EKP dialoog noortega

EKP otsused võivad vahetult mõjutada inimeste igapäevaelu. Seepärast on oluline, et ka noortel oleks võimalus meiega otse suhelda, mitte saada infot vaid üldiste teabekanalite kaudu.

EKP dialoog noortega annab selleks hea võimaluse. Korraldame nii Euroopa riikides kui ka veebikeskkonnas kohtumisi EKP poliitikakujundajatega, kellele saab esitada küsimusi ning kellega saab vahetada mõtteid ja arvamusi.

Dialoogid pangandusjärelevalvega seotud teemadel

Generation €uro õpilasauhinna konkursi võitjad esitavad küsimusi president Mario Draghile

Kaheksandat korda toimunud Generation €uro õpilasauhinna konkursil osales üle 5000 õpilase kümnest euroala riigist. Konkursil tuleb euroala riikide keskkooliõpilastel pakkuda lahendusi Euroopa rahapoliitilistele küsimustele. Edukad meeskonnad külastasid 8. mail EKP kutsel Frankfurti, et tutvuda lähemalt keskpanganduse teemadega ning esitada küsimusi president Mario Draghile.

Allpool on mõned näited president Draghi vastustest.

Noorte roll Euroopa tuleviku kujundamisel

Euroopa toimib kõigi osapoolte koostöös, ja selleks vajame me ka teid, noori. Soovime kuulda teie arvamusi ning kutsume teid üles osalema aruteludes ja seisma oma veendumuste eest. Üks võimalus selleks on osaleda Euroopa Parlamendi valimistel. Iga noore hääl aitab kujundada Euroopa tulevikku.

Keskpankade suhtlus avalikkusega

Keskpangad teevad praegu suuri jõupingutusi, et tagada läbipaistvus ja selgitada oma tegevust laiemale üldsusele. Ka EKP jagab pidevalt teavet pressikonverentside ja -teadete ning kõnede kaudu, aga ka dialoogis noortega.

Majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine

Rahaliit ei toimi veel optimaalselt, samuti ei ole selle loomine veel täielikult lõpule viidud. Ühisraha kasutamine eeldab ulatuslikumat lõimumist Euroopa Liidus.

Krüptoraha

Krüptoraha näol ei ole tegu vääringu, vaid väga riskantsete varadega. Euro on aga usaldusväärne nii täna kui ka edaspidi. Euro taga seisab EKP, aga kes tagab krüptoraha püsimajäämise?

Toetus eurole

Euroala elanike toetus eurole on praegu erakordselt suur – koguni 75%. Prantsusmaa keskpanga avaldatud uuringutulemused aga näitavad, et selle riigi elanike hinnangul on euro olnud kasulikum teistele riikidele ja mitte niivõrd Prantsusmaale. Tõenäoliselt on sellise hinnangu põhjuseks enneolematu kriis, millest oleme läbi tulnud. Sedamööda, kuidas kriisi mõju taandub, kaob loodetavasti ka inimeste ebakindlus.

Mis on Mario Draghi jaoks kõige meeldejäävamad mälestused ajast EKP presidendina?

Aastal 2012 arvasid paljud, et euro näol on tegu ebaõnnestunud ettevõtmisega. Seejärel toimus Euroopa Ülemkogu istung, kus tehti otsus pangandusliidu loomise kohta. Turud olid tookord nii suure pinge all, et selle otsuse olulisust ei tajutud. Aga tegu oli siiski väga suure ja tulemusliku muudatusega, ning ühtlasi kinnitas ülemkogu istung juhtide poliitilist pühendumust eurole.

President Mario Draghi ja Generation €uro konkursil edukaks osutunud õpilasmeeskondade mõttevahetust ja arutelu saab vaadata allpool toodud lingi kaudu.

Mõttevahetus ja arutelu president Mario Draghiga

Sündmuse fotod

Kui oled huvitatud noortele suunatud algatustest ja soovid saada edaspidi nende kohta infot, ühine meie meililistiga.

Varasemad sündmused

Dialoog Benoît Cœuré’ga, Milano, Itaalia, märts 2019

EKP kuues dialoog noortega toimus koostöös Bocconi Ülikooliga ja veebiplatvormi Debating Europe vahendusel, kus noortel on võimalus arutleda päevakohastel teemadel koos Euroopa juhtidega. 13. märtsil 2019 kohtus tudengitega EKP juhatuse liige Benoît Cœuré, et arutleda Euroopa noorte probleemide ja nende lahenduste üle. Eelnevalt palusime saata Benoît Cœuré’le küsimusi Twitteris või Debating Europe veebilehe kaudu. Osa küsimusi said vastuse vahetult arutelu käigus.

Allpool on mõned näited käsitletud teemade kohta.

Hariduse tähtsus

Euroopas tuleb rohkem avaliku sektori kulutusi suunata hariduse valdkonda. Noored peavad saama vajaliku hariduse, et suuta edukalt konkureerida üleilmsel digitaalsel tööturul.

Innovatsioon ja digiteerimine

Euroopa uuendussuutlikkust tuleb tugevdada. Avaliku ja erasektori investeeringud peaksid toetama digiteerimist juhtivates tööstusvaldkondades ning kapitaliturgude liidul võib olla tähtis roll kapitali asjakohasel jaotamisel.

