Menu

ECB Youth Dialogue

Víme, že naše rozhodnutí mohou ovlivňovat váš každodenní život. Proto si přejeme, abyste nejen slyšeli o nás a o tom, co děláme, ale měli také možnost s námi hovořit přímo.

Tuto možnost vám dáváme prostřednictvím ECB Youth Dialogue. Po celé Evropě pořádáme akce (včetně akcí online), díky nimž máte přímý kontakt s tvůrci politik ECB – můžete jim tak pokládat jakékoli dotazy a sdělit nám své názory.

Akce z cyklu Youth Dialogue na témata z oblasti bankovního dohledu

Otázky s Christine Lagardeovou pro mladé Evropany v květnu 2020

Mladí Evropané pokládali prezidentce Lagardeové dotazy k reakci ECB na krizi spojenou s koronavirovou pandemií na online akci z cyklu Youth Dialogue. Tato akce se pořádala 27. května 2020 ve spolupráci s Evropským parlamentem v rámci European Youth Event 2020.

Účastníci rovněž zasílali dotazy spojené s obavami o svoji kariéru, budoucnost Evropy, digitalizaci a změnu klimatu. Zde jsou nejzajímavější momenty diskuse!

Názor prezidentky Lagardeové…

… na ekonomické dopady koronavirové pandemie

Viry neznají hranic, tudíž ovlivní nás všechny. Dopady přesto nebudou všude stejné v závislosti na faktorech, jako je situace v jednotlivých státech před pandemií a jejich ekonomická specifika. Je naší společnou povinností zajistit, abychom z krize vyšli co nejvyrovnaněji.

… na země s narůstajícím zadlužením

Skutečný význam má to, kam peníze investujeme. Měli bychom naše ekonomiky transformovat tak, aby byly efektivnější, produktivnější a více přizpůsobivé potřebám obyvatel. Měli bychom také podpořit investování dluhu do boje se změnou klimatu a povzbuzování udržitelného hospodářského růstu.

… na spolupráci evropských institucí

Tvůrci politik EU v průběhu krizové situace udržují neustálý kontakt, což jim umožňuje srovnávat osvědčené postupy a koordinovat svou reakci na pandemii. Musíme reagovat jednotně. Se správnými opatřeními máme možnost tuto krizi společně překonat.

… na změnu klimatu

Změna klimatu vyžaduje společné úsilí. Nemůžeme se jí postavit odděleně. ECB je členem Sítě pro zelenější finanční systém (NGFS), která je spojením téměř 50 národních centrálních bank a orgánů dohledu, jež prozkoumávají možnosti, jak se této neuvěřitelné výzvě, kterou je změna klimatu, postavit.

… na budoucnost mladých lidí

Mladí Evropané se musí připravit na změnu. Všichni na sobě budeme postupně pracovat, získáme nové dovednosti a nástroje. Projdeme změnou a na to se zkrátka musíme připravit.

Podívejte se na celou akci

Fotografie

Dřívější akce

Vítězové studentské soutěže Generation €uro Students’ Award kladou otázky bývalému prezidentovi Draghimu, Frankfurt, květen 2019

Více než 5 000 studentů z deseti různých zemí eurozóny se zúčastnilo osmého ročníku soutěže Generation €uro Students’ Award, v níž týmy studentů ze škol v eurozóně navrhují řešení problémů z oblasti evropské měnové politiky. ECB pozvala úspěšné týmy na 8. května 2019 do Frankfurtu, aby se o centrálním bankovnictví dozvěděly ještě více, setkaly se s bývalým prezidentem Draghim a kladly mu otázky.

Zde je jen ukázka toho, jak na ně Mario Draghi odpovídal!

Co řekl…

… o tom, jak mladí lidé mohou utvářet budoucí podobu Evropy

Evropa funguje, když táhneme společně za jeden provaz – a proto vás potřebujeme. Chceme slyšet, co máte na srdci. Potřebujeme, abyste se zapojovali do debat a prosazovali to, na čem vám záleží. Jednou z takových možností je účast v evropských volbách. Svým hlasem můžete utvářet budoucí podobu Evropy.

