Menu

Energijos koncepcija

Energijos koncepcija

© Robert Metsch

Pačioje projekto konkurso pradžioje ECB įvardijo tikslą pasiekti, kad naujosios banko patalpos būtų 30 % energetiškai efektyvesnės negu nustatyta Energieeinsparverordnung 2007 (Vokietijos energijos taupymo direktyvoje). Tam, kad būtų pasiektas šis tikslas, buvo ištirtos ir išnagrinėtos visos galimybės, ypač susijusios su fasadais ir techninėmis sistemomis. Toliau aprašyti sukurtos energijos koncepcijos bruožai.

Lietaus vandens surinkimas

© Robert Metsch

Vien Grossmarkthalle pastato stogo plotas yra apie 10 000 kv. m. Bus įrengta lietaus vandens surinkimo sistema, kad surinktą vandenį vėliau būtų galima naudoti sodų drėkinimui, kai trūks lietaus, ir vandens nuleidimui tualetuose Grossmarkthalle pastate.

Pakartotinai panaudojama šilumos energija

Kompiuterių centre išskiriama perteklinė šiluma bus nukreipiama atgal į lubose įrengtą šildymo sistemą biurų patalpoms šildyti. Naujosios ECB patalpos bus prijungtos prie itin energetiškai efektyvios Frankfurto prie Maino miesto jungtinės šildymo ir energijos tiekimo sistemos.

Efektyvi izoliacija

Grossmarkthalle pastato paviršiai, pvz., stogas ir langai, bus izoliuoti siekiant sukurti šiluminį gaubtą tarp išorės ir vidaus erdvių, pavyzdžiui, darbuotojų restorano ir posėdžių salių. Šiose erdvėse bus atskiras mikroklimatas, nes jos bus integruotos į turgaus salę kaip atskira sistema „pastatas pastate“.

Natūralus biurų patalpų vėdinimas

Centrinės vėdinimo sistemos bei pastato fasaduose įmontuoti motorizuoti vėdinimo elementai leis tiesiogiai ir natūraliai vėdinti biurų patalpas. Taigi žmonės galės patys reguliuoti gryno oro kiekį pagal savo poreikius, nesinaudodami mechanine vėdinimo sistema. Be to, bus lengviau suprasti, kokia yra lauko temperatūra. Siekiant nustatyti, ar toks fasado dizainas yra galimas, ir įvertinti jo funkcionalumą, buvo sumontuota pastato dalies imitacija. Šių bandymų rezultatai rodo, kad fasado dizainas iš tikrųjų būtų įgyvendinamas ir funkcionalus.

Efektyvi apsauga nuo saulės ir mažai energijos naudojantis apšvietimas

Siekiant apsaugoti pastatus, kad jie nesugertų per daug saulės šilumos, fasaduose bus įmontuoti itin efektyvūs saulės filtrai ir (arba) atspindžio apsaugos.

Natūralios dienos šviesos naudojimas yra dar vienas energijos taupymo būdas. Biuruose bus įrengti dienos šviesos jutikliai, kurie reguliuos, kad apšvietimas automatiškai išsijungtų, kai yra pakankamai dienos šviesos. Kalbant apie dirbtinį biurų, taip pat atriumo ir turgaus salės apšvietimą, buvo atlikta daug tyrimų, siekiant užtikrinti, kad bet kuriuo paros metu šios patalpos būtų apšviestos pakankamai ir efektyviai.

Geoterminės energijos naudojimas šildymui ir vėdinimui

Siekiant dar labiau sumažinti pastato energijos sąnaudas, poliniuose pamatuose, kurie yra maždaug 30 metrų gylyje ir siekia Frankfurto pamatinę uolieną, buvo įmontuotos geoterminės kilpos. Šias kilpas galima prijungti prie vandentiekio sistemos ir šildymo centre esančių šildymo siurblių, kad iš žemės žiemą būtų galima išgauti šilumos, o vasarą – vėsos.

Siekiant sumažinti techninių sistemų skaičių ir reikiamos energijos kiekį, kai kuriose erdvėse, pavyzdžiui, atriume arba atvirose erdvėse turgaus salėje, oro kondicionierių nebus. Šios erdvės bus naudojamos kaip klimato buferinė ir pereinamoji zona tarp išorės ir vidaus.

2003 m. sausio 4 d. įsigaliojo 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo. Vokietijos vyriausybė įgyvendino įstatymus, reglamentus ir administracines nuostatas, kad 2007 m. spalio 1 d. būtų įvykdyti šioje direktyvoje nustatyti reikalavimai. Naujųjų ECB patalpų projektas yra pirmasis svarbus statybų projektas Vokietijoje, kuris atitinka keliamus standartų reikalavimus.