ECB dialogs ar jauniešiem

Apzinoties, ka mūsu pieņemtie lēmumi var ietekmēt jūsu ikdienas dzīvi, vēlamies sniegt iespēju ne tikai saņemt informāciju no mums un par mums, bet arī tieši sazināties ar mums.

ECB dialogs ar jauniešiem sniedz tieši šādu iespēju. Mēs rīkojam pasākumus visā Eiropā, kā arī tiešsaistē, kuru laikā jūs varat tieši sazināties ar ECB politikas veidotājiem, uzdodot viņiem jautājumus un paužot savu viedokli.

Dialogs ar jauniešiem par jautājumiem, kas saistīti ar banku uzraudzību

ECB dialogs ar jauniešiem: #AskDraghi

Trešais dialogs ar jauniešiem notika sadarbībā ar interneta platformu Debating Europe, kurā jaunieši var apspriest aktuālus jautājumus ar Eiropas līderiem.

No 2018. gada 17. līdz 23. janvārim mēs aicinājām jūs iesūtīt jautājumus prezidentam Mario Dragi (Mario Draghi) par jebkuru no šiem tematiem, izmantojot Twitter un Facebook:

  • Eiropas tautsaimniecības atveseļošanās un jauniešu bezdarbs;
  • kriptovalūtas un blokķēde;
  • jaunas globālās krīzes iespējamība.

Noskatieties prezidenta Dragi atbildes uz dažiem no saņemtajiem jautājumiem un gūstiet ieskatu par debatēm mūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālos!

Eiropas tautsaimniecības atveseļošanās un jauniešu bezdarbs

Eiropas ekonomika vairākus gadus piedzīvojusi nepārtrauktu izaugsmi un nodarbinātība sasniegusi nepieredzēti augstu līmeni, taču nepieciešams turpināt uzsāktos uzlabojumus un jānodrošina, ka ieguvēji ir visi.

Kad Eiropa būs pilnībā atguvusies no recesijas?

Iztēlojieties, ka mākslīgā inteliģence un roboti izraisa ļoti augstu (jauniešu) bezdarba līmeni. Kā uz to reaģēs ECB?

Blokķēde un kriptovalūtas

Blokķēde ir inovatīva tehnoloģija, kas varētu uzlabot darba efektivitāti. Mēs šobrīd vērtējam iespēju nākotnē to izmantot mūsu pakalpojumos. Runājot par Bitcoin un uzticēšanos šai kriptovalūtai, prezidents Dragi iesaka ievērot piesardzību, jo to nenodrošina neviena centrālā banka vai valdība. Viņš arī norāda, ka ECB uzdevumos neietilpst regulēt tās lietošanu.

Kā var izmantot blokķēdes tehnoloģiju, lai stimulētu ekonomiku?

Ja Jūs līdzīgi man būtu studējošs jaunietis, vai Jūs pirktu Bitcoin un uzglabātu to kā drošības rezervi?

Globālā ekonomiskā krīze

Pēdējā krīze bija smaga, taču grūtāko posmu esam pārvarējuši. Iestājoties krīzei, Eiropas valstīm bija būtiskas problēmas un tās nespēja atbilstoši reaģēt. Šobrīd daudzās jomās panākts ievērojams progress un esam daudz labāk sagatavojušies nākotnei.

Vai, Jūsuprāt, ES un ECB spēs ieviest reformas pietiekamā apjomā, lai spētu novērst vēl vienu lielu ekonomisko krīzi?

Uzziniet vairāk

Vai vēlaties iegūt sīkāku informāciju par tematiem, kas tika apspriesti ECB dialogā ar jauniešiem? Aplūkojiet šīs interneta lapas!

Jaunas globālās krīzes iespējamība
  • Economic recovery and the new phase of monetary policy ("Tautsaimniecības atveseļošanās un jauns monetārās politikas posms" – ECB viceprezidenta Vitora Konstansiu (Vítor Constâncio) runa 20. Euro finanšu nedēļas atklāšanas konferencē Frankfurtē pie Mainas 2017. gada 13. novembrī)
  • Sustaining openness in a dynamic global economy ("Atvērtuma saglabāšana dinamiskā globālajā ekonomikā" – ECB prezidenta Mario Dragi runa Kanzasas pilsētas Federālo rezervju bankas Ekonomikas politikas simpozijā Džeksonholā 2017. gada 25. augustā)
Kriptovalūtas un blokķēde
Eiropas tautsaimniecības atveseļošanās un jauniešu bezdarbs
  • Youth unemployment in the euro area ("Jauniešu bezdarbs euro zonā" – ECB prezidenta atklāšanas runa Henrija Gretana (Henry Grattan) lekciju sērijas ietvaros Trīsvienības koledžā Dublinā 2017. gada 22. septembrī)
  • Accompanying the economic recovery ("Ekonomiskās atveseļošanās atbalstam" – ECB prezidenta Mario Dragi runa ECB Centrālo banku forumā Sintrā 2017. gada 27. jūnijā)

Iepriekšējie pasākumi

2017. gada septembris, Dublina, Īrija
Jaunatne, inovācijas un darba ražīgums Eiropā, Lisabona, 2017. gads

Prezidents Mario Dragi tiekas ar Eiropas jauniešiem Trīsvienības koledžā Dublinā 2017. gada 22. septembrī.

Šis pasākums tika organizēts sadarbībā ar Central Bank of Ireland un Dublinas Trīsvienības koledžu.

Vai blokķēdes loma nākotnē būs būtiska? Vai iespējamie mājokļu cenu burbuļi ECB Padomei rada bažas? Kādā mērā perspektīvas norādes un skaidra komunikācija tiek uzskatīta par mūsdienīgu centrālo banku būtisku sastāvdaļu?

Skatieties ekonomikas studentu uzdotos jautājumus un Mario Dragi atbildes uz šiem un citiem jautājumiem Dublinas Trīsvienības koledžā.

Jaunatne, inovācijas un darba ražīgums Eiropā, Lisabona (Portugāle), 2017. gada jūnijs
Jaunatne, inovācijas un darba ražīgums Eiropā, Lisabona, 2017. gads

Prezidents Mario Dragi vadīja pirmo ECB dialogu ar jauniešiem Lisabonā, kas tika rīkots sadarbībā ar Banco de Portugal un Lisabonas ekonomikas un vadības augstskolu (Lisbon School of Economics and Management; ISEG).

Iepazīstieties ar diskusiju par inovāciju un darba ražīguma nozīmi jauniešiem.