… o komunikaci centrálních bank s veřejností

Centrální banky se dnes neustále snaží být transparentní a vysvětlovat svou činnost široké veřejnosti. K dispozici je nepřetržitý tok informací prostřednictvím tiskových konferencí, tiskových zpráv, projevů a dialogů s mládeží.

… o dokončení hospodářské a měnové unie

Naše měnová unie není zatím ani optimální, ani dokončená. Sdílení jednotné měny vyžaduje v Evropské unii hlubší integraci.

… o kryptoměnách

Kryptoměny nejsou měny, ale velmi riziková aktiva. Euro dnes bude euro i zítra. Za eurem stojí ECB, ale kdo stojí za kryptoměnami?

…. o podpoře eura

Podpora eura mezi obyvateli eurozóny je na historickém maximu 75 %. Ale výzkum zveřejněný Banque de France ukazuje, že lidé jsou přesvědčení, že euro prospělo více jiným zemím než jejich vlastní. Je to možná důsledkem nebývalé krize, kterou jsme prošli. Doufáme, že s tím, jak se vzpomínky na krizi vytrácejí, vymizí i tento pocit.

… o tom, co mu jako prezidentovi ECB nejvíce utkvělo v paměti

V roce 2012 se spousta lidí domnívala, že je euro mrtvé. A pak následovalo zasedání Evropské rady, kde vznikla bankovní unie. Trhy byly v té době tak demotivované, že podcenily její význam. Ale byla to velká změna, přinesla důležité výsledky a toto zasedání Rady ukázalo politické odhodlání našich lídrů vůči euru.

Pod následujícími odkazy najdete diskuzi prezidenta Draghiho s úspěšnými týmy ze soutěže Generation €uro Students’ Award.

Sledovat slavnostní akci v rámci soutěže Generation €uro Students’ Award

Prohlédnout si fotografie z akce

Youth Dialogue s Benoîtem Cœurém, Miláno, Itálie, březen 2019

ECB uspořádala svou šestou akci z cyklu Youth Dialogue v partnerství s Bocconiho univerzitou a online platformou Debating Europe, na které mohou mladí lidé diskutovat s vedoucími evropskými činiteli o současných otázkách. Člen Výkonné rady Benoît Cœuré se 13. března 2019 setkal se studenty, aby diskutovali o výzvách, kterým dnes mladí Evropané čelí. Před akcí jsme vás požádali, abyste zaslali své otázky Benoîtu Cœurému prostřednictvím Twitteru nebo komentáře na platformě Debating Europe. Živou debatu jsme doplnili výběrem z těchto podnětů.

A tady je ukázka z diskuse.

… o významu vzdělání

Potřebujeme v Evropě přesměrovat veřejné výdaje do oblasti vzdělávání. Mladým studentům by se mělo dostat vzdělání, které potřebují, aby mohli úspěšně soutěžit na globálním digitálním trhu práce.

… o inovacích a digitalizaci

Musíme posílit schopnost Evropy inovovat. Veřejné i soukromé investice by měly podporovat digitalizaci v předních odvětvích a unie kapitálových trhů může sehrát ústřední roli v alokaci kapitálu tam, kde je ho třeba.

… o úloze mladých Evropanů

Jste těmi, kdo udají kurz pro budoucí směrování historie Evropy.

… o hospodářství v Itálii

Hospodářská situace v Itálii eurozónu neohrožuje. Hlavní výzvou pro Itálii je zvýšit v dlouhodobějším horizontu produktivitu.

… o genderové rovnosti

Genderová nerovnost je jedním z faktorů, který omezuje hospodářský růst. Pokud bude více žen pracovat a dostávat za to rovnocennou odměnu, zvýší se tím životní úroveň v Evropě.

… o hotovosti v digitálním věku

Hotovost je nezbytnou součástí důvěry v měnu. Způsoby platby musí určovat společenská poptávka. Zabýváme se digitálními měnami, ale v eurozóně stále vidíme silnou poptávku po hotovosti.

