Menu

Energiasuunnitelma

Energiasuunnitelma

© Robert Metsch

EKP on suunnittelukilpailun alusta lähtien pyrkinyt siihen, että uudet toimitilat olisivat 30 % energiatehokkaammat kuin Saksan vuoden 2007 energiansäästömääräyksessä (Energieeinsparverordnung 2007) on säädetty. Tätä varten kartoitettiin eri vaihtoehtoja, ja erityistä huomiota kiinnitettiin julkisivuihin ja teknisiin järjestelmiin. Uusia toimitiloja varten on laadittu kattava energiasuunnitelma.

Sadeveden kerääminen

© Robert Metsch

Grossmarkthallen kattopinta-ala on noin 10 000 m2. Sadeveden keruujärjestelmällä otetaan talteen vettä, jota sitten käytetään kasvien kasteluun kuivina kausina ja Grossmarkthallen käymälöiden huuhteluun.

Lämmön talteenotto

Tietokonekeskuksen tuottama lämpö syötetään takaisin rakennuksen kattolämmitysjärjestelmään ja käytetään sitten toimistojen lämmittämiseen. EKP:n uudet toimitilat liitetään Frankfurt am Mainin hyvin energiatehokkaaseen lämmön ja sähkön yhteistuotantojärjestelmään.

Tehokkaat eristysratkaisut

Grossmarkthallen pinnat ulkokatosta ja ikkunoista lähtien eristetään. Näin ulkoilman ja sisäpuolisten alueiden (kuten henkilöstöravintola ja kokoustilat) välille luodaan lämpövaippa. Sisäpuolisilla alueilla on oma mikroilmastonsa, sillä ne muodostavat Grossmarkthallen sisälle oman erillisen järjestelmänsä.

Toimistotilojen luonnollinen ilmanvaihto

Keskusilmanvaihtojärjestelmien lisäksi rakennuksen julkisivuihin tulee koneellisesti ohjattuja ilmanvaihtoratkaisuja, joiden avulla toimistotiloihin saadaan luonnollinen ilmanvaihto. Toimistoissa ei tarvitse turvautua koneelliseen ilmanvaihtoon, jos luonnollinen ilmanvaihto tuntuu mukavammalta. Ulos myös näkee paremmin. Tontille pystytettiin mallirakennus, jotta julkisivuratkaisujen toteutettavuutta ja toimivuutta pystyttiin testaamaan. Ratkaisut osoittautuivat toteuttamiskelpoisiksi ja toimiviksi.

Energiansäästövalaistus ja tehokas suoja auringolta

Julkisivuihin asennetaan hyvin tehokkaat aurinko- ja häikäisysuojat, jotta aurinko ei pääsisi lämmittämään rakennuksia liikaa.

Lisäksi energiaa pystytään säästämään hyödyntämällä luonnollista päivänvaloa. Toimistoihin asennetaan päivänvalosensorit, joten valot sammuvat automaattisesti, kun päivänvaloa on tarpeeksi. Toimistojen, aulatilan ja Grossmarkthallen keinovalaistusta on mietitty perinpohjaisesti, jotta voitaisiin varmistaa riittävä ja tehokas valaistus koko päivän ajan.

Maalämmön käyttö lämmityksessä ja viilennyksessä

Jotta rakennuksen energiakustannukset pystyttäisiin pitämään mahdollisimman pieninä, paaluperustaan asennettiin maalämpöputket, jotka ulottuvat noin 30 metrin syvyyteen kallioperään saakka. Putket voidaan yhdistää vedenkiertoon ja lämpökeskuksen lämpöpumppuihin. Näin maaperästä saadaan lämpöä talvella ja viilennystä kesällä.

Tiettyjä alueita – esimerkiksi aulatilaa ja Grossmarkthallen avoimia osia – ei ilmastoida. Tarkoituksena on vähentää tarvittavien teknisten järjestelmien määrää ja pienentää energiankulutusta. Nämä alueet toimivat puskureina ja siirtymävyöhykkeinä ulko- ja sisäilman välillä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. joulukuuta 2002 antama direktiivi 2002/91/EY rakennusten energiatehokkuudesta tuli voimaan 4. tammikuuta 2003. Saksa pani direktiivin noudattamiseksi tarvittavat lait, asetukset ja määräykset täytäntöön 1. lokakuuta 2007. EKP:n uusien toimitilojen rakennushanke on ensimmäinen Saksassa toteutettu suuri hanke, jossa näitä vaatimuksia noudatetaan.