Euroopa noorte roll

Noortel on otsustav roll Euroopa edasise teekonna kujundamisel.

Itaalia majandus

Itaalia majandusolukord ei kujuta endast ohtu euroalale. Itaalia peamine ülesanne on suurendada tootlikkust pikemas perspektiivis.

Sooline võrdõiguslikkus

Sooline ebavõrdsus piirab kasvu. Naiste töövõimaluste parandamine ja neile võrdse töötasu maksmine aitaks tõsta elatustaset Euroopa riikides.

Sularaha digiajastul

Sularahal on oluline tähtsus vääringu usaldusväärsuse kujundamisel. Makseviiside ja -vahendite pakkumine peab tulenema ühiskondlikust nõudlusest. Praegu on üha rohkem juttu digirahast, kuid euroala riikides püsib endiselt suur nõudlus sularaha järele.

Videost saab jälgida president Benoît Cœuré ja Bocconi Ülikooli tudengite mõttevahetust nendel ja muudel huvipakkuvatel teemadel.

Dialoog Mario Draghiga: #AskDraghi, jaanuar 2018

Kolmas dialoog noortega toimus veebiplatvormi Debating Europe vahendusel, kus noortel on võimalus arutleda päevakohastel teemadel koos Euroopa juhtidega.

17.–23. jaanuarini 2018 oli võimalus saata Twitteri ja Facebooki kaudu küsimusi EKP presidendile Mario Draghile järgmistel teemadel:

  • Euroopa majanduse elavnemine ja noorte töötus,
  • krüptoraha ja plokiahel,
  • uue üleilmse majanduskriisi võimalikkus.

Vaata EKP sotsiaalmeediakanalites presidendi vastuseid mõnedele küsimustele ja sellele järgnenud arutelu.

Euroopa majanduse elavnemine ja noorte töötus

Euroopa majandus on nüüdseks juba mitme aasta jooksul pidevalt kasvanud ja tööhõive on senisest palju kõrgem. Samal ajal tuleb jõupingutusi jätkata, et saadav kasu oleks võimalikult laialdane.

Millal taastub Euroopa täielikult majanduslangusest?

Kujutame ette, et tehisintellekt ja robotid põhjustavad (noorte) massilise töötuse. Kuidas EKP reageeriks?

Plokiahel ja krüptoraha

Plokiahela tehnoloogia on uuenduslik ja võib parandada tõhusust. EKP analüüsib, kas tulevikus oleks võimalik seda tema enda teenustes kasutada. Bitcoin'i ja selle usaldusväärsuse kohta soovitas president Draghi, et tuleks säilitada ettevaatlikkus, kuna bitcoin ei ole tagatud ühegi keskpanga ega valitsuse poolt ning ka EKP ülesanne ei ole seda reguleerida.

Kuidas saaks rakendada plokiahela tehnoloogiat majanduse toetuseks?

Kui Te oleksite noor üliõpilane nagu mina, kas ostaksite bitcoin'e ja hoiaksite neid tagavaraks?

Üleilmne majanduskriis

Möödunud majanduskriis oli ränk, kuid halvim on nüüdseks möödas. Kriisi alguses oli Euroopa riikides suuri raskusi ja seetõttu ei suudetud vajalikul viisil reageerida. Nüüdseks on paljudes valdkondades tehtud märkimisväärseid edusamme ja oleme tulevikuks paremini ette valmistatud.

Kas Teie hinnangul suudavad EL ja EKP ellu viia piisavalt reforme, et tulla toime järgmise suure majanduskriisiga, enne kui see kätte jõuab?

Vaata lähemalt

Kui tahad aruteluteemade kohta rohkem teada, siis tutvu nende veebilehtedega.

Uue üleilmse majanduskriisi võimalikkus
Krüptoraha ja plokiahel
Euroopa majanduse elavnemine ja noorte töötus
Dialoog Mario Draghiga, Iirimaa, september 2017
EKP dialoog noortega, Dublin 2017

President Mario Draghi kohtus Euroopa noortega 22. septembril 2017 Dublini Trinity College'is.

Sündmuse koostööpartneriteks olid Iirimaa keskpank ja Trinity College Dublin.

Kas plokiahela tehnoloogial on tulevikus oma roll? Kas EKP nõukogule valmistab muret eluasemehindade mulli võimalik teke? Mil määral on eelkommunikatsiooni sõnumite jagamine ja avatud suhtlus tänapäevaste keskpankade oluline kohustus?

Videost saab jälgida president Draghi ja Trinity College'i tudengite mõttevahetust nendel ja muudel huvipakkuvatel teemadel.

Dialoog Mario Draghiga, Lissabon (Portugal), juuni 2017
Noored, innovatsioon ja tootlikkus Euroopas, Lissabon 2017

President Mario Draghi eestvedamisel leidis Lissabonis aset EKP esimene dialoog noortega. Sündmus korraldati koostöös Portugali keskpanga ning Lissaboni Ülikooli majanduse ja juhtimise instituudiga (ISEG).

Vaata videost, kuidas noored mõtestavad innovatsiooni ja tootlikkusega seotud teemasid.