ECB dialogs ar jauniešiem

Apzinoties, ka mūsu pieņemtie lēmumi var ietekmēt jūsu ikdienas dzīvi, vēlamies sniegt iespēju ne tikai saņemt informāciju par mums un mūsu darbu, bet arī tieši sazināties ar mums.

ECB dialogs ar jauniešiem sniedz tieši šādu iespēju. Mēs rīkojam pasākumus dažādās Eiropas vietās, kā arī tiešsaistē, un to laikā jūs varat tieši sazināties ar ECB politikas veidotājiem, uzdodot viņiem jautājumus un paužot savu viedokli.

Dialogs ar jauniešiem par jautājumiem, kas saistīti ar banku uzraudzību

"Euro paaudzes" skolēnu balvas izcīņas uzvarētāji uzdod jautājumus prezidentam Dragi

Vairāk nekā 5 000 skolēnu no desmit euro zonas valstīm piedalījās "Euro paaudzes" skolēnu balvas izcīņas astotajā kārtā – šajās sacensībās euro zonas skolu skolēni tiek aicināti nākt klajā ar Eiropas monetārās politikas jautājumu risinājumiem. ECB 2019. gada 8. maijā uzaicināja veiksmīgās komandas uz Frankfurti, lai dotu iespēju uzzināt vairāk par centrālajām bankām un jautājumu un atbilžu sesijā satikties ar prezidentu Dragi.

Lūk, neliels ieskats Mario Dragi atbildēs uz skolēnu jautājumiem!

Ko viņš sacīja...

...par to, kā jaunieši var veidot Eiropas nākotni

Eiropas attīstība būs veiksmīga, ja mēs darbosimies visi kopā, un tāpēc jūs esat mums vajadzīgi. Mēs gribam dzirdēt, kas jums ir sakāms. Ir jāiesaistās diskusijās un ir jāiestājas par to, kam jūs ticat. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir piedalīties Eiropas vēlēšanās. Balsojot jūs varat veidot Eiropas nākotni.

...par centrālo banku komunikāciju ar sabiedrību

Centrālās bankas mūsdienās nepārtraukti pieliek pūles, lai nodrošinātu caurredzamību un skaidrotu savu darbību plašai sabiedrībai. Mēs nodrošinām nepārtrauktu informācijas plūsmu ar preses konferenču, preses paziņojumu, runu un dialogu ar jauniešiem veidā.

...par ekonomikas un monetārās savienības izveides pabeigšanu

Mūsu monetārā savienība vēl nav optimāla un tā tās izveide vēl nav pabeigta. Lietojot kopīgu valūtu, Eiropas Savienībā nepieciešama dziļāka integrācija.

...par kriptovalūtām

Kriptovalūtas nevar uzskatīt par valūtām – tie ir ļoti riskanti aktīvi. Šodienas euro arī rīt būs euro. ECB ir atbildīga par euro, bet kas ir atbildīgs par kriptovalūtām?

...par atbalstu euro

Atbalsts euro sasniedzis vēsturiski augstāko līmeni – to atbalsta 75% euro zonas iedzīvotāju. Bet, kā liecina Banque de France publicēts pētījums, cilvēki uzskata, ka euro nesis vairāk labuma citām valstīm nevis viņu valstij. Tas droši vien skaidrojams ar iepriekš nepieredzēta apmēra krīzi, ko piedzīvojām. Atmiņām par krīzi izgaistot, mēs ceram, ka izzudīs arī šis sarūgtinājums.

...kādas būs M. Dragi spilgtākās atmiņas no laika, kad viņš bija ECB prezidents

2012. gadā daudzi uzskatīja, ka euro ēra ir beigusies. Un tad notika Eiropadomes sēde, kurā tika radīta banku savienība. Tirgi šajā laikā slīga tādā bezcerībā, ka tie pietiekami nenovērtēja tās nozīmi. Taču tā nesa milzīgas pārmaiņas, tai bija būtiski rezultāti, un šī Eiropadomes sēde parādīja vienu lietu – mūsu vadītāju politisko apņēmību saglabāt euro.

Lai, noskatieties jautājumu un atbilžu sesiju, kurā piedalās prezidents Dragi un "Euro paaudzes" skolēnu balvas izcīņas veiksmīgās komandas, izmantojiet šo saiti.

