ECB Youth Dialogue

Uvedomujeme si, že rozhodnutia, ktoré prijímame, môžu ovplyvniť váš každodenný život. Okrem komunikácie s verejnosťou a sprístupňovania informácií o našej práci vám preto tiež chceme dať možnosť obrátiť sa priamo na nás a porozprávať sa s nami.

Presne to je cieľom iniciatívy ECB Youth Dialogue, v rámci ktorej organizujeme podujatia po celej Európe i online v snahe umožniť vám priamy kontakt s tvorcami politiky ECB. Táto iniciatíva vám ponúka príležitosť klásť nám otázky a podeliť sa s nami o vaše názory.

Témy Youth Dialogue súvisiace s bankovým dohľadom

ECB Youth Dialogue s Benoîtom Cœurém: Generácia euro – čo pre teba môže urobiť Európa?

ECB zorganizovala šieste zo série podujatí Youth Dialogue s členom Výkonnej rady Benoîtom Cœurém, tentokrát v spolupráci s Bocconiho univerzitou a online platformou Debating Europe, ktorá mladým ľuďom dáva priestor na diskusiu o aktuálnych otázkach s európskymi lídrami. Člen Výkonnej rady ECB Benoît Cœuré sa 13. marca 2019 stretol so študentmi a spolu diskutovali o aktuálnych výzvach, ktorým čelia mladí Európania. Pred podujatím ste mohli Benoîtovi Cœurému prostredníctvom Twitteru a komentárov na platforme Debating Europe klásť otázky. Z prijatých návrhov sme vybrali pár otázok, ktoré sme mu položili v rámci živej debaty.

Niekoľko hlavných bodov diskusie:

... o dôležitosti vzdelávania

Verejné výdavky v Európe musíme presmerovať do vzdelávania. Mladí ľudia by mali dostať vzdelanie, ktoré ich urobí konkurencieschopnými na globálnom digitálnom pracovnom trhu.

... o inováciách a digitalizácii

Musíme posilniť inovačnú schopnosť Európy. Verejné aj súkromné investície by mali podporiť digitalizáciu v najdôležitejších sektoroch a únia kapitálových trhov môže zohrať ústrednú úlohu pri alokácii kapitálu tam, kde je najviac potrebný.

... o úlohe mladých Európanov

Práve vy budete tí, ktorí určia kurz budúceho smerovania Európy.

... o ekonomickej situácii v Taliansku

Ekonomická situácia v Taliansku nepredstavuje hrozbu pre eurozónu. Najdôležitejšou výzvou, ktorej krajina čelí, je potreba zvýšiť produktivitu z dlhodobejšieho hľadiska.

... o rovnosti pohlaví

Nerovnosť pohlaví obmedzuje možnosti rastu. Ak by viac žien pracovalo a dostávalo rovnaký plat, zvýšila by sa životná úroveň v Európe.

... o hotovosti v digitálnom svete

Hotovosť zohráva významnú úlohu v udržiavaní dôvery v menu. Spôsoby platby sa musia riadiť dopytom v spoločnosti. Intenzívne sa zaoberáme digitálnymi menami, no v eurozóne naďalej pozorujeme veľký dopyt po hotovosti.

Pozrite si výmenu otázok a odpovedí na tieto a iné témy medzi Benoîtom Cœurém a študentmi Bocconiho univerzity.

Ak máte záujem o informácie o budúcich vzdelávacích iniciatívach ECB a jej iniciatívach pre mládež, zapíšte sa do nášho distribučného zoznamu.

Minulé podujatia

Youth Dialogue s Mariom Draghim: #AskDraghi, január 2018

Tretie zo série podujatí Youth Dialogue sa uskutočnilo v spolupráci s online platformou Debating Europe, ktorá mladým ľuďom dáva priestor na diskusiu o aktuálnych otázkach s európskymi lídrami.

