Menu

Energetická hospodárnosť

Energetická hospodárnosť

© Robert Metsch

Od samého začiatku architektonickej súťaže ECB deklaruje svoj cieľ dosiahnuť o 30 % vyššiu energetickú efektívnosť, než požaduje nemecká smernica o úspore energie z roku 2007 (Energieeinsparverordnung 2007). V záujme splnenia tohto cieľa boli posúdené a analyzované všetky možné riešenia, predovšetkým v oblasti opláštenia a technických systémov. Výsledkom je energeticky úsporné riešenie s nasledujúcimi parametrami.

Zber dažďovej vody

© Robert Metsch

Samotná budova Grossmarkthalle má strešnú plochu 10 000 m2. V rámci projektu bude nainštalovaný systém zberu dažďovej vody, ktorá sa bude používať na zavlažovanie zelene v čase nedostatku zrážok a na splachovanie toaliet v budove Grossmarkthalle.

Rekuperácia tepla

Odpadové teplo z výpočtového strediska sa bude odvádzať do systému stropného vykurovania kancelárskych priestorov. Nové sídlo ECB bude napojené na energeticky vysoko účinný kogeneračný systém mesta Frankfurt nad Mohanom.

Účinná tepelná izolácia

Obvodový plášť budovy Grossmarkthalle, napr. strecha a okná, budú zateplené s cieľom vytvoriť tepelnú izoláciu medzi vonkajším a vnútorným prostredím (napr. jedáleň a konferenčné priestory). Tieto priestory budú mať vlastnú mikroklímu, pretože budú do budovy tržnice integrované systémom „dom v dome“.

Prirodzené vetranie kancelárskych priestorov

Okrem centrálnych ventilačných systémov sa bude využívať aj prirodzené vetranie: do plášťa budovy budú zabudované motorické ventilačné prvky, ktoré umožnia priamu prirodzenú ventiláciu kancelárií. To znamená, že používatelia si budú môcť prívod čerstvého vzduchu prispôsobiť individuálne bez potreby mechanickej ventilácie. Zároveň tak budú mať lepší kontakt s vonkajším prostredím. Na otestovanie realizovateľnosti a funkčnosti tohto návrhu opláštenia bola postavená čiastočná maketa budovy. Výsledky testov potvrdili realizovateľnosť i funkčnosť návrhu.

Efektívna protislnečná ochrana a nízkoenergetické osvetlenie

S cieľom minimalizovať absorpciu tepla zo slnečného žiarenia budú v opláštení použité vysoko efektívne slnečné clony a ochranné štíty.

Ďalším zdrojom úspor energie je využitie denného svetla. Kancelárie budú vybavené senzormi na denné svetlo, ktoré pri dostatočnej intenzite denného svetla vypnú osvetlenie. Pokiaľ ide o umelé osvetlenie kancelárskych priestorov, átria a tržnice, uskutočnilo sa dôkladné preskúmanie všetkých možností na zabezpečenie dostatočného a zároveň efektívneho osvetlenia týchto priestorov počas celého dňa.

Využitie geotermálnej energie na vykurovanie a chladenie

S cieľom ešte viac znížiť energetickú náročnosť budovy boli do pilótových základov zabudované geotermálne kolektory, ktoré siahajú až po skalné podložie Frankfurtu – do hĺbky približne 30 metrov. Kolektory je možné napojiť na vodný okruh a tepelné čerpadlá vykurovacieho systému a využívať tak teplo, resp. chlad zo zeme na vykurovanie v zime, resp. chladenie v lete.

Na minimalizovanie množstva technologických systémov a spotreby energie určité priestory, ako átrium alebo otvorené priestory v rámci tržnice, nebudú klimatizované. Tieto priestory budú naopak slúžiť ako prechodové priestory medzi vonkajším a vnútorným prostredím.

Dňa 4. januára 2003 vstúpila do platnosti smernica 2002/91/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov. Nemecká vláda prijala právne predpisy, nariadenia a administratívne opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s touto smernicou dňa 1. októbra 2007. Nové sídlo ECB je prvým významným stavebným projektom v Nemecku, ktorý požadované normy spĺňa.