ECB Youth Dialogue

Víme, že naše rozhodnutí mohou ovlivňovat váš každodenní život. Proto si přejeme, abyste o nás nebo od nás nejen slyšeli, ale měli také možnost s námi přímo komunikovat.

Přesně tuto příležitost vám nabízí akce z cyklu ECB Youth Dialogue. Po celé Evropě pořádáme akce (včetně akcí online), díky nimž máte přímý kontakt s tvůrci politik ECB – můžete jim tak pokládat jakékoli dotazy a sdělit nám své názory.

Akce z cyklu Youth Dialogue na témata v oblasti bankovního dohledu

ECB Youth Dialogue s Benoîtem Cœurém: Generation euro – co pro vás může Evropa učinit?

ECB pořádala svou šestou akci v rámci cyklu Youth Dialogue v partnerství s Bocconiho univerzitou a online platformou Debating Europe, na které mohou mladí lidé diskutovat s vedoucími evropskými činiteli o současných otázkách. Člen Výkonné rady Benoît Cœuré se 13. března 2019 setkal se studenty, aby diskutovali o výzvách, kterým dnes mladí Evropané čelí. Před akcí jsme vás požádali, abyste zaslali své otázky Benoîtu Cœurému prostřednictvím Twitteru nebo komentáře na platformě Debating Europe. Živou debatu jsme doplnili výběrem z těchto otázek.

A tady je ukázka z diskuse.

... o významu vzdělání

Potřebujeme v Evropě přesměrovat veřejné výdaje do oblasti vzdělávání. Mladým studentům by se mělo dostat vzdělání, které potřebují, aby mohli úspěšně soutěžit na globálním digitálním trhu práce.

... o inovacích a digitalizaci

Musíme posílit schopnost Evropy inovovat. Veřejné i soukromé investice by měly podporovat digitalizaci v předních odvětvích a unie kapitálových trhů může sehrát ústřední úlohu v alokaci kapitálu tam, kde je ho třeba.

... o úloze mladých Evropanů

Jste ti, kdo určí cestu, která rozhodne, kudy se bude historie Evropy ubírat.

... o hospodářství v Itálii

Hospodářská situace v Itálii eurozónu neohrožuje. Hlavní výzva pro Itálii je zvýšit v dlouhodobějším horizontu produktivitu.

... o genderové rovnosti

Genderová nerovnost je jedním z faktorů, který omezuje hospodářský růst. Pokud bude více žen pracovat a dostávat za to stejnou odměnu, zvýšilo by to životní úroveň v Evropě.

... o hotovosti v digitálním věku

Hotovost je nezbytnou součástí důvěry v měnu. Způsoby platby musí určovat společenská poptávka. Zabýváme se digitálními měnami, ale v eurozóně stále vidíme silnou poptávku po hotovosti.

Sledujte záznam otázek a odpovědí na tato a další témata mezi Benoîtem Cœurém a studenty z Bocconiho university.

Pokud chcete dostávat informace o budoucích iniciativách ECB v oblasti vzdělávání a mládeže, zaregistrujte se do našeho adresáře.

Dřívější akce

Youth Dialogue s Mariem Draghim: #AskDraghi, leden 2018

Třetí akce v rámci série Youth Dialogue proběhla v partnerství s online platformou Debating Europe, na níž mohou mladí lidé diskutovat o současných otázkách s vůdčími osobnostmi Evropy.

Od 17. do 23. ledna 2018 jste mohli zasílat prostřednictvím Twitteru a Facebooku dotazy pro prezidenta Draghiho na kterékoli z následujících témat:

  • hospodářské oživení a nezaměstnanost mladých lidí v Evropě
  • kryptoměny a blockchain
  • možnost nové světové hospodářské krize

Podívejte se na odpovědi prezidenta Draghiho na některé z došlých otázek a na diskusi na našich sociálních sítích.

Hospodářské oživení a nezaměstnanost mladých lidí v Evropě

Evropská ekonomika již několik let neustále roste a zaměstnanost je vyšší než kdykoli předtím, avšak musíme věci nadále zlepšovat a zajistit, aby z toho měli prospěch všichni.

Kdy se Evropa úplně zotaví z recese?

Představte si, že roboti a umělá inteligence způsobí masivní nezaměstnanost (mladých lidí). Co by ECB udělala?

Blockchain a kryptoměny

Blockchain je inovativní technologie, která by mohla zlepšit efektivnost. Vyhodnocujeme, zda by mohla být v budoucnu využívána našimi vlastními útvary. Pokud jde o bitcoin a o to, zda byste mu měli věřit, prezident Draghi doporučuje opatrnost, jelikož za bitcoinem nestojí žádná centrální banka nebo stát, a dodává, že k úkolům ECB nepatří jej regulovat.

Jak můžeme využít technologii blockchain k podpoře ekonomiky?

Pokud byste byl mladý student VŠ jako já, nakoupil byste si nějaké bitcoiny na horší časy?

Světová hospodářská krize

Minulá krize byla vážná, ale nejhorší máme za sebou. Když krize evropské země zasáhla, trápily je výrazné slabiny a nebyly schopny přiměřeným způsobem reagovat. Do dnešního dne bylo dosaženo značného pokroku v mnoha oblastech a díky tomu jsme na budoucnost lépe připravení.

Myslíte, že se EU a ECB budou schopny dostatečně a včas reformovat, aby si poradily s další velkou hospodářskou krizí?

Více informací

Máte zájem se dozvědět více o tématech akcí ze série ECB Youth Dialogue? Podívejte se na následující stránky!

Možnost nové světové hospodářské krize
Kryptoměny a blockchain
Hospodářské oživení a nezaměstnanost mladých lidí v Evropě
Youth Dialogue s Mariem Draghim, Dublin, Irsko, září 2017
ECB Youth Dialogue, Dublin 2017

Prezident Mario Draghi se setkal s mladými Evropany v pátek 22. září 2017 na Trinity College Dublin.

Tato akce byla pořádána v partnerství s irskou centrální bankou a Trinity College Dublin.

Bude mít v budoucnu blockchain nějakou úlohu? Je možnost cenových bublin na trhu s bydlením zdrojem rostoucích obav Rady guvernérů? Do jaké míry je signalizace měnové politiky a jednoznačná komunikace vnímána jako jeden z hlavních prvků moderních centrálních bank?

Sledujte záznam otázek a odpovědí na tato a další témata mezi prezidentem Draghim a studenty ekonomie z Trinity College Dublin.

Youth Dialogue s Mariem Draghim, Lisabon, Portugalsko, červen 2017
Mladí lidé, inovace a produktivita v Evropě, Lisabon 2017

Prezident Mario Draghi byl hostitelem první akce ECB v rámci série Youth Dialogue, která se konala v Lisabonu v partnerství s portugalskou centrální bankou a Lisabonskou školou ekonomickou a správní ISEG.

Poslechněte si diskuzi o významu inovací a produktivity pro mladé lidi.