Menu

Descrierea clădirii

Trei elemente principale

Ansamblul de clădiri care constituie noul sediu al BCE comportă trei elemente principale: clădirea Grossmarkthalle (fosta piață de gros a orașului Frankfurt), căreia i-au fost adăugate noi structuri interne, o clădire de tip zgârie-nori, formată din două turnuri de birouri legate printr-un atrium, și clădirea de acces, care creează o legătură vizuală între Grossmarkthalle și zgârie-nori, constituind și intrarea principală a BCE dinspre Sonnemannstrasse.


Grossmarkthalle

Clădirea Grossmarkthalle, care a fost renovată și restaurată în totalitate, face parte integrantă din noul sediu al BCE. Galerie foto

Vestigiu al anilor '20

Grossmarkthalle a fost construită între anii 1926 și 1928, pe baza proiectului conceput de Martin Elsaesser, care era la acea vreme directorul Serviciului de urbanism al orașului Frankfurt pe Main. Clădirea a fost declarată monument istoric în anul 1972 și a servit drept piață de gros de fructe și legume până la data de 4 iunie 2004.

O nouă întrebuințare

După ce a făcut obiectul unor lucrări ample de renovare și restaurare finalizate în anul 2014, Grossmarkthalle găzduiește acum spațiile cu un caracter mai public ale BCE, cum ar fi foaierul, spațiile destinate expozițiilor, cafeteria, precum și centrul pentru vizitatori, restaurantul personalului și zona de conferințe. Acestea au fost integrate în holul principal sub forma unor clădiri individuale, după conceptul „casă în casă”. Holul poate fi accesat prin intrarea principală, situată dedesubtul clădirii de acces.

Date privind Grossmarkthalle
Suprafața desfășurată a holului principal aprox. 12 500 m²
Înălțimea holului principal aprox. 23 m
Lungimea holului principal 220 m
Lățimea holului principal 50 m
Înălțimea aripilor clădirii 32,50 m
Suprafața construită a aripilor clădirii aprox. 975 m²

Zgârie-norii

Având o înălțime de 185 m, silueta distinctivă a zgârie-norilor completează orizontul orașului Frankfurt în partea de est a acestuia. Galerie foto

Zgârie-norii sunt constituiți din două turnuri în formă poligonală legate printr-un atrium. Turnul din partea de nord are 45 de etaje, iar cel din partea de sud, 43.

Oraș vertical

Conceptul aflat la baza atriumului din sticlă dintre cele două turnuri este acela de „oraș vertical”, cu platforme de transfer și cu pasarele, care creează impresia de străzi și piețe urbane. Platformele împart atriumul în trei secțiuni de diferite înălțimi (între 45 m și 60 m).

Flexibilitate

Zgârie-norii găzduiesc cea mai mare parte a posturilor de lucru ale angajaților BCE, precum și săli pentru ședințele interne. Sala mare destinată ședințelor de consiliu și birourile membrilor organelor de decizie ale BCE sunt situate la etajele superioare. Fiecare etaj dispune de un grad înalt de flexibilitate, pentru a oferi multiple posibilități de configurare a birourilor.

Date privind zgârie-norii
Suprafața desfășurată aprox. 110 000 m²
Suprafața construită (pe etaj, pe turn) între 700 m² și 1 200 m²
Înălțimea turnului din partea de nord 185 m (45 de etaje)
Înălțimea turnului din partea de sud 165 m (43 de etaje)

Clădirea de acces

Clădirea de acces marchează intrarea principală în sediul BCE pe Sonnemannstrasse. Galerie foto

Legătura vizuală

Clădirea de acces creează o legătură vizuală între zgârie-nori și Grossmarkthalle. Cu o arhitectură asimetrică, fațade înclinate și ferestre generoase, aceasta anticipează arhitectura zgârie-norilor din spatele ei.

Centrul de presă

Clădirea de acces găzduiește centrul de presă, din care sunt transmise conferințele de presă ale BCE. Centrul de presă este accesibil din foaier, deasupra căruia se află instalate posturi de lucru care pot fi folosite de jurnaliști în timpul conferințelor de presă. O a doua sală este situată lângă sala mare de conferințe.

Date privind clădirea de acces:
Suprafața desfășurată aprox. 3 000 m²
Înălțimea 27,50 m