Menu

Energiakontseptsioon

Energiakontseptsioon

© Robert Metsch

Kavandikonkursi algusest saadik on EKP eesmärgiks olnud uute hoonete kujundamine 30% energiasäästlikumaks, kui näeb ette Saksamaa 2007. aasta energiasäästmisdirektiiv (Energieeinsparverordnung 2007). Selle saavutamiseks uuriti ja analüüsiti kõiki võimalusi, iseäranis seoses fassaadide ja tehniliste süsteemidega. Kujundatud energiakontseptsioon sisaldab järgmisi omadusi.

Vihmavee kasutamine

© Robert Metsch

Grossmarkthalle hoonel on ligikaudu 10 000 ruutmeetrit katusepinda. Paigaldatakse süsteem vihmavee kogumiseks, mida saab kasutada nii aedade niisutamiseks ebapiisava sademehulga korral kui ka Grossmarkthalle tualettide loputamiseks.

Soojuse taaskasutamine

Arvutikeskuse tekitatud jääksoojus suunatakse tagasi laeküttesüsteemi, et kütta kontoriruume. EKP uued hooned ühendatakse Maini-äärse Frankfurdi linna ülimalt energiasäästliku kombineeritud kütte- ja elektrisüsteemiga.

Tõhus soojustus

Grossmarkthalle välispinnad, näiteks katus ja aknad, soojustatakse, et tekitada välis- ja siseruumide, näiteks töötajatele mõeldud restorani ja koosolekuruumide vahel termoisolatsioon. Mainitud aladel saab olema oma mikrokliima, sest need integreeritakse turuhoonesse eraldi nn hoone hoones süsteemina.

Kontoriruumide loomulik ventilatsioon

Lisaks tsentraalsetele õhutussüsteemidele ventileerivad hoonefassaadidesse paigaldatud motoriseeritud õhutuselemendid kontoriruume loomulikul viisil. Tänu sellele on võimalik täita inimese kohta vajaliku värske õhu nõudeid mehaanilist ventilatsiooni kasutamata, kui kasutaja seda soovib. Samuti on inimestel parem ülevaade väljas toimuvast. Fassaadidisaini teostatavuse ja funktsionaalsuse kontrollimiseks ehitati üles hoone makett. Testide tulemused näitasid, et fassaadidisain on tõepoolest teostatav ja funktsionaalne.

Tõhus päikesekaitse ja madala energiatarbimisega valgustus

Ennetamaks päikesekuumuse liigset neeldumist hoonetesse, paigaldatakse fassaadidesse ülitõhusad päikesevarjud/valgustõkked.

Veel üks energiasäästmisviis on loomuliku päevavalguse kasutamine. Kontoriruumidesse paigaldatakse päevavalgussensorid, nii et valgustus lülitub automaatselt välja, kui ruumis on piisavalt päevavalgust. Seoses kontoriruumide ning ka aatriumi ja turuhalli kunstliku valgustamisega on tehtud palju uurimistööd, et tagada nende ruumide piisav ja tõhus valgustus kogu päeva jooksul.

Geotermaalenergia kasutamine kütmisel ja jahutamisel

Et vähendada veelgi hoone energiakulusid, varustati vundamendivaiad, mis tungivad 30 meetri sügavusele maasse ja ulatuvad kuni Frankfurdi aluspõhjakivimini, geotermaalenergia sõlmedega. Neid energiasõlmi saab ühendada veeringluse ja küttekeskuses asuvate küttepumpadega, et eraldada talvel maapinnast soojust ja suvel jahedust.

Et viia tehniliste süsteemide ja vajatava energia hulk miinimumini, jäetakse teatud piirkonnad, näiteks aatrium ja avatud alad õhkkonditsioneerita. Selle asemel toimivad need alad välis- ja siseruumide vahelise kliimapuhvri ning üleminekutsoonina.

4. jaanuaril 2003 jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta. Alates 1. oktoobrist 2007 rakendab Saksa valitsus seadusi, määrusi ja õigusnorme kõnealuse direktiivi täitmiseks. EKP uute hoonete projekt on esimene nõutavatele standarditele vastav suur ehitusprojekt Saksamaal.