Menu

EKP:n nuorisodialogi

EKP:n päätökset vaikuttavat nuortenkin arkeen. Siksi haluamme varmistaa, että nuorilla on mahdollisuus paitsi saada tietoa EKP:stä myös käydä vuoropuhelua EKP:n kanssa.

Sitä varten on olemassa EKP:n nuorisodialogi: järjestämme eri EU-maissa – ja myös verkossa – tapahtumia, joissa nuoret voivat esittää kysymyksiä ja näkemyksiään suoraan EKP:n päättäjille.

Pankkivalvontaan liittyvät nuorisodialogit

Christine Lagarde vastasi nuorten kysymyksiin Euroopan nuorisotapahtumassa toukokuussa 2020

Nuorilla oli mahdollisuus kysyä EKP:n pääjohtajalta Christine Lagardelta, mihin toimiin EKP on ryhtynyt koronaviruspandemian aiheuttaman kriisin vuoksi. Tilaisuus järjestettiin verkossa 27.5.2020 yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa osana vuoden 2020 Euroopan nuorisotapahtumaa.

Nuorten kysymykset koskivat myös nuorten tulevaisuudennäkymiä, Euroopan tulevaisuutta, inflaatiota ja ilmastonmuutosta.

Christine Lagarde nosti esiin seuraavia seikkoja

... koronaviruspandemian talousvaikutuksista

Virukset eivät pysähdy rajoille, joten pandemia koskettaa meitä kaikkia. Vaikutukset riippuvat joka maassa kuitenkin taloustilanteesta ennen pandemiaa ja maan talouden luonteesta. Meidän yhteinen velvollisuutemme on varmistaa, että kaikki selviävät tilanteesta erilaisista olosuhteista huolimatta.

... maiden kasvavasta velkataakasta

Tärkeintä on se, miten velka käytetään. Talouksia tulisi kehittää toimimaan tehokkaammin ja tuottavammin ja vastaamaan paremmin ihmisten tarpeita. Meidän tulisi kannustaa maita sijoittamaan velkaraha niin, että sillä edistetään kestävää kasvua ja torjutaan ilmastonmuutosta.

... EU:n toimielinten yhteistyöstä

EU:n päätöksentekijät ovat pitäneet tiivisti yhteyttä kriisitilanteessa, vertailleet ratkaisuja ja pyrkineet lieventämään pandemian vaikutuksia koordinoidusti. Kun toimimme yhdessä, selviämme tästä yhdessä.

...ilmastonmuutoksesta

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii yhteisiä ponnisteluja – kukaan ei onnistu siinä yksin. EKP on mukana Network for Greening the Financial System (NGFS) ‑yhteistyöverkostossa, jossa yli 50 kansallista keskuspankkia ja valvontaviranomaista pyrkii yhdessä löytämään keinoja valtavan haasteen ratkaisemiseen.

... nuorten tulevaisuudennäkymistä

Nuorten eurooppalaisten on valmistauduttava monenlaisiin muutoksiin. Uusien tietojen, taitojen ja työkalujen omaksuminen on erittäin tärkeää meille kaikille. Muutokset tuovat haasteita, mutta tarjoavat myös lukemattomia mahdollisuuksia.

Katso koko tapahtuma

Kuvia

Menneet tapahtumat

Generation €uro Students’ Award -kilpailun voittajat tapasivat pääjohtaja Mario Draghin, toukokuu 2019, Frankfurt am Main (Saksa)

Kahdeksanteen Generation €uro Students’ Award -kilpailuun osallistui yli 5 000 opiskelijaa kymmenestä euroalueen maasta. Kilpailussa osallistujakoulujen opiskelijat etsivät joukkueina ratkaisuja euroalueen yhteiseen rahapolitiikkaan liittyviin kysymyksiin. EKP kutsui voittajajoukkueiden edustajat Frankfurtissa 8.5.2019 pidettyyn tilaisuuteen, jossa he tapasivat silloisen pääjohtaja Draghin, esittivät hänelle kysymyksiä ja saivat lisätietoa keskuspankkitoiminnasta.

Tässä on parhaita paloja siitä,

mitä Mario Draghi sanoi

… nuorista Euroopan tulevaisuuden muokkaajina

EU toimii yhteistyöllä, ja siinä on kuultava myös nuorten ääntä. Mielipiteenne ovat tärkeitä. Toivomme teidän osallistuvan keskusteluihin ja puolustavan teille tärkeitä asioita. EU-vaalit ovat yksi keino saada äänensä kuuluviin. Äänestämällä olette mukana muokkaamassa Euroopan tulevaisuutta.

