Menu

EKP:n nuorisodialogi

EKP:n päätökset vaikuttavat nuortenkin arkeen. Siksi haluamme varmistaa, että nuorilla on mahdollisuus paitsi saada tietoa EKP:stä ja sen toiminnasta myös käydä vuoropuhelua EKP:n kanssa.

Sitä varten on käynnistetty EKP:n nuorisodialogi: järjestämme eri EU-maissa – ja myös verkossa – tapahtumia, joissa nuoret voivat esittää kysymyksiä ja näkemyksiään suoraan EKP:n päätöksentekijöille.

Pankkivalvontaan liittyvät nuorisodialogit

Nuorisodialogi Luis de Guindosin kanssa, joulukuu 2020, verkkotapahtuma

Noin 200 Kölnin yliopiston opiskelijaa osallistui 16.12.2020 järjestettyyn verkkotapahtumaan, jossa heillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä EKP:n varapuheenjohtajalle Luis de Guindosille. Opiskelijoiden kysymykset koskivat muun muassa koronaviruskriisiä, euroalueen talousnäkymiä, ilmastonmuutosta ja keskuspankkitoimintaa.

Katso koko tapahtuma

Tässä dialogin parhaita paloja siitä, mitä Luis de Guindos sanoi...

… talouden elpymisestä koronaviruskriisin jälkeen

Koronaviruspandemia on aiheuttanut kriisin, jollaista ei ole ennen koettu – se sai alkunsa terveyskriisinä ja on supistanut BKT:tä ennennäkemättömän nopeasti ympäri maailman. EKP:n toimet ovat lieventäneet pandemian vaikutuksia, mutta BKT:n elpyminen kriisiä edeltäneelle tasolle kestää noin kaksi vuotta.

… pandemian aikana toteutetuista taloudellisista tukitoimista

Tukitoimissa on tärkeää löytää oikea tasapaino: on oltava varovainen, jotta vältetään zombiyritysten tukeminen, ja samaan aikaan on jaettava tehokkaasti tukea elinkelpoisille yrityksille, jotka kärsivät pandemiasta.

… ilmastonmuutoksen huomioon ottamisesta EKP:n toiminnassa

Kaikkien keskuspankkien on otettava ilmastonmuutos huomioon toiminnassaan, sillä se vaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen, talousnäkymiin, inflaatioon ja talouskasvuun.

… EKP:n rahapolitiikan strategian uudistamisesta

Rahapolitiikkaa ei kehitetä mullistuksilla vaan uudistuksilla. EKP:n hintavakauden määritelmää voidaan muuttaa. Välineet, joilla hintavakauteen pyritään, ovat kuitenkin paljon tärkeämmässä roolissa.

... pankkiunionin viimeistelystä

Pankkiunionin viimeistely voisi ratkaista Euroopan tasolla tiettyjä ongelmia, joista yksi on pankkien heikko kannattavuus.

Menneet tapahtumat

Christine Lagarde vastasi nuorten kysymyksiin Euroopan nuorisotapahtumassa toukokuussa 2020Generation €uro Students’ Award -kilpailun voittajat tapasivat pääjohtaja Mario Draghin, toukokuu 2019, Frankfurt am Main (Saksa)Nuorisodialogi Benoît Cœurén kanssa, maaliskuu 2019, Milano (Italia)#AskDraghi: EKP:n nuorisodialogi Mario Draghin kanssa, tammikuu 2018Nuorisodialogi Mario Draghin kanssa, syyskuu 2017, Dublin (Irlanti)Nuorisodialogi Mario Draghin kanssa, kesäkuu 2017, Lissabon (Portugali)