Menu

Eficiența energetică

Eficiența energetică

© Robert Metsch

Încă de la începutul concursului de arhitectură, scopul declarat al BCE a fost ca noul sediu să fie cu 30% mai eficient din punct de vedere energetic decât este prevăzut în Energieeinsparverordnung 2007 (directiva germană privind economisirea energiei). Pentru realizarea acestui deziderat, au fost investigate toate posibilitățile, îndeosebi în ceea ce privește fațadele și sistemele tehnice. Rezultatul acestui demers a fost un proiect cu următoarele caracteristici:

Utilizarea apei pluviale

© Robert Metsch

Acoperișul Grossmarkthalle are o suprafață de aproximativ 10 000 mp. Este prevăzută montarea unui sistem de captare a apei pluviale, care să fie ulterior utilizată atât pentru irigarea spațiilor verzi în perioadele secetoase, cât și pentru rezervoarele de apă ale toaletelor din clădirea Grossmarkthalle.

Reciclarea căldurii

Căldura reziduală generată de centrul de calcul va fi captată de sistemul de încălzire din plafon și va fi utilizată pentru încălzirea birourilor. Noul sediu al BCE va fi racordat la rețeaua mixtă de energie electrică și termică a orașului Frankfurt pe Main – o rețea extrem de eficientă din punct de vedere energetic.

Izolarea eficientă

Suprafețele exterioare ale clădirii Grossmarkthalle, cum ar fi acoperișul și ferestrele, vor fi izolate pentru realizarea unei anvelope termice între exterior și interior, printre exemple numărându-se restaurantul destinat personalului și sălile de ședințe. Aceste spații vor beneficia de propriul microclimat, având în vedere că vor fi integrate în hala principală ca parte a unui sistem distinct bazat pe conceptul „casă în casă”.

Ventilația naturală a spațiilor pentru birouri

Complementar sistemelor centrale de ventilație, birourile sunt prevăzute cu ventilație naturală directă prin intermediul elementelor motorizate de ventilație integrate în fațadele imobilului. Prin urmare, persoanele din interior pot opta pentru volumul necesar de aer curat fără a mai apela la ventilația mecanică, având astfel un contact mai bun cu exteriorul. Pentru a testa fezabilitatea și funcționalitatea proiectului de fațadă, a fost realizată o machetă. Rezultatele testelor au demonstrat că proiectul de fațadă este, într-adevăr, fezabil și funcțional.

Protecție solară eficientă și iluminat cu consum redus de energie

Pentru a preîntâmpina absorbția excesivă de căldură solară la nivelul clădirilor, în fațade vor fi integrate parasolare și ecrane antireflexie extrem de eficiente.

Un alt mod de economisire a energiei constă în utilizarea luminii naturale. Birourile vor fi prevăzute cu senzori de lumină, astfel încât iluminatul artificial să fie întrerupt automat în cazul în care există lumină naturală suficientă. În ceea ce privește iluminatul artificial al birourilor, atriumului și halei principale, s-au căutat diverse soluții pentru a asigura iluminarea suficientă și eficientă a acestor spații în orice moment al zilei.

Utilizarea energiei geotermale ca sursă de încălzire și de răcire

Pentru a reduce și mai mult costurile cu energia ale imobilului, fundația pe piloți a fost prevăzută cu bucle geotermale, care coboară la o adâncime de aproximativ 30 de metri, până la nivelul rocii de bază. Aceste bucle pot fi racordate la instalațiile de alimentare cu apă și la pompele de căldură ale centralei termice pentru a utiliza energia geotermală ca sursă de încălzire pe timp de iarnă și ca sursă de răcire în perioada verii.

Pentru a reduce la minim necesarul de sisteme tehnice și de energie, anumite spații, precum atriumul și spațiile deschise din cadrul halei principale, nu vor fi prevăzute cu instalații de aer condiționat. În schimb, aceste spații vor avea rol de „tampon climatic” și zonă de tranzit între exterior și interior.

La data de 4 ianuarie 2003, a intrat în vigoare Directiva 2002/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind performanța energetică a clădirilor. Autoritățile germane au implementat actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a acestei directive la data de 1 octombrie 2007. Proiectul vizând noul sediu al BCE este primul proiect major de construcții din Germania care îndeplinește standardele impuse.