Menu

Popis budovy

Tři hlavní prvky

Soubor staveb, které jsou novým sídlem ECB, zahrnuje tři hlavní prvky: Grossmarkthalle (dřívější frankfurtskou velkoobchodní tržnici), doplněnou o nové vnitřní struktury, dále výškovou budovu sestávající ze dvou kancelářských objektů propojených atriem a konečně vstupní budovu, která opticky propojuje budovu Grossmarkthalle s výškovou budovou a tvoří hlavní vchod do ECB z ulice Sonnemannstrasse.


Grossmarkthalle

Grossmarkthalle, která prošla kompletní renovací a rekonstrukcí, je nedílnou součástí nového sídla ECB. Galerie

Památka z 20. let 20. století

Budova byla postavena v letech 1926–1928 na základě návrhu Martina Elsaessera, který byl v té době ředitelem úřadu územního plánování města Frankfurtu nad Mohanem. Od roku 1972 je památkově chráněná a do 4. června 2004 sloužila jako velkoobchodní tržnice pro ovoce a zeleninu.

Nový účel

Po rozsáhlé renovaci a rekonstrukci, která byla dokončena v roce 2014, jsou v Grossmarkthalle nyní umístěny ty z prostorů ECB, do nichž bude mít veřejnost větší přístup, jako je vestibul, výstavní prostory a kavárna, dále návštěvnické centrum, jídelna pro zaměstnance a konferenční zóna. Do budovy Grossmarkthalle byly začleněny jakožto samostatné budovy v souladu s koncepcí „domu v domě“. Tržnice je přístupná hlavním vchodem umístěným pod vstupní budovou.

Údaje o Grossmarkthalle
Hrubá podlahová plocha haly cca 12 500 m²
Výška haly cca 23 m
Délka haly 220 m
Šířka haly 50 m
Výška postranních budov 32,50 m
Podlahová plocha postranních budov cca 975 m²

Výšková budova

Celkem 185 m vysoká budova s osobitou siluetou rozšiřuje frankfurtské panorama dále na východ. Galerie

Výškovou budovu tvoří dvě polygonální věže, které spojuje atrium. Severní věž má 45 a jižní 43 podlaží.

Vertikální město

Prosklené atrium spojující obě výškové budovy je založené na koncepci „vertikálního města“, jehož součástí jsou propojovací plošiny a můstky navozující dojem ulic a náměstí. Tyto propojovací plošiny rozdělují atrium do tří různě vysokých úseků (mezi 45 m a 60 m).

Flexibilita

Ve výškové budově se nachází valná většina pracovišť a zasedacích místností ECB. Velká zasedací místnost pro potřeby zasedání rady a kanceláře členů rozhodovacích orgánů ECB se nacházejí na horních patrech. Každé podlaží umožňuje vysokou flexibilitu uspořádání kanceláří.

Údaje o výškové budově
Hrubá podlahová plocha cca 110 000 m²
Podlahová plocha (jednotlivá podlaží v jedné věži) 700 m² až 1 200 m²
Výška severní věže 185 m (45 podlaží)
Výška severní věže 165 m (43 podlaží)

Vstupní budova

Vstupní budova tvoří hlavní vchod do ECB z ulice Sonnemannstrasse. Galerie

Optické propojení

Vstupní budova je optickým propojením mezi výškovou budovou a Grossmarkthalle. Asymetrický tvar, šikmé průčelí a rozměrná okna této budovy předznamenávají architektonický styl výškové budovy za ní.

Tiskové středisko

Ve vstupní budově se nachází tiskové středisko, ze kterého jsou vysílány tiskové konference ECB. Tiskové středisko je přístupné z vestibulu, nad nímž jsou během tiskových konferencí k dispozici pracoviště pro novináře. Vedle velké místnosti pro tiskové konference se nachází druhý sál.

Údaje o vstupní budově
Hrubá podlahová plocha cca 3 000 m²
Výška 27,50 m