Den engelske version af denne webside er blevet opdateret med nyere information.

ECB Youth Dialogue

Vi ved, at vores beslutninger kan have en indvirkning på jeres hverdag. Derfor vil vi gerne, at I ikke blot hører fra os eller om os, men også har mulighed for at tale direkte til os og med os.

ECB Youth Dialogue giver jer denne mulighed. Vi afholder arrangementer rundt omkring i Europa – og online – som sætter jer direkte i forbindelse med ECB's politiske beslutningstagere, og hvor I kan stille eventuelle spørgsmål og dele jeres synspunkter med os.

Youth Dialogues om emner med relation til banktilsyn

ECB's Youth Dialogue med Benoît Cœuré: Generation euro – hvad kan Europa gøre for jer?

ECB afholdt sin sjette Youth Dialogue i samarbejde med Bocconi-universitetet og Debating Europe – en onlineplatform, hvor unge mennesker kan drøfte aktuelle spørgsmål med Europas ledere. Den 13. marts 2019 mødtes direktionsmedlem Benoît Cœuré med studerende for at diskutere de udfordringer, som unge europæere står over for i dag. Forud for arrangementet bad vi jer indsende jeres spørgsmål til Benoît Cœuré via Twitter eller ved at skrive jeres kommentarer på Debating Europe-platformen. Vi lod et udvalg af disse spørgsmål indgå i live-debatten.

Her er en smagsprøve på diskussionen!

...om, hvor vigtig uddannelse er

Vi er nødt til at omlægge det offentlige forbrug, så det i højere grad anvendes til uddannelse i Europa. Unge studerende bør modtage den uddannelse, de har behov for, for at kunne konkurrere på det globale digitale arbejdsmarked.

...om innovation og digitalisering

Vi er nødt til at styrke Europas innovationsevne. Offentlige og private investeringer bør støtte digitaliseringen i førende industrier, og kapitalmarkedsunionen kan spille en central rolle, når det drejer sig om at tildele kapital til de områder, hvor der er størst behov for den.

...om unge europæeres rolle

Det er jer, der udstikker den kurs, som afgør Europas fremtid.

...om den italienske økonomi

Italiens økonomiske situation udgør ikke en trussel mod eurozonen. Italiens største udfordring er at øge produktiviteten på længere sigt.

...om ligestilling mellem kønnene

Ulighed mellem kønnene begrænser væksten. Hvis flere kvinder arbejder og får lige løn for lige arbejde, vil det højne levestandarden i Europa.

...om kontanter i en digital tidsalder

Kontanter er en vigtig del af tilliden til en valuta. Drivkraften bag betalingsmidler skal være borgernes efterspørgsel. Vi undersøger digitale valutaer, men vi ser stadig en stor efterspørgsel efter kontanter i eurozonen.

Se udvekslingen af spørgsmål og svar inden for disse og andre emner mellem Benoît Cœuré og studerende på Bocconi-universitetet.

Hvis du vil modtage oplysninger om ECB's kommende undervisningsinitiativer og initiativer for unge, kan du tilmelde dig vores mailingliste.

Tidligere begivenheder

Youth Dialogue med Mario Draghi: #AskDraghi, januar 2018

Den tredje Youth Dialogue blev afholdt i samarbejde med Debating Europe – en onlineplatform, hvor unge kan drøfte aktuelle spørgsmål med Europas ledere.

I perioden 17. til 23. januar 2018 bad vi jer om at stille spørgsmål til ECB's formand, Mario Draghi, via Twitter og Facebook, om følgende emner:

  • det økonomiske opsving i Europa og ungdomsarbejdsløsheden
  • kryptovalutaer og blockchain
  • sandsynligheden for en ny global økonomisk krise.

Se Mario Draghi besvare nogle af de spørgsmål, som han fik, og se debatten på vores sociale medier.

Det økonomiske opsving i Europa og ungdomsarbejdsløsheden

Den europæiske økonomi er nu vokset i flere år, og beskæftigelsen er større end nogensinde før. Vi bliver dog nødt til at fortsætte fremgangen og sikre, at alle får del i den.

Hvornår vil Europa helt have overvundet sin recession?

Hvad nu hvis kunstig intelligens og robotter betyder, at der bliver en enorm (ungdoms)arbejdsløshed. Hvordan vil ECB så reagere?

Blockchain og kryptovalutaer

Blockchain er en innovativ teknologi, som kan forbedre effektiviteten. Vi er ved at undersøge, om vi selv vil kunne bruge den i fremtiden. Hvad angår bitcoin, og hvorvidt man kan have tillid til den, råder Mario Draghi til forsigtighed, idet den ikke er garanteret af en centralbank eller stat. Han tilføjer, at det ikke er ECB's ansvar at regulere den.

Hvordan kan vi udnytte blockchain-teknologien, så den kan understøtte økonomien?

Hvis du var en ung universitetsstuderende som mig, ville du så købe nogle bitcoins og beholde dem for en sikkerheds skyld?

Globale økonomiske kriser

Den seneste krise var alvorlig, men vi har det værste bag os. Der var store svagheder i de europæiske lande ved krisens begyndelse, så de kunne ikke reagere på den rigtige måde. Nu er der sket store fremskridt på mange områder, som gør os bedre udrustede til fremtiden.

Vil EU og ECB være i stand til at gennemføre tilstrækkelige reformer til at kunne klare endnu en stor økonomisk krise, inden den næste krise indtræffer?

Flere oplysninger

Vil du gerne vide mere om emnerne i denne ECB Youth Dialogue? Så kig lidt nærmere på følgende sider:

Sandsynlighed for en ny global økonomisk krise
Kryptovalutaer og blockchain
Det økonomiske opsving i Europa og ungdomsarbejdsløsheden
Youth Dialogue med Mario Draghi, Dublin, Irland, september 2017
ECB Youth Dialogue, Dublin 2017

ECB's formand, Mario Draghi, mødtes med unge europæere fredag den 22. september på Trinity College Dublin.

Dialogen var arrangeret i samarbejde med Central Bank of Ireland og Trinity College Dublin.

Kommer blockchain til at spille en rolle i fremtiden? Giver den potentielle boligprisboble grund til voksende bekymring i Styrelsesrådet? I hvilken udstrækning anses forward guidance og tydelig kommunikation som en central del af moderne centralbankers virksomhed?

Se udvekslingen af spørgsmål og svar inden for disse og andre emner mellem Mario Draghi og økonomistuderende på Trinity College Dublin.

Youth Dialogue med Mario Draghi, Lissabon, Portugal, juni 2017
Ungdom, innovation og produktivitet i Europa, Lissabon 2017

ECB's formand, Mario Draghi, var vært for ECB's første Youth Dialogue i Lissabon, der blev arrangeret i samarbejde med Banco de Portugal og ISEG – Lisbon School of Economics and Management.

Se diskussionen om, hvilken betydning innovation og produktivitet har for unge mennesker.