Od 17. do 23. januára 2018 ste mohli prezidentovi Draghimu prostredníctvom Twitteru a Facebooku klásť otázky k nasledujúcim témam:

  • hospodárske oživenie Európy a nezamestnanosť mladých
  • kryptomeny a technológia blockchain
  • možnosť novej svetovej hospodárskej krízy

Pozrite si, ako prezident Draghi zodpovedal niektoré z otázok, a sledujte diskusiu na našich sociálnych sieťach.

Hospodárske oživenie Európy a nezamestnanosť mladých

Európske hospodárstvo v posledných rokoch zaznamenáva nepretržitý rast a miera zamestnanosti dosahuje rekordné hodnoty. V zlepšovaní však musíme pokračovať a musíme zaručiť prínosy pre všetkých.

Kedy sa Európa úplne zotaví z recesie?

Predstavte si, že by umelá inteligencia a robotizácia spôsobili obrovskú nezamestnanosť (mladých ľudí). Ako by v takom prípade reagovala ECB?

Blockchain a kryptomeny

Blockchain je inovatívna technológia, ktorá by mohla priniesť zvýšenie efektívnosti. V súčasnosti zisťujeme, či by sa dala nasadiť i v rámci našich vlastných služieb. Pokiaľ ide o bitcoin a to, či mu máte dôverovať, prezident Draghi odporúča opatrnosť, keďže bitcoin nie je krytý žiadnou centrálnou bankou ani vládou, a dodáva, že ECB nenesie zodpovednosť za jeho reguláciu.

Ako môžeme využiť výhody technológie blockchain v prospech hospodárstva?

Ak by ste boli mladým univerzitným študentom ako ja, nakúpili by ste si bitcoiny a uložili si ich na horšie časy?

Svetová hospodárska kríza

Posledná kríza bola vážna, ale z najhoršieho už sme vonku. Európske krajiny do krízy vstupovali so značnými slabinami, a preto nedokázali adekvátne reagovať. Vďaka podstatným zlepšeniam, ktoré sa medzičasom podarilo dosiahnuť vo viacerých oblastiach, sme dnes na budúcnosť pripravení oveľa lepšie.

Dokážu podľa vás EÚ a ECB prijať pred ďalšou krízou dostatok reforiem, aby sa vedeli vyrovnať s ďalšou veľkou hospodárskou krízou?

Viac informácií

Chcete získať o témach iniciatívy ECB Youth Dialogue viac informácií? Pozrite sa na nasledujúce stránky!

Možnosť novej svetovej hospodárskej krízy
Kryptomeny a technológia blockchain
Hospodárske oživenie Európy a nezamestnanosť mladých
Youth Dialogue s Mariom Draghim, Dublin, Írsko, september 2017
ECB Youth Dialogue, Dublin 2017

Prezident Mario Draghi sa v piatok 22. septembra 2017 stretol s mladými Európanmi na Trinity College v Dubline.

Podujatie organizovala írska centrálna banka a Trinity College Dublin.

Bude technológia blockchain v budúcnosti hrať nejakú úlohu? Vyvolávajú potenciálne cenové bubliny nehnuteľností na bývanie v Rade guvernérov čoraz väčšie obavy? Do akej miery sa signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky a jasná komunikácia považuje za kľúčovú zložku politiky moderných centrálnych bánk?

Pozrite si výmenu otázok a odpovedí na tieto a iné témy medzi prezidentom Draghim a študentmi ekonomiky z Trinity College v Dubline.

Youth Dialogue s Mariom Draghim, Lisabon, Portugalsko, jún 2017
Mládež, inovácie a produktivita v Európe, Lisabon, 2017

Prezident Mario Draghi hostil prvé zo série podujatí Youth Dialogue v Lisabone. Jeho spoluorganizátormi boli Banco de Portugal a Lisbon School of Economics and Management (ISEG).

Pozrite si diskusiu o význame inovácií a produktivity pre mladých ľudí.