Noskatieties jautājumu un atbilžu sesiju, kurā piedalās prezidents Dragi

Aplūkojiet pasākuma fotoattēlus

Ja vēlaties saņemt informāciju par turpmākām ECB izglītojošām un jaunatnes iniciatīvām, piesakieties iekļaušanai mūsu adresātu sarakstā.

Iepriekšējie pasākumi

Benuā Kerē dialogs ar jauniešiem, Milāna, Itālija, 2019. gada marts

ECB rīkoja sesto dialogu ar jauniešiem sadarbībā ar Bokoni Universitāti un interneta platformu Debating Europe, kurā jaunieši var apspriest aktuālus jautājumus ar Eiropas līderiem. ECB Valdes loceklis Benuā Kerē (Benoît Cœuré) 2019. gada 13. martā tikās ar studentiem, lai apspriestu mūsdienu jauniešu problēmas. Pirms šā pasākuma lūdzām jums iesūtīt jautājumus Benuā Kerē, izmantojot Twiter vai rakstot komentārus platformā Debating Europe. Dažus no šiem jautājumiem iekļāvām tiešsaistes debatēs.

Piedāvājam diskusijas fragmentu!

Par izglītības nozīmi

Eiropā valsts izdevumus nepieciešams novirzīt izglītībai. Jauniešiem jāsaņem tāda izglītība, lai viņi varētu sekmīgi konkurēt globālajā digitālajā darba tirgū.

Par inovācijām un digitalizāciju

Nepieciešams stiprināt Eiropas inovatīvo kapacitāti. Valsts un privātajām investīcijām jāveicina vadošo nozaru digitalizācija, un kapitāla tirgu savienībai var būt izšķiroša loma, piešķirot kapitālu nozarēm, kurām tas visvairāk nepieciešams.

Par jauniešu lomu Eiropā

Jūs būsiet tie, kas noteiks, kurā virzienā vēstures straume Eiropu aiznesīs nākotnē.

Par Itālijas tautsaimniecību

Itālijas tautsaimniecības stāvoklis neapdraud euro zonu. Itālijas būtiskākā problēma ir ilgtermiņā kāpināt darba ražīgumu.

Par dzimumu līdztiesību

Dzimumu nelīdztiesība kavē izaugsmi. Ja vairāk sieviešu strādās un saņems līdzvērtīgu atalgojumu, paaugstināsies Eiropas dzīves līmenis.

Par skaidro naudu digitālajā laikmetā

Skaidrā nauda ir būtisks elements, kas nosaka cilvēku uzticēšanos valūtai. Maksāšanas līdzekļu piedāvājuma pamatā jābūt sociālajam pieprasījumam. Mēs pētām digitālās valūtas, taču euro zonā joprojām vērojams spēcīgs skaidrās naudas pieprasījums.

Skatieties Bokoni universitātes studentu uzdotos jautājumus un Benuā Kerē atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.

Mario Dragi dialogs ar jauniešiem: #AskDraghi, 2018. gada janvāris

Trešais dialogs ar jauniešiem notika sadarbībā ar interneta platformu Debating Europe, kurā jaunieši var apspriest aktuālus jautājumus ar Eiropas līderiem.

No 2018. gada 17. līdz 23. janvārim mēs aicinājām jūs iesūtīt jautājumus prezidentam Mario Dragi (Mario Draghi) par jebkuru no šiem tematiem, izmantojot Twitter un Facebook:

  • Eiropas tautsaimniecības atveseļošanās un jauniešu bezdarbs;
  • kriptovalūtas un blokķēde;
  • jaunas globālās krīzes iespējamība.

Noskatieties prezidenta Dragi atbildes uz dažiem no saņemtajiem jautājumiem un gūstiet ieskatu par debatēm mūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālos!

Eiropas tautsaimniecības atveseļošanās un jauniešu bezdarbs

Eiropas tautsaimniecība vairākus gadus piedzīvojusi nepārtrauktu izaugsmi un nodarbinātība sasniegusi nepieredzēti augstu līmeni, taču nepieciešams turpināt uzsāktos uzlabojumus un jānodrošina, lai ieguvēji būtu visi.

Kad Eiropa būs pilnībā atguvusies no recesijas?

Iztēlojieties, ka mākslīgā inteliģence un roboti izraisa ļoti augstu (jauniešu) bezdarba līmeni. Kā uz to reaģēs ECB?

