Ajantasaisimmat tiedot ovat luettavissa sivun englanninkielisestä versiosta.

EKP:n nuorisodialogi

EKP:n päätökset vaikuttavat nuortenkin arkeen. Siksi haluamme varmistaa, että nuorilla on mahdollisuus suoraan vuoropuheluun EKP:n kanssa.

Sitä varten on käynnistetty EKP:n nuorisodialogi: järjestämme eri EU-maissa – ja verkossa – tapahtumia, joissa nuoret voivat esittää kysymyksiä ja näkemyksiään suoraan EKP:n päätöksentekijöille.

Pankkivalvontaan liittyvät nuorisodialogit

Nuorisodialogi Benoît Cœurén kanssa: Eurosukupolvi – mitä EU voi tehdä nuortensa eteen?

EKP:n kuudes nuorisodialogi järjestettiin yhteistyössä Università Bocconi -yliopiston ja Debating Europe -verkkofoorumin kanssa. Foorumilla nuoret voivat keskustella ajankohtaisista aiheista Euroopan johtajien kanssa. EKP:n johtokunnan jäsen Benoît Cœuré keskusteli 13.3.2019 opiskelijoiden kanssa eurooppalaisnuorten nykypäivänä kohtaamista haasteista. Nuoria pyydettiin lähettämään etukäteen kysymyksiä Benoît Cœurélle Twitterin välityksellä tai julkaisemalla kommentteja Debating Europe ‑foorumilla. Osa kysymyksistä otettiin mukaan keskusteluun.

Dialogin parhaita paloja

...koulutuksen tärkeydestä

EU:n julkisia menoja on ohjattava koulutukseen. Nuorten tulisi saada koulutusta, jota he tarvitsevat vahvistaakseen kilpailuasemiaan maailman digitaalisilla työmarkkinoilla.

...innovoinnista ja digitalisaatiosta

EU:n innovointivalmiuksia on parannettava. Teollisuuden kärkialojen digitalisaatiota olisi tuettava julkisin ja