Menu

Popis budovy

Tri hlavné prvky

Súbor budov nového sídla ECB pozostáva z troch hlavných prvkov: Grossmarkthalle (bývalej frankfurtskej veľkoobchodnej tržnice) s novým interiérom; výškovej administratívnej budovy tvorenej dvomi vežami spojenými átriom; a vstupnej budovy, ktorá vizuálne prepája Grossmarkthalle s výškovou budovou a slúži ako hlavný vchod do ECB z ulice Sonnemannstrasse.


Grossmarkthalle

Kompletne zrenovovaný a zreštaurovaný objekt Grossmarkthalle dnes tvorí neoddeliteľnú súčasť nového sídla ECB. Galéria

Pamiatka z 20. rokov 20. storočia

Tržnica Grossmarkthalle bola postavená v rokoch 1926 až 1928 podľa návrhu Martina Elsaessera, ktorý bol v tom čase riaditeľom územného plánovania mesta Frankfurt nad Mohanom. V roku 1972 bola budova vyhlásená za kultúrnu pamiatku a až do 4. júna 2004 slúžila ako tržnica pre veľkoobchod s ovocím a zeleninou.

Nový účel

Po rozsiahlych renovačných a reštauračných prácach, ktoré boli ukončené v roku 2014, Grossmarkthalle v súčasnosti zastrešuje viac verejné priestory ECB, ako napríklad vstupnú halu, výstavné priestory a kaviareň, a tiež návštevnícke centrum, zamestnaneckú jedáleň a konferenčné priestory. Tie sú do vstupnej haly začlenené ako samostatné budovy v súlade s konceptom „domu v dome“. Budova tržnice je prístupná cez hlavný vchod umiestnený pod vstupnou budovou.

Základné údaje o Grossmarkthalle
Hrubá podlahová plocha haly cca 12 500 m²
Výška haly cca 23 m
Dĺžka haly 220 m
Šírka haly 50 m
Výška postranných budov 32,50 m
Podlahová plocha postranných budov cca 975 m²

Výšková budova

Výšková budova so svojou výraznou siluetou a celkovou výškou 185 metrov rozširuje panorámu Frankfurtu ďalej na východ. Galéria

Výškovú budovu tvoria dve polygonálne veže spojené átriom. Severná veža má 45 podlaží, južná 43.

Vertikálne mesto

Koncept preskleného átria spájajúceho dve veže vychádza z predstavy „vertikálneho mesta“ s prepojovacími plošinami a mostíkmi, ktoré navodzujú dojem ulíc a námestí. Tieto plošiny rozdeľujú átrium na tri rôzne vysoké úseky (od 45 do 60 metrov).

Flexibilita

Vo výškovej budove sa nachádza prevažná väčšina pracovísk a zasadacích miestností ECB. Veľká zasadacia miestnosť a kancelárie členov rozhodovacích orgánov ECB sú umiestnené na horných poschodiach budovy. Každé poschodie umožňuje vysokú flexibilitu usporiadania kancelárií.

Základné údaje o výškovej budove
Hrubá podlahová plocha cca 110 000 m²
Podlahová plocha (rozdielna pre každé podlažie v každej veži) 700 m² – 1 200 m²
Výška severnej veže 185 m (45 podlaží)
Výška južnej veže 165 m (43 podlaží)

Vstupná budova

Vstupná budova tvorí hlavný vchod do ECB z ulice Sonnemannstrasse. Galéria

Vizuálne prepojenie

Vstupná budova vizuálne prepája výškovú budovu s Grossmarkthalle. Svojím asymetrickým tvarom, šikmou fasádou a rozmernými oknami architektonicky nadväzuje na štýl výškovej budovy v jej pozadí.

Tlačové centrum

Vo vstupnej budove sa nachádza tlačové centrum, odkiaľ sú vysielané tlačové konferencie ECB. Tlačové centrum je prístupné cez vstupnú halu, nad ktorou majú novinári počas tlačových konferencií k dispozícii pracovné stanice. Vedľa veľkej miestnosti na tlačové konferencie sa nachádza aj ďalšia sála.

Základné údaje o vstupnej budove
Hrubá podlahová plocha cca 3 000 m²
Výška 27,50 m