Blokķēde un kriptovalūtas

Blokķēde ir inovatīva tehnoloģija, kas varētu uzlabot darba efektivitāti. Mēs šobrīd vērtējam iespēju nākotnē to izmantot mūsu pakalpojumos. Runājot par Bitcoin un uzticēšanos šai kriptovalūtai, prezidents Dragi iesaka ievērot piesardzību, jo to nenodrošina neviena centrālā banka vai valdība. Viņš arī norāda, ka ECB uzdevumos neietilpst regulēt tās lietošanu.

Kā var izmantot blokķēdes tehnoloģiju, lai stimulētu ekonomiku?

Ja jūs līdzīgi man būtu studējošs jaunietis, vai Jūs pirktu Bitcoin un uzglabātu to kā drošības rezervi?

Globālā ekonomiskā krīze

Pēdējā krīze bija smaga, taču grūtāko posmu esam pārvarējuši. Iestājoties krīzei, Eiropas valstīm bija būtiskas problēmas un tās nespēja atbilstoši reaģēt. Šobrīd daudzās jomās panākts ievērojams progress un esam daudz labāk sagatavojušies nākotnei.

Vai, Jūsuprāt, ES un ECB spēs ieviest reformas pietiekamā apjomā, lai spētu novērst vēl vienu lielu ekonomisko krīzi?

Uzziniet vairāk

Vai vēlaties iegūt sīkāku informāciju par tematiem, kas tika apspriesti ECB dialogā ar jauniešiem? Aplūkojiet šīs interneta lapas!

Jaunas globālās krīzes iespējamība
  • Economic recovery and the new phase of monetary policy ("Tautsaimniecības atveseļošanās un jauns monetārās politikas posms" – ECB viceprezidenta Vitora Konstansiu (Vítor Constâncio) runa 20. Euro finanšu nedēļas atklāšanas konferencē Frankfurtē pie Mainas 2017. gada 13. novembrī)
  • Sustaining openness in a dynamic global economy ("Atvērtuma saglabāšana dinamiskā globālajā ekonomikā" – ECB prezidenta Mario Dragi runa Kanzasas pilsētas Federālo rezervju bankas Ekonomikas politikas simpozijā Džeksonholā 2017. gada 25. augustā)
Kriptovalūtas un blokķēde
Eiropas tautsaimniecības atveseļošanās un jauniešu bezdarbs
  • Youth unemployment in the euro area ("Jauniešu bezdarbs euro zonā" – ECB prezidenta atklāšanas runa Henrija Gretana (Henry Grattan) lekciju sērijas ietvaros Trīsvienības koledžā Dublinā 2017. gada 22. septembrī)
  • Accompanying the economic recovery ("Ekonomiskās atveseļošanās atbalstam" – ECB prezidenta Mario Dragi runa ECB Centrālo banku forumā Sintrā 2017. gada 27. jūnijā)
Mario Dragi dialogs ar jauniešiem, Dublina, Īrija, 2017. gada septembris
ECB dialogs ar jauniešiem, Dublina, 2017. gads

Prezidents Mario Dragi tiekas ar Eiropas jauniešiem Trīsvienības koledžā Dublinā 2017. gada 22. septembrī.

Šis pasākums tika organizēts sadarbībā ar Central Bank of Ireland un Dublinas Trīsvienības koledžu.

Vai blokķēdes loma nākotnē būs būtiska? Vai iespējamie mājokļu cenu burbuļi ECB Padomei rada bažas? Kādā mērā perspektīvas norādes un skaidra komunikācija tiek uzskatīta par mūsdienīgu centrālo banku būtisku sastāvdaļu?

Skatieties ekonomikas studentu uzdotos jautājumus un Mario Dragi atbildes uz šiem un citiem jautājumiem Dublinas Trīsvienības koledžā.

Mario Dragi dialogs ar jauniešiem, Lisabona, Portugāle, 2017. gada jūnijs
Jaunatne, inovācijas un darba ražīgums Eiropā, Lisabona, 2017. gads

Prezidents Mario Dragi (Mario Draghi) Lisabonā vadīja pirmo ECB dialogu ar jauniešiem, kas tika rīkots sadarbībā ar Banco de Portugal un Lisabonas ekonomikas un vadības augstskolu (Lisbon School of Economics and Management; ISEG).

Iepazīstieties ar diskusiju par inovāciju un darba ražīguma nozīmi jauniešiem.