Menu

Energetski učinkovita zgrada

Energetski učinkovita zgrada

© Robert Metsch

ESB je odmah na početku projektnog natječaja inzistirao na tome da nova zgrada bude trideset posto energetski učinkovitija nego što je to propisano njemačkom uredbom o štednji energije iz 2007. (njem. Energieeinsparverordnung). Ispitane su i razmotrene sve mogućnosti da se taj cilj ostvari, a posebna pozornost posvećena je fasadi i tehničkim sustavima. Projekt nove, energetski učinkovite zgrade ima sljedeće funkcije.

Sakupljanje kišnice

© Robert Metsch

Krov zgrade nekadašnje veletržnice, Grossmarkthallea, ima površinu od deset tisuća četvornih metara. Na krovu će biti postavljen sustav za sakupljanje kišnice, koja će se rabiti za navodnjavanje vrtova u sušnijim razdobljima i ispiranje zahodskih školjaka u Grossmarkthalleu.

Recikliranje topline

Toplina koju stvara računalni centar preusmjeravat će se u sustav stropnog grijanja i tako će se grijati uredi. Nova zgrada ESB-a bit će spojena na energetski vrlo učinkovit toplinsko-energetski sustav grada Frankfurta na Majni.

Učinkovita izolacija

Izolacijom površina Grossmarkthallea, npr. krova i prozora, stvorit će se toplinska ovojnica između vanjskog prostora i unutarnjih prostorija, kao što su restoran za zaposlenike i sobe za sastanke. Te će prostorije imati vlastitu mikroklimu jer će biti integrirane u zgradu nekadašnje veletržnice kao poseban sustav »kuća u kući«.

Prirodno prozračivanje uredskih prostorija

Središnje sustave za prozračivanje zgrade dopunjavat će motorni elementi za prozračivanje, ugrađeni u fasadu, koji će omogućavati izravno, prirodno prozračivanje ureda. Tako će se zahtjevima za potrebnom količinom svježeg zraka po osobi moći udovoljavati i bez uporabe mehaničke ventilacije, ako korisnik tako odluči. Osim toga, ljudi koji rade u zgradi bit će bolje povezani s vanjskim svijetom. Za potrebe ispitivanja izvedivosti i funkcionalnosti projekta fasade izgrađen je model nove zgrade. Rezultati ispitivanja potvrdili su izvedivost i funkcionalnost projekta fasade.

Učinkovita zaštita od sunca i niskoenergetsko osvjetljenje

U fasadu će se ugraditi vrlo učinkovita sjenila za zaštitu od sunca / zasloni protiv bliještanja kako zgrada ne bi upijala previše sunčeve topline.

Energija se može uštedjeti i uporabom dnevnog svjetla. Uredi će biti opremljeni senzorima za dnevno svjetlo pa će se unutarnja rasvjeta automatski gasiti kad bude dovoljno dnevnog svjetla. Provedena su brojna ispitivanja umjetne rasvjete ureda, atrija i nekadašnje veletržnice kako bi se omogućilo da ti prostori tijekom cijelog dana budu dovoljno i učinkovito osvijetljeni.

Uporaba geotermalne energije za grijanje i hlađenje.

Radi dodatnog smanjenja energetskih troškova zgrade, u pilotne temelje, koji se spuštaju oko trideset metara do stjenovite podloge na kojoj leži Frankfurt, ugrađene su geotermalne cijevi. Te se cijevi mogu povezati s vodovodnim sustavom i toplinskim crpkama u kotlovnici da bi se zimi iz tla izvlačila toplina, a ljeti hladnoća.

Neki prostori, npr. atrij ili otvoreni prostori nekadašnje veletržnice, neće biti klimatizirani, čime će se broj tehničkih sustava i potrebna količina energije svesti na najmanju mjeru. Ti će prostori funkcionirati kao prostor za zaštitu od klimatskih utjecaja i zona prijelaza iz okoline u unutrašnjost zgrade.

Direktiva 2002/91/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o energetskoj učinkovitosti zgrada stupila je na snagu 4. siječnja 2003. Njemačka vlada donijela je 1. listopada 2007. zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s tom direktivom. Projekt nove zgrade ESB-a prvi je veliki graditeljski projekt u Njemačkoj koji udovoljava propisanim standardima.