За най-актуална информация вижте английската версия на тази страница.

Диалог на ЕЦБ с младите хора

Ние знаем, че решенията ни оказват влияние върху Вашето ежедневие. Затова искаме да се уверим, че не само получавате от нас посланията ни и информация за нас, но и че имаме възможност да разговаряме пряко.

Диалогът на ЕЦБ с младите хора е именно такава възможност. Ние организираме събития из цяла Европа, както и онлайн, в които имате пряк контакт с хората, които определят политиките в ЕЦБ, така че да можете да зададете всичките си въпроси и да споделите с нас мненията си.

Диалог с младите хора по теми, свързани с банковия надзор

„Диалог на ЕЦБ с младите хора“ с Беноа Кьоре: Евро поколение – какво може да направи Европа за Вас?

ЕЦБ проведе шестото издание на „Диалог с младите хора“ в партньорство с Bocconi University и Debating Europe – онлайн платформа, където младите хора могат да обсъждат актуални въпроси с европейски лидери. На 13 март 2019 г. членът на Изпълнителния съвет Беноа Кьоре се срещна със студенти, за да обсъди с тях предизвикателствата, пред които са изправени младите европейци днес. Преди събитието Ви помолихме да изпратите своите въпроси до Бeноа Кьоре в Twitter или като коментар в онлайн платформата Debating Europe. Избрахме някои от тях и ги включихме в дебата на живо.

Вижте примери от дискусията!

... за важността на образованието

Необходимо е да пренасочим публичните разходи към образователния сектор в Европа. Младите студенти трябва да получават нужното образование, за да са конкурентоспособни на глобалния цифров пазар на труда.

... за иновациите и цифровизацията

Трябва да повишим капацитета на Европа в областта на иновациите. Публичните и частните инвестиции следва да подкрепят цифровизацията във водещите сектори на икономиката, а съюзът на капиталовите пазари може да играе централна роля в разпределянето на капитала към областите, в които той е най-необходим.

... за ролята на младите европейци

Вие сте тези, които ще очертаят пътя на Европа в бъдещия ход на историята.

... за икономиката на Италия.

Икономическото положение в Италия не е заплаха за еврозоната. Основното предизвикателство пред Италия е увеличаването на производителността в дългосрочен план.

... за равенството между половете

Неравенството между половете ограничава растежа. Ако има повече работещи жени и равно заплащане за равен труд, това ще повиши жизнения стандарт в Европа.

... за парите в брой в цифровата епоха

Парите в брой играят съществена роля за доверието в дадена валута. Платежните средства трябва да се направляват от общественото търсене. Ние изучаваме цифровите валути, но наблюденията ни сочат, че в еврозоната все още има голямо търсене на пари в брой.

Гледайте въпросите и отговорите по тези и други теми между Беноа Кьоре и студентите от Bocconi University.

Ако желаете да получавате информация за бъдещи образователни и младежки инициативи на ЕЦБ, абонирайте се за нашите имейли.

Предишни събития

„Диалог с младите хора“ с Марио Драги: #AskDraghi, януари 2018 г.

Третото издание на нашия „Диалог с младите хора“ се проведе в партньорство с Debating Europe – онлайн платформа, където младите хора могат да обсъждат актуални въпроси с европейски лидери.

Приканихме ви от 17 до 23 януари 2018 г. да изпратите посредством Twitter или Facebook въпроси към председателя на ЕЦБ Драги по някоя от следните теми:

  • икономическото възстановяване в Европа и младежката безработица
  • криптовалути и блокови вериги
  • възможността за нова глобална икономическа криза

Гледайте отговорите на председателя на ЕЦБ Драги на някои от получените въпроси и проследете разискването в нашите канали в социалните медии!

Икономическото възстановяване в Европа и младежката безработица

Европейската икономика вече няколко години отбелязва непрекъснат растеж, а заетостта е по-висока от всякога, но трябва да продължим да подобряваме нейното състояние и да се погрижим всички да усетят ползата.

Кога Европа ще се възстанови напълно от рецесията?

Представете си, че изкуственият интелект и роботите доведат до масова безработица (при младите хора). Как ще реагира ЕЦБ?

Блокови вериги и криптовалути

Блоковите вериги са иновативна технология, която би могла да подобри ефективността. Ние проучваме дали тя може да се използва за в бъдеще в нашите услуги. Що се отнася до биткойн и дали можете да имате доверие в него, председателят на ЕЦБ Драги препоръчва предпазливост, тъй като зад биткойн не стои централна банка или държава; той добавя също, че не е задача на ЕЦБ да го регулира.

Как можем да впрегнем технологията на блоковите вериги, така че да подпомага икономиката?

Ако сте млад студент като мен, бихте ли си купили малко биткойни, които да държите за сигурност?

Глобални икономически кризи

Последната криза беше тежка, но най-лошото от нея вече отмина. Европейските държави имаха редица важни слабости, когато настъпи кризата, и не можеха да реагират адекватно. Днес вече е отбелязан значителен напредък в много области, така че сме по-добре подготвени за бъдещето.

Смятате ли, че ЕС и ЕЦБ ще успеят да се реформират достатъчно, за да могат да се справят с друга голяма икономическа криза, преди тя да е настъпила?

Научете повече

Искате ли да научите повече по темите от това издание на „Диалог на ЕЦБ с младите хора“? Погледнете следните уебстраници!

Възможността за нова глобална икономическа криза
Криптовалути и блокови вериги
Икономическото възстановяване в Европа и младежката безработица
„Диалог с младите хора“ с Марио Драги, Дъблин, Ирландия, септември 2017 г.
„Диалог на ЕЦБ с младите хора“, Дъблин, 2017 г.

Председателят на ЕЦБ Марио Драги се срещна с млади европейци на 22 септември 2017 г., петък, в Тринити колидж, Дъблин.

Събитието бе организирано в партньорство с националната централна банка на Ирландия и Тринити колидж, Дъблин.

Ще имат ли блоковите вериги роля за в бъдеще? Вижда ли Управителният съвет основания за нарастващи опасения в потенциала за балон на жилищния пазар? До каква степен ориентирът за паричната политика и ясната комуникация се възприемат като ключов елемент на съвременната централнобанкова дейност?

Гледайте въпросите и отговорите по тези и други теми между председателя на ЕЦБ Драги и студенти по икономика в Тринити колидж, Дъблин.

„Диалог с младите хора“ с Марио Драги, Лисабон, Португалия, юни 2017 г.
Младежта, иновациите и производителността в Европа, Лисабон 2017 г.

Председателят на ЕЦБ Марио Драги бе домакин на първия „Диалог на ЕЦБ с младите хора“ в Лисабон, организиран в партньорство с Banco de Portugal и ISEG – Лисабонския институт по икономика и управление.

Вижте разискването по въпроса какво означават иновациите и производителността за младите хора.