Najnovejše informacije najdete na angleški verziji te strani.

Dialog ECB z mladimi

Zavedamo se, da odločitve, ki jih sprejemamo, lahko vplivajo na vaše vsakodnevno življenje. Zato si prizadevamo, da ne samo slišite informacije od nas oziroma o nas, ampak imate tudi priložnost, da se z nami neposredno pogovorite.

Takšno priložnost ponuja ravno dialog ECB z mladimi. Po vsej Evropi – in na spletu – organiziramo dogodke, ki vam omogočajo neposreden stik z nosilci politik v ECB, saj jim lahko zastavite vprašanja ali poveste svoje mnenje.

Dialog ECB z mladimi o bančnem nadzoru

Benoît Cœuré v dialogu ECB z mladimi: generacija euro – kaj lahko Evropa stori zate?

Organizirali smo že šesti dialog ECB z mladimi v sodelovanju z univerzo Bocconi in spletno platformo Debating Europe, kjer lahko mladi razpravljajo z evropskimi voditelji o aktualnih temah. Član Izvršilnega odbora Benoît Cœuré se je 13. marca 2019 srečal s študenti, da bi razpravljal o izzivih, s katerimi se dandanes spopadajo mlade Evropejke in Evropejci. Pred dogodkom smo vas prosili, da nam pošljete svoja vprašanja za Benoîta Cœuréja preko Twitterja ali s komentarjem na spletnem mestu Debating Europe. Izbrali smo nekaj od teh vprašanj za debato v živo.

Razprava se je med drugim dotaknila naslednjih tem.

O pomembnosti izobraževanja

V Evropi moramo javno porabo preusmeriti v izobraževanje. Mladi bi morali dobiti izobrazbo, ki jo potrebujejo, da lahko uspešno tekmujejo na svetovnem digitalnem trgu dela.

O inovaciji in digitalizaciji

Okrepiti moramo evropske zmožnosti za inovacijo. Javne in zasebne naložbe bi morale spodbujati digitalizacijo v vodilnih panogah, unija kapitalskih trgov pa lahko igra ključno vlogo pri razporejanju kapitala tja, kjer je najbolj potreben.

O vlogi mladih Evropejk in Evropejcev

Vi ste tiste oz. tisti, ki boste začrtali pot, ki določa, kam bo tok zgodovine ponesel Evropo v prihodnje.

O italijanskem gospodarstvu

Gospodarske razmere v Italiji ne predstavljajo nevarnosti za euroobmočje. Glavni izziv Italije je, da na dolgi rok poveča produktivnost.

O enakosti spolov

Neenakost spolov omejuje rast. Če več žensk dela in dobi enako plačo, se bo dvignil življenjski standard v Evropi.

O gotovini v digitalni dobi

Gotovina je temeljni del zaupanja v valuto. Načine plačevanja morajo določati potrebe v družbi. Preučujemo digitalne valute, ampak še vedno vidimo močno potrebo po gotovini v euroobmočju.

Oglej si izmenjavo vprašanj in odgovorov na te in sorodne teme med Benoîtom Cœuréjem in študenti univerze Bocconi.

Če želiš prejemati informacije o prihodnjih izobraževalnih pobudah ECB in dejavnostih za mlade, se vpiši na naš e-poštni seznam.

Pretekli dogodki

Mario Draghi v dialogu z mladimi: #AskDraghi, januar 2018

Tretji dialog ECB z mladimi je potekal v sodelovanju s spletno platformo Debating Europe, kjer lahko mladi razpravljajo z evropskimi voditelji o aktualnih temah.

Prosili smo vas, da od 17. do 23. januarja 2018 predsedniku ECB Mariu Draghiju pošljete vprašanja prek Twitterja ali Facebooka v zvezi z eno od teh tem:

  • gospodarsko okrevanje v Evropi in brezposelnost mladih
  • kriptovalute in veriženje podatkovnih blokov
  • morebitna nova svetovna gospodarska kriza

Oglejte si, kako je predsednik Mario Draghi odgovoril na nekatera od prejetih vprašanj, ter spremljajte razpravo na naših družbenih omrežjih.

Gospodarsko okrevanje v Evropi in brezposelnost mladih

Evropsko gospodarstvo nepretrgoma raste že več let zaporedoma, zaposlenost pa je višja kot kdajkoli prej, vendar moramo razmere še naprej izboljševati in zagotoviti, da bodo sadove uživali vsi.

Kdaj si bo Evropa popolnoma opomogla od recesije?

Predstavljajmo si, da umetna inteligenca in roboti povzročijo množično brezposelnost (mladih). Kako se bo odzvala ECB?

Veriženje podatkovnih blokov in kriptovalute

Veriženje podatkovnih blokov je inovativna tehnologija, ki bi lahko izboljšala učinkovitost. Sedaj ocenjujemo, ali bi jo lahko v prihodnosti uporabljali tudi pri svojih storitvah. Kar zadeva bitcoin oziroma zaupanje vanj, predsednik ECB Draghi svetuje previdnost, saj za njim ne stoji nobena centralna banka ali vlada, ter dodaja, da ni naloga ECB, da ga regulira.

Kako bi lahko tehnologijo veriženja podatkovnih blokov izkoriščali v podporo gospodarstvu?

Če bi bili še študent, kot sem sam, ali bi kupili bitcoine in jih hranili za slabe čase?

Svetovna gospodarska kriza

Zadnja kriza je bila resna, vendar je najhujše že za nami. Evropske države so v krizo vstopile zelo šibke in se niso bile sposobne ustrezno odzvati. Doslej smo na številnih področjih dosegli precejšen napredek, tako da smo bolje pripravljeni na prihodnost.

Ali menite, da se bosta EU in ECB zmogli pravočasno prilagoditi, da bosta lahko kljubovali novi večji gospodarski krizi?

Več

Želiš podrobneje spoznati teme tokratnega dialoga ECB z mladimi? Oglej si spodnje spletne strani.

Morebitna nova svetovna gospodarska kriza
Kriptovalute in veriženje podatkovnih blokov
Gospodarsko okrevanje v Evropi in brezposelnost mladih
Mario Draghi v dialogu z mladimi, Dublin, Irska, september 2017
Dialog ECB z mladimi, Dublin 2017

Predsednik Mario Draghi se je v petek, 22. septembra 2017, srečal z mladimi Evropejci na Trinity College v Dublinu.

Dogodek je bil organiziran v sodelovanju s centralno banko Irske in Trinity College v Dublinu.

Bo imelo veriženje podatkovnih blokov pomembno vlogo v prihodnosti? Ali morebitni cenovni baloni na stanovanjskem trgu vse bolj zaposlujejo Svet ECB? V kolikšni meri veljata prihodnja usmeritev denarne politike in obveščanje javnosti za ključno komponento sodobne centralne banke?

Oglej si izmenjavo vprašanj in odgovorov na te in sorodne teme med predsednikom Draghijem in študenti ekonomije na Trinity College v Dublinu.

Mario Draghi v dialogu z mladimi, Lizbona, Portugalska, junij 2017
Mladi, inovacije in produktivnost v Evropi, Lizbona 2017

Predsednik Mario Draghi je gostil prvi dialog ECB z mladimi v Lizboni, organiziran pa je bil v sodelovanju s centralno banko Portugalske in z lizbonsko fakulteto za ekonomijo in menedžment ISEG.

Oglej si razpravo o pomenu, ki ga imajo inovacije in produktivnost za mlade.