Sledujte záznam otázek a odpovědí na tato a další témata mezi Benoîtem Cœurém a studenty z Bocconiho univerzity.

Youth Dialogue s Mariem Draghim: #AskDraghi, leden 2018

Třetí akce z cyklu Youth Dialogue proběhla v partnerství s online platformou Debating Europe, na níž mohou mladí lidé diskutovat o současných otázkách s vedoucími evropskými činiteli.

Od 17. do 23. ledna 2018 jste mohli zasílat prostřednictvím Twitteru a Facebooku dotazy pro prezidenta Draghiho na kterékoli z následujících témat:

  • hospodářské oživení a nezaměstnanost mladých lidí v Evropě
  • kryptoměny a blockchain
  • možnost nové světové hospodářské krize

Podívejte se na odpovědi prezidenta Draghiho na některé ze zaslaných otázek a na diskusi na našich sociálních sítích.

Hospodářské oživení a nezaměstnanost mladých lidí v Evropě

Evropská ekonomika již několik let neustále roste a zaměstnanost je vyšší než kdykoli předtím, nicméně je vždy co vylepšovat a musíme zajistit, aby měli z pokroku prospěch všichni.

Kdy se Evropa úplně zotaví z recese?

Představte si, že roboti a umělá inteligence způsobí masivní nezaměstnanost (mladých lidí). Co by ECB udělala?

Blockchain a kryptoměny

Blockchain je inovativní technologie, která by mohla zlepšit efektivnost. Vyhodnocujeme, zda by mohla být v budoucnu využívána našimi vlastními útvary. Pokud jde o bitcoin a o to, zda byste mu měli věřit, prezident Draghi doporučuje opatrnost, jelikož za bitcoinem nestojí žádná centrální banka nebo stát, a dodává, že k úkolům ECB nepatří jej regulovat.

Jak můžeme využít technologii blockchain k podpoře ekonomiky?

Pokud byste byl mladá studentka VŠ jako já, nakoupil byste si nějaké bitcoiny na horší časy?

Světová hospodářská krize

Minulá krize byla vážná, ale nejhorší máme za sebou. Když krize evropské země zasáhla, trápily je výrazné slabiny a nebyly schopny přiměřeným způsobem reagovat. Do dnešního dne bylo dosaženo značného pokroku v mnoha oblastech a díky tomu jsme na budoucnost lépe připraveni.

Myslíte, že EU a ECB budou schopny se dostatečně a včas reformovat, aby si poradily s další velkou hospodářskou krizí?

Více informací

Máte zájem se dozvědět více o tématech akcí ze série ECB Youth Dialogue? Podívejte se na následující stránky!

Možnost nové světové hospodářské krize
Kryptoměny a blockchain
Hospodářské oživení a nezaměstnanost mladých lidí v Evropě
Youth Dialogue s Mariem Draghim, Dublin, Irsko, září 2017
ECB Youth Dialogue, Dublin 2017

Prezident Mario Draghi se setkal s mladými Evropany v pátek 22. září 2017 na Trinity College v Dublinu.

Tato akce byla pořádána v partnerství s irskou centrální bankou a Trinity College v Dublinu.

Bude v budoucnosti nějak figurovat blockchain? Je možnost vzniku cenových bublin na trhu s bydlením pro Radu guvernérů znepokojující? Do jaké míry je signalizace měnové politiky a jednoznačná komunikace vnímána jako jeden z hlavních prvků moderních centrálních bank?

Sledujte záznam otázek a odpovědí na tato a další témata mezi prezidentem Draghim a studenty ekonomie z Trinity College Dublin.

Youth Dialogue s Mariem Draghim, Lisabon, Portugalsko, červen 2017
Mladí lidé, inovace a produktivita v Evropě, Lisabon 2017

Prezident Mario Draghi byl hostitelem první akce ECB z cyklu Youth Dialogue, která se konala v Lisabonu v partnerství s portugalskou centrální bankou a Lisabonskou školou ekonomickou a správní ISEG.

Poslechněte si diskuzi o významu inovací a produktivity pro mladé lidi.