Djalogu tal-BĊE maż-Żgħażagħ

Nafu li d-deċiżjonijiet li nieħdu jista' jkollhom impatt fuq il-ħajja tiegħek ta' kuljum. Huwa għalhekk li rridu niżguraw li, minflok sempliċement tisimgħu dwarna u x'nagħmlu, għandkom iċ-ċans li titkellmu magħna direttament.

Id-Djalogu tal-BĊE maż-Żgħażagħ jagħtik l-opportunità li tagħmel proprju dan. Aħna norganizzaw avvenimenti fl-Ewropa kollha – anki onlajn – li jipprovdulek kuntatt dirett ma’ dawk li jfasslu l-politika tal-BĊE biex tkun tista' tistaqsi dak li trid u taqsam il-fehmiet tiegħek magħna.

Djalogi maż-Żgħażagħ dwar is-superviżjoni bankarja

Rebbieħa tal-Premju Generation €uro Students jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom lill-President Draghi

Aktar minn 5000 student, minn għaxar pajjiżi differenti madwar iż-żona tal-euro, ipparteċipaw fit-tmien edizzjoni tal-Premju Generation €uro Students’ kompetizzjoni li toħloq sfida bejn timijiet ta’ studenti minn skejjel taż-żona tal-euro biex jissuġġerixxu soluzzjonijiet ta’ suċċess għal kwistjonijiet ta’ politika monetarja Ewropea. Il-BĊE stieden timijiet li kellhom suċċess fi Frankfurt fit-8 ta’ Mejju 2019 biex jiskopru iktar dwar il-bank ċentrali, u biex jiltaqgħu mal-President Draghi għal sessjoni ta’ Q&A.

Dan hu eżempju kif Mario Dragi rrisponda d-domandi tal-istudenti!

X’qal...

...dwar kif iż-żgħażagħ jistgħu jiffurmaw il-futur tal-Ewropa

L-Ewropa taħdem jekk naħdmu flimkien, u għal dan għandna bżonnok. Aħna rridu nisimgħu dak li trid tgħid. Għandna bżonn li tieħu sehem fid-dibattiti u titkellem fuq dak li temmen fih. Mod wieħed biex tagħmel dan huwa billi tieħu sehem fl-elezzjonijiet Ewropej. Bil-vot tiegħek tista’ tifforma l-futur tal-Ewropa.

...dwar il-banek ċentrali li jikkomunikaw mal-pubbliku

Il-banek ċentrali llum jagħmlu sforz kostanti biex ikunu trasparenti u biex jispjegaw ix-xogħol tagħhom lill-pubbliku ġenerali. Għandna fluss kontinwu ta’ informazzjoni permezz ta' konferenzi stampa, stqarrijiet għall-istampa, diskorsi, u djalogi taż-żgħażagħ.

...dwar it-tlestija tal-unjoni ekonomika u monetarja

L-unjoni monetarja tagħna għadha ma hijiex l-aħjar, u lanqas mhi lesta. Il-kondiviżjoni ta’ munita unika teħtieġ integrazzjoni aktar profonda fl-Unjoni Ewropea.

...fuq il-kriptovaluti

Il-kriptovaluti mhumiex valuti imma assi riskjużi ħafna. Inti taf li euro llum hu euro għada wkoll. Il-BĊE qiegħed wara l-euro, imma min hu wara kriptovaluti?

...fuq appoġġ għall-euro

L-appoġġ għall-euro huwa l-ogħla storikament b’75% taċ-ċittadini taż-żona tal-euro. Imma r-riċerka ppubblikata mill-Banque de France turi li n-nies huma konvinti li l-euro għamel aktar għal pajjiżi oħra milli għal tagħhom stess. Dan huwa probabbilment minħabba l-kriżi bla preċedenti li għaddejna minnha. Hekk kif il-memorja tal-kriżi tgħib, nisperaw li din l-inċertezza tisparixxi wkoll.

...fuq x’ser jiftakar l-aktar miż-żmien tiegħu bħala President tal-BĊE

Fl-2012, ħafna nies kienu qed jaħsbu li l-euro kien miet. Imbagħad kien hemm laqgħa tal-Kunsill Ewropew li ħoloq l-unjoni bankarja. Is-swieq kienu tant skoraġġiti f’dak iż-żmien li sottovalutaw l-importanza tiegħu. Imma kienet bidla kbira, ipproduċiet riżultati importanti, u din il-laqgħa tal-Kunsill uriet l-impenn politiku tal-mexxejja tagħna lejn l-euro.

Ara l-Q&A bejn il-President Draghi u t-timijiet li kisbu suċċess mill-Premju Generation €uro Students billi ssegwi l-links hawn taħt.

Ara l-Q&A mal-President Draghi

Agħti titwila lir-ritratti tal-avveniment.

Jekk tixtieq tirċievi informazzjoni dwar inizjattivi futuri tal-BĊE dwar l-edukazzjoni u ż-żgħażagħ,abbona fil-lista postali tagħna.

Ġrajjiet tal-imgħoddi

Djalogu taż-Żgħażagħ ma’ Benoît Cœuré, Milan, l-Italja, Marzu 2019

Il-BĊE għamel is-sitt Djalogu maż-Żgħażagħ seħħ bi sħubija mal-Universtà Bocconi u Debating Europe – pjattaforma onlajn fejn iż-żgħażagħ jistgħu jiddiskutu suġġetti attwali mal-mexxejja tal-Ewropa. Fit-13 ta’ Marzu 2019, membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE Benoît Cœuré ltaqa’ ma' studenti biex jiddiskutu l-isfidi li jiffaċċjaw l-Ewropej żgħażagħ illum. Qabel l-avveniment, aħna tlabnikom għall-mistoqsijiet tagħkom għal Benoît Coeuré permezz ta’ Twitter jew billi jsiru kummenti fuq il-pjattaforma Debating Europe. Żidna għażla ta’ dawn il-mistoqsijiet fid-dibattitu dirett.

Hawn tista' tieħu idea tad-diskussjoni!

...dwar l-importanza tal-edukazzjoni

Għandna bżonn nindirizzaw mll-ġdid l-infiq pubbliku lejn l-edukazzjoni fl-Ewropa. L-istudenti żgħażagħ għandhom jirċievu l-edukazzjoni li jeħtieġu biex jirnexxu fis-suq tax-xogħol diġitali globali.

...dwar l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni

Irridu nsaħħu l-kapaċità tal-Ewropa li tkun innovattiva. L-investiment pubbliku u privat għandu jappoġġa d-diġitalizzazzjoni fl-industriji ewlenin, u l-unjoni tas-suq tal-kapital jista’ jkollha rwol ċentrali fl-allokazzjoni tal-kapital fejn hi l-aktar meħtieġa.

...dwar ir-rwol taż-żgħażagħ Ewropej

Intom dawk li se tiggwidaw it-triq li tddeċiedi fejn imiss li jieħdu lill-Ewropa l-kurrenti tal-istorja.

...dwar l-ekonomija Taljana

Is-sitwazzjoni ekonomika tal-Italja mhix theddida għaż-żona tal-euro. L-isfida ewlenija tal-Italja hija li żżid il-produttività fit-tul.

...dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi

L-inugwaljanza bejn is-sessi hija limitu għat-tkabbir Jekk iktar nisa jaħdmu u jiksbu l-istess paga, dan jgħolli l-livell tal-għixien fl-Ewropa

...dwar il-flus kontanti fl-era diġitali

Il-flus kontanti huma parti essenzjali mill-fiduċja fil-munita. Mezzi ta’ ħlas huma mmexxija mid-domanda soċjali. Qed nistudjaw muniti diġitali, imma għadna qed naraw domanda qawwja għall-flus kontanti fiż-żona tal-euro.

Ara l-iskambju ta’ mistoqsijiet u tweġibiet dwar dawn u temi oħra bejn Benoît Cœuré u studenti tal-Università ta’ Bocconi.

Djalogu maż-Żgħażagħ ma’ Mario Dragi: #AskDraghi, Jannar 2018

It-tielet Djalogu maż-Żgħażagħ seħħ bi sħubija ma' Debating Europe – pjattaforma onlajn fejn iż-żgħażagħ jistgħu jiddiskutu suġġetti attwali mal-mexxejja tal-Ewropa.

Mis-17 sat-23 ta' Jannar 2018, tlabnikom tibagħtu mistoqsijiet għall-President Draghi, permezz ta' Twitter u Facebook, dwar xi wieħed mis-suġġetti li ġejjin:

  • L-irkupru ekonomiku tal-Ewropa u l-qgħad fost iż-żgħażagħ
  • cryptocurrencies u blockchain
  • il-possibbiltà ta' kriżi ekonomika globali ġdida

Ara t-tweġibiet li ta l-President Draghi għal xi wħud mill-mistoqsijiet li rċevejna u agħti ħarsa lejn id-dibattitu fuq il-kanali tal-midja soċjali tagħna!

L-irkupru ekonomiku tal-Ewropa u l-qgħad fost iż-żgħażagħ

L-ekonomija Ewropea ilha tespandi kontinwament għal bosta snin u l-impjieg hu ogħla minn qatt qabel, iżda rridu nibqgħu ntejbu s-sitwazzjoni u niżguraw li kulħadd igawdi l-benefiċċji.

L-Ewropa meta se tirkupra għalkollox mir-reċessjoni li laqtitha?

Immaginaw li l-intelliġenza artifiċjali u r-robots jikkawżaw qgħad massiv (fost iż-żgħażagħ). Il-BĊE kif jirreaġixxi?

Blockchain u cryptocurrencies

Blockchain hi teknoloġija innovattiva li tista' ttejjeb l-effiċjenza. Qed inqisu jekk tkunx tista' tintuża fis-servizzi tagħna stess fil-futur. Dwar il-bitcoin u jekk għandkomx tafdawha, il-President Draghi jagħti parir li noqogħdu attenti, billi ma hi appoġġata minn ebda bank ċentrali jew gvern, u qal ukoll li mhux kompitu tal-BĊE li jirregolaha.

Kif nistgħu nisfruttaw it-teknoloġija blockchain biex tappoġġa l-ekonomija?

Kieku kont student universitarju żagħżugħ bħali, kont tixtri ftit bitcoin u żżommha għas-sikurezza?

Kriżi ekonomika globali

L-aħħar kriżi kienet severa, iżda issa l-agħar għadda. Il-pajjiżi Ewropej daħlu fil-kriżi b'dgħufijiet kbar ħafna u ma' setgħux jirreaġixxu b'mod adegwat. Illum, sar progress sinifikanti f'ħafna oqsma, u dan saħħaħna għall-futur.

Taħseb li l-UE u l-BĊE se jkunu jistgħu jagħmlu biżżejjed riformi biex ikunu jistgħu jlaħqu ma' kriżi ekonomika kbira oħra, qabel ma sseħħ il-kriżi li jmiss?

Tagħrif ieħor

Trid tkun taf aktar dwar is-suġġetti ta' dan id-Djalogu tal-BĊE maż-Żgħażagħ? Agħti titwila lejn il-paġni li ġejjin!

Il-possibbiltà ta' kriżi ekonomika globali ġdida
Cryptocurrencies u blockchain
L-irkupru ekonomiku tal-Ewropa u l-qgħad fost iż-żgħażagħ
  • Youth unemployment in the euro area (Diskors ewlieni ta' Mario Draghi, President tal-BĊE, għal Henry Grattan Lecture Series fi Trinity College, Dublin, 22 ta' Settembru 2017)
  • Accompanying the economic recovery (Diskors ta' Mario Draghi, President tal-BĊE, waqt il-Forum tal-BĊE dwar l-Attività tal-Banek Ċentrali, Sintra, 27 ta' Ġunju 2017)
Djalogu taż-Żgħażagħ ma’ Mario Draghi, Dublin, l-Irlanda, Settembru 2017
Djalogu tal-BĊE maż-Żgħażagħ, Dublin 2017

Il-President Mario Draghi ltaqa' ma' ċittadini żgħażagħ Ewropej nhar il-Ġimgħa, 22 ta' Settembru 2017, fi Trinity College Dublin.

L-avveniment ġie organizzat bi sħubija mas-Central Bank of Ireland u Trinity College Dublin.

Il-blockchain se jkollu rwol fil-futur? Il-potenzjal ta' bżieżaq tal-prezzijiet tad-djar hu kawża ta' tħassib kontinwu għall-Kunsill Governattiv? Sa fejn il-gwida għall-ġejjieni u komunikazzjoni ċara huma meqjusa bħala komponent ewlieni tal-banek ċentrali moderni?

Ara l-iskambju ta' mistoqsijiet u tweġibiet dwar dawn u suġġetti oħra bejn il-President Draghi u studenti tal-ekonomija minn Trinity College Dublin.

Djalogu taż-Żgħażagħ ma’ Mario Draghi, Lisbona, l-Portugall, Ġunju 2017
Youth, innovation and productivity in Europe, Lisbon 2017

Il-President Mario Draghi ospita l-ewwel Djalogu maż-Żgħażagħ tal-BĊE f'Lisbona organizzat fi sħubija mal-Banco de Portugal u l-ISEG - L-Iskola ta' Liżbona ta' l-Ekonomija u l-Ġestjoni.

Esplora d-diskussjoni dwar it-tifsira tal- innovazzjoni u l-produttività għaż-żgħażagħ.