… keskuspankkien kansalaisviestinnästä

Keskuspankit pyrkivät tiedottamaan kansalaisille toiminnastaan yhä avoimemmin ja ymmärrettävämmin. EKP:kin kertoo toimistaan jatkuvasti muun muassa lehdistötilaisuuksien ja -tiedotteiden, puheiden – ja myös nuorisodialogin – avulla.

… talous- ja rahaliiton viimeistelystä

Rahaliitossa on vielä parannettavaa, eikä se ole myöskään vielä valmis. Yhteinen raha vaatii EU:n yhdentymisprosessin syventämistä entisestään.

… kryptovaroista

Kryptovarat eivät ole valuuttoja vaan hyvin riskipitoisia varoja. Euro sen sijaan ei menetä arvoaan yhdessä yössä. EKP seisoo euron takana, mutta kuka takaa kryptovarat?

… euron kannatuksesta

Euron suosio on suurempi kuin koskaan: sitä kannattaa 75 % euroalueen kansalaisista. Ranskan keskuspankin julkaiseman tutkimuksen mukaan kansalaiset uskovat kuitenkin muiden maiden hyötyneen eurosta kotimaataan enemmän. Syynä on luultavasti muutama vuosi sitten kokemamme ennennäkemätön kriisi. Toivomme kansalaisten epäilyjen hälvenevän, kun muisto kriisistä haalistuu.

… pääjohtajakautensa muistorikkaimmasta tapahtumasta

Vuonna 2012 monet luulivat euron tulleen jo tiensä päähän. Sitten pidettiin Eurooppa-neuvoston kokous, jossa luotiin pankkiunioni. Markkinoilla tunnelmat olivat tuolloin niin matalalla, ettei pankkiunionin merkitystä täysin ymmärretty. Se oli kuitenkin suuri muutos ja johti tärkeisiin tuloksiin. Eurooppa-neuvoston kokous osoitti, että poliittiset johtajamme ovat edelleen sitoutuneet euroon.

Alla olevista linkeistä pääset seuraamaan pääjohtaja Draghin ja Generation €uro Students’ Award -kilpailun voittajajoukkueiden välistä keskustelua.

Video pääjohtaja Draghin ja voittajajoukkueiden välisestä keskustelusta

Kuvia tilaisuudesta

Nuorisodialogi Benoît Cœurén kanssa, maaliskuu 2019, Milano (Italia)

EKP:n kuudes nuorisodialogi järjestettiin 13.3.2019 yhteistyössä Università Bocconi -yliopiston ja Debating Europe -verkkofoorumin kanssa. Foorumilla nuoret voivat keskustella ajankohtaisista aiheista Euroopan johtajien kanssa. EKP:n johtokunnan jäsen Benoît Cœuré keskusteli opiskelijoiden kanssa eurooppalaisnuorten nykypäivänä kohtaamista haasteista. Nuoria pyydettiin lähettämään Cœurélle kysymyksiä etukäteen Twitterin välityksellä tai julkaisemalla kommentteja Debating Europe -foorumilla. Osa kysymyksistä otettiin mukaan keskusteluun.

Dialogin parhaita paloja

...koulutuksen tärkeydestä

EU:n julkisia menoja on ohjattava koulutukseen. Nuorten tulisi saada koulutusta, jota he tarvitsevat vahvistaakseen kilpailuasemiaan maailman digitaalisilla työmarkkinoilla.

...innovoinnista ja digitalisaatiosta

EU:n innovointivalmiuksia on parannettava. Teollisuuden kärkialojen digitalisaatiota olisi tuettava julkisin ja yksityisin investoinnein, ja pääomamarkkinaunionilla voi olla keskeinen merkitys pääoman kohdentamisessa sitä eniten tarvitseville aloille.

...eurooppalaisnuorten asemasta

Nuoret viitoittavat tietä Euroopan tulevaisuuteen.

...Italian taloudesta

Italian taloustilanne ei uhkaa euroaluetta. Maan pitkän aikavälin pääasiallisena haasteena on tuottavuuden lisääminen.

...sukupuolten tasa-arvosta

Sukupuolten eriarvoisuus rajoittaa kasvua. EU:n elintaso kohenisi, jos useampi nainen kävisi töissä ja saisi samaa palkkaa kuin miehet.

...käteisrahasta digiaikana

Käteinen raha on olennaisessa asemassa valuuttaan kohdistuvan luottamuksen kannalta. Maksuvälineitä on kehitettävä yhteiskunnan tarpeisiin. EKP tutkii digitaalista rahaa, mutta euroalueella on käteisellekin vielä suurta kysyntää.

Katso Benoît Cœurén ja Università Bocconi -yliopiston opiskelijoiden ajatustenvaihto näistä ja muista aiheista.

#AskDraghi: EKP:n nuorisodialogi Mario Draghin kanssa, tammikuu 2018

EKP:n kolmas nuorisodialogi järjestettiin yhteistyössä Debating Europe -verkkofoorumin kanssa. Foorumilla nuoret voivat keskustella ajankohtaisista aiheista Euroopan johtajien kanssa.

Nuorilta kerättiin 17.–23.1.2018 Twitterin ja Facebookin välityksellä kysymyksiä pääjohtaja Draghille seuraavista aiheista:

  • Euroopan talouden elpyminen ja nuorisotyöttömyys
  • kryptovaluutat ja lohkoketjuteknologia
  • uuden kansainvälisen talouskriisin mahdollisuus.

Nuorisodialogi ja pääjohtaja Draghin vastaukset joihinkin kysymyksiin ovat katsottavissa sosiaalisen median kanavillamme.

Euroopan talouden elpyminen ja nuorisotyöttömyys

EU:n talous on kasvanut keskeytyksettä jo usean vuoden ajan ja työllisiä on enemmän kuin koskaan ennen, mutta parannettavaa on edelleen, jotta talouskasvu hyödyttää kaikkia.

Milloin Eurooppa elpyy täysin taantumasta?

Mitä jos keinoäly ja robotit aiheuttaisivat massiivisen (nuoriso)työttömyyden? Miten EKP reagoisi siihen?

Lohkoketjuteknologia ja kryptovarat

Innovatiivisen lohkoketjuteknologian avulla voi olla mahdollista lisätä tehokkuutta, ja EKP arvioikin parhaillaan, voitaisiinko lohkoteknologiaa hyödyntää tulevaisuudessa myös EKP:ssä. Bitcoinin suhteen pääjohtaja Draghi kehottaa olemaan varovainen, sillä bitcoin ei ole minkään keskuspankin tai valtionhallinnon vastuulla – eikä se kuulu myöskään EKP:n sääntelyn piiriin.

Miten lohkoketjuteknologia voi toimia talouden tukena?

Jos olisit kaltaiseni nuori yliopisto-opiskelija, hankkisitko bitcoineja pahan päivän varalle?

Maailmanlaajuinen talouskriisi

Tuorein kriisi oli vakava, mutta pahin on jo takana. Kriisin alkaessa EU-mailla oli suuria heikkouksia, eivätkä ne pystyneet reagoimaan tarvittavalla tavalla. Monella osa-alueella on sittemmin edistytty merkittävästi, ja EU onkin selvästi paremmin varustautunut tulevaisuuden varalle.

Pystyvätkö EU ja EKP tekemään ajoissa riittäviä uudistuksia uuden suuren talouskriisin varalta?

Lisätietoa

Alla olevilla verkkosivuilla on lisätietoja tämän nuorisodialogin aiheista.

Uuden kansainvälisen talouskriisin mahdollisuus
Kryptovarat ja lohkoketjuteknologia
Euroopan talouden elpyminen ja nuorisotyöttömyys
Nuorisodialogi Mario Draghin kanssa, syyskuu 2017, Dublin (Irlanti)
EKP:n nuorisodialogi Dublinissa vuonna 2017

Pääjohtaja Mario Draghi tapasi eurooppalaisia nuoria perjantaina 22.9.2017 Trinity College Dublinissa.

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Irlannin keskuspankin ja Trinity College Dublinin kanssa.

Mikä on lohkoketjuteknologian rooli tulevaisuudessa? Onko EKP:n neuvosto huolissaan asuntojen hintakuplien riskistä? Minkälainen merkitys ennakoivalla ja selkeällä viestinnällä on nykyajan keskuspankkien toiminnassa?

Katso pääjohtaja Draghin ja Trinity College Dublinin taloustieteen opiskelijoiden ajatustenvaihto näistä ja muista aiheista.

Nuorisodialogi Mario Draghin kanssa, kesäkuu 2017, Lissabon (Portugali)
Nuoriso, innovaatiot ja tuottavuus Euroopassa, Lissabon 2017

Pääjohtaja Mario Draghi osallistui Lissabonissa pidettyyn EKP:n ensimmäiseen nuorisodialogiin, joka järjestettiin yhteistyössä Portugalin keskuspankin ja Lissabonin yliopiston taloustieteen laitoksen (ISEG) kanssa.

Katso tilaisuudessa käyty keskustelu innovaatioiden ja tuottavuuden merkityksestä nuorille.