Menu

Beskrivelse af bygningen

Tre hovedelementer

ECB's nye hovedsæde består af tre hovedelementer: Grossmarkthalle (Frankfurts tidligere engrosmarked) med nye indre bygningskonstruktioner, et højhus bestående af et dobbelt kontortårn forbundet med et atrium og indgangsbygningen, der skaber en visuel forbindelse mellem Grossmarkthalle og højhuset og markerer ECB's hovedindgang mod Sonnemannstrasse.


Grossmarkthalle

Grossmarkthalle har gennemgået en gennemgribende renovering og restaurering og udgør nu en integreret del af ECB's nye hovedsæde. Billedgalleri

Et historisk monument fra 1920'erne

Grossmarkthalle blev bygget mellem 1926 og 1928 ud fra tegninger udarbejdet af Martin Elsaesser, den daværende byplanlægningsdirektør i Frankfurt. Bygningen, der blev fredet i 1972, husede et engrosmarked for frugt og grønt indtil 4. juni 2004.

Et nyt formål

Efter en gennemgribende renovering og restaurering af Grossmarkthalle, som blev afsluttet i 2014, befinder de mere udadvendte områder i ECB sig her, fx lobby, udstillingsområder og cafeteria samt et besøgscenter, personalerestaurant og konferencecenter. Sidstnævnte er blevet integreret i hallen som separate bygninger ud fra et "bygning-i-bygningen"-koncept. Der er adgang til torvehallen via hovedindgangen under indgangsbygningen.

Grossmarkthalle i tal
Torvehallens bruttogulvareal ca. 12.500 m²
Hallens højde ca. 23 m
Hallens længde 220 m
Hallens bredde 50 m
Fløjbygningernes højde 32,50 m
Fløjbygningernes gulvareal ca. 975 m²

Højhuset

Højhuset er 185 m højt. Dets karakteristiske silhuet forlænger Frankfurts skyline mod øst. Billedgalleri

Højhuset består af to polygoniske tårne, som er forbundet via et atrium. Det nordlige tårn har 45 etager og det sydlige 43.

Den vertikale by

Konceptet bag det glasbelagte atrium mellem de to tårne er "den vertikale by" med forbindelsesplatforme og broer, som skaber en fornemmelse af et bylignende miljø med gader og pladser. Forbindelsesplatformene opdeler atriet i tre dele, hvor rumhøjden varierer (mellem 45 m og 60 m).

Fleksibilitet

Langt de fleste af ECB's kontorer og interne mødelokaler befinder sig i højhuset. På de øverste etager findes Styrelsesrådets store mødelokale og kontorer beregnet til medlemmerne af ECB's besluttende organer. Alle etager giver mulighed for stor fleksibilitet i kontorindretningen.

Højhuset i tal
Bruttoetageareal ca. 110.000 m²
Etageareal (pr. etage pr. tårn) 700 m² til 1.200 m²
Nordtårnets højde 185 m (45 etager)
Sydtårnets højde 165 m (43 etager)

Indgangsbygningen

Indgangsbygningen markerer ECB's hovedindgang mod Sonnemannstrasse Billedgalleri

En visuel forbindelse

Indgangsbygningen skaber en visuel forbindelse mellem højhuset og Grossmarkthalle. Bygningens asymetriske design, skrå facader og store vinduespartier er samtidig den arkitektoniske indgang til højhuset, som befinder sig bag den.

Pressecentrum

Indgangsbygningen huser pressecentret, hvorfra ECB's pressekonferencer sendes. Der er adgang til pressecentret via en lobby. I etagen over lobbyen er der kontorpladser, som kan anvendes af journalister under pressekonferencerne. Ved siden af det store lokale, som bruges til pressekonferencerne, er der endnu et auditorium.

Indgangsbygningen i tal
Bruttoetageareal ca. 3.000 m²
Højde 27,50 m