Menu

Opis stavbe

Trije glavni elementi

Nove prostore ECB sestavljajo trije glavni elementi: Grossmarkthalle (nekdanja frankfurtska veleprodajna pokrita tržnica) skupaj z novo notranjo ureditvijo, nebotičnik, ki ga sestavljata dve z atrijem povezani pisarniški stolpnici, ter vhodna stavba, ki ustvarja vizualno povezavo med Grossmarkthalle in nebotičnikom ter označuje glavni vhod v ECB z ulice Sonnemannstrasse.


Grossmarkthalle

Stavba Grossmarkthalle je bila v celoti obnovljena in restavrirana ter funkcionalno vključena v nove prostore ECB. Fotogalerija

Relikt 1920-ih let

Grossmarkthalle je bila zgrajena med leti 1926 in 1928 po načrtih Martina Elsaesserja, ki je bil v tem času vodja urada za prostorsko načrtovanje mesta Frankfurt na Majni. Od leta 1972 je spomeniško zaščitena stavba, do 4. junija 2004 pa je v njej delovala veleprodajna tržnica za sadje in zelenjavo.

Nova namembnost

Po obsežnih obnovitvenih in restavratorskih delih, ki so bila končana leta 2014, so v Grossmarkthalle zdaj bolj javni prostori ECB, kot so vhodna dvorana, razstavni prostori in kavarna, pa tudi center za obiskovalce, restavracija za zaposlene ter konferenčni prostori. Ti so v dvorano Grossmarkthalle vključeni kot ločene stavbe v skladu s konceptom »hiše v hiši«. Vstop v dvorano Grossmarkthalle je skozi glavni vhod pod vhodno stavbo.

Podatki o Grossmarkthalle
Bruto površina dvorane ca. 12.500 m²
Višina dvorane ca. 23 m
Dolžina dvorane 220 m
Širina dvorane 50 m
Višina krilnih stavb 32,50 m
Površina krilnih stavb ca. 975 m²

Nebotičnik

Nebotičnik v višino meri 185 m in s svojo izstopajočo silhueto podaljšuje panoramo Frankfurta proti vzhodu. Fotogalerija

Nebotičnik sestavljata dve z atrijem povezani poligonalni stolpnici. Severna stolpnica ima 45, južna pa 43 nadstropij.

Navpično mesto

Zastekljeni atrij med obema stolpnicama gradi na konceptu »navpičnega mesta«, pri katerem prestopne ploščadi in mostovi ustvarjajo vtis mestnih ulic in trgov. Prestopne ploščadi delijo atrij v tri predele različne višine (med 45 m in 60 m).

Prilagodljivost

V nebotičniku je večina delovnih mest ECB in internih sejnih prostorov. Velika sejna dvorana Sveta ECB ter pisarne za člane organov odločanja ECB so na zgornjih nadstropjih. Vsa nadstropja so zelo prilagodljiva, kar omogoča različne postavitve pisarniških prostorov.

Podatki o nebotičniku
Skupna površina ca. 110.000 m²
Površina posameznih nadstropij od 700 m² do 1.200 m²
Višina severne stolpnice 185 m (45 nadstropij)
Višina južne stolpnice 165 m (43 nadstropij)

Vhodna stavba

Vhodna stavba označuje glavni vhod v ECB z ulice Sonnemannstrasse. Fotogalerija

Vizualna povezava

Vhodna stavba vizualno povezuje nebotičnik in Grossmarkthalle. S svojo asimetrično obliko, poševno fasado in velikimi okni oblikovno uvaja nebotičnik, ki stoji za njo.

Tiskovno središče

V vhodni stavbi je tiskovno središče, v katerem potekajo tiskovne konference ECB. Dostop do nje je skozi veliko vhodno dvorano v stavbi Grossmarkthalle, nad katero je več delovnih postaj, ki jih lahko uporabljajo novinarji med tiskovnimi konferencami. Poleg velike dvorane za tiskovne konference je še ena manjša dvorana.

Podatki o vhodni stavbi:
Skupna površina ca. 3.000 m²
Višina 27.50 m