Menu

Описание на сградата

Три основни елемента

Комплексът от сгради, който представлява новата централа на ЕЦБ, съдържа три основни елемента: Гросмарктхале (някогашният франкфуртски пазар на едро) с нова вътрешна конструкция, небостъргач от две офисни кули, съединени с атриум, и портален блок, създаващ визуална връзка между Гросмарктхале и небостъргача и служещ за главен вход на ЕЦБ откъм „Зонеманщрасе“.


Гросмарктхале

Гросмарктхале, което беше изцяло реновирано и възстановено, е неделима част от новата сграда на ЕЦБ. Галерия с изображения

Паметник от 20-те години на ХХ век

Сградата Гросмарктхале е построена в периода от 1926 г. до 1928 г. по проект на Мартин Елзесер, който по това време е директор по градоустройството на Франкфурт на Майн. От 1972 г. тя е паметник на културата. До 4 юни 2004 г. в нея се помещава пазарът на едро на плодове и зеленчуци.

Ново предназначение

След мащабно реновиране и реставрация, работата по които приключи през 2014 г., сега в Гросмарктхале се помещават по-достъпните за обществеността части на ЕЦБ – фоайето, изложбените площи, кафенето, центърът за посетители, ресторантът за служителите и залите за конференции. Последните са интегрирани в Гросмарктхале като отделни сгради, въз основа на концепцията „сграда в сградата“. В Гросмарктхале се влиза през главния вход под порталния блок.

Данни за Гросмарктхале
Общо разгъната застроена площ на халето около 12 500 m²
Височина на халето около 23 m
Дължина на халето 220 m
Ширина на халето 50 m
Височина на страничните постройки 32,50 m
Разгъната застроена площ на страничните постройки около 975 m²

Небостъргач

С височината си от 185 m и характерните си очертания кулата разширява на изток силуета на франкфуртските небостъргачи. Галерия с изображения

Небостъргачът се състои от две многоъгълни кули, свързани с атриум. Северната кула е 45-етажна, а южната – 43-етажна.

Вертикален град

Концепцията за остъкления атриум между двете кули е той да представлява „вертикален град“ с преходни платформи и мостове, които напомнят на градски улици и площади. Преходните платформи разделят атриума на три части с различна височина (между 45 m и 60 m).

Гъвкавост

В небостъргача се помещават почти всички работни места и залите за вътрешни заседания. На най-горните етажи са разположени заседателната зала на съвета и офисите на членовете на органите на ЕЦБ за вземане на решения. На всички етажи е осигурено високо равнище на гъвкавост, позволяваща различни конфигурации на офисите.

Данни за небостъргача
Разгъната застроена площ около 110 000 m²
Разгъната застроена площ (на етаж, на кула) 700 m² до 1200 m²
Височина на северната кула 185 m (45 етажа)
Височина на южната кула 165 m (43 етажа)

Портален блок

Порталният блок е главният вход към ЕЦБ от „Зонеманщрасе“. Галерия с изображения

Визуално свързващ елемент

Порталният блок създава визуална връзка между небостъргача и Гросмарктхале. Със своята асиметрична форма, наклонени фасади и огромни прозорци той играе ролята на преддверие към небостъргача отзад.

Пресцентър

В порталния блок се помещава пресцентърът, откъдето се излъчват пресконференциите на ЕЦБ. До него се достига през фоайе, над което се намират работни места, които журналистите могат да използват по време на пресконференциите. До голямата зала за пресконференции има втора зала.

Данни за порталния блок
Разгъната застроена площ около 3000 m²
Височина 27,50 m