzystanie wody deszczowej

© Robert Metsch

Powierzchnia dachu Grossmarkthalle wynosi około 10 000 m kw. Zostanie na nim zainstalowania instalacja do zbierania wody deszczowej do nawadniania zieleni w okresach niskich opadów oraz do spłukiwania toalet w Grossmarkthalle.

Odzysk ciepła

Ciepło odpadowe z centrum komputerowego będzie wprowadzane do instalacji ogrzewania sufitowego w biurach. Nowa siedziba EBC zostanie podłączona do wysoce efektywnego miejskiego systemu ciepłowniczo-energetycznego.

Efektywna izolacja

Przegrody zewnętrzne Grossmarkthalle, w tym dach i okna, zostaną zaizolowane, aby stworzyć osłonę termiczną pomiędzy przestrzenią zewnętrzną a pomieszczeniami wewnątrz budynku, takimi jak stołówka czy sale konferencyjne. Pomieszczenia te, włączone do hali jako odrębne obiekty (system „budynek w budynku”), będą miały własny mikroklimat.

Naturalna wentylacja pomieszczeń biurowych

Uzupełnieniem centralnych instalacji wentylacyjnych będą napędzane mechanicznie wywietrzniki wbudowane w elewację, które umożliwią bezpośrednią wymianę powietrza w biurach. Dzięki temu będzie można dostarczać do pomieszczeń świeże powietrze bez użycia centralnej wentylacji. Ponadto w ten sposób ludziom przebywającym w budynku łatwiej będzie się zorientować, jaka jest pogoda. W celu sprawdzenia wykonalności i funkcjonalności projektu elewacji zbudowano makietę fragmentu budynku. Wyniki przeprowadzonych na niej testów były pozytywne.

Skuteczna ochrona przeciwsłoneczna i energooszczędne oświetlenie

Budynki będą chronione przed nadmiernym nasłonecznieniem dzięki wbudowanym w elewacje osłonom przeciwsłonecznym i przeciwodblaskowym.

Innym powszechnie stosowanym sposobem oszczędzania energii jest wykorzystanie naturalnego światła dziennego. W związku z tym biura zostaną wyposażone w czujniki automatycznie wyłączające sztuczne oświetlenie przy odpowiednim natężeniu światła dziennego. Jeśli chodzi o sztuczne oświetlenie biur oraz atrium i Grossmarkthalle, przeprowadzono dokładne badania, aby zapewnić wystarczające i efektywne oświetlenie przez cały dzień.

Wykorzystanie energii geotermicznej do ogrzewania i chłodzenia

Aby dodatkowo ograniczyć koszty energii, w pale fundamentowe wbudowano wymienniki geotermiczne, sięgające 30 metrów w głąb ziemi i dochodzące do skały macierzystej. Wymienniki te można połączyć z pompami w instalacjach wodnych i grzewczych, aby pobierać z gruntu ciepło w zimie i chłód w lecie.

W celu ograniczenia ilości instalacji technicznych i zapotrzebowania na energię, niektóre części budynków (np. atrium i otwarte przestrzenie w Grossmarkthalle) nie będą klimatyzowane. Pomieszczenia te będą stanowić strefę izolacyjną i przejściową między przestrzenią zewnętrzną a wnętrzem.

4 stycznia 2003 r. weszła w życie dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. 1 października 2007 r. rząd niemiecki wprowadził ustawy, rozporządzenia i przepisy administracyjne na potrzeby wdrożenia tej dyrektywy. Budowa nowej siedziby EBC jest pierwszym dużym przedsięwzięciem budowlanym w Niemczech, które będzie w pełni zgodne z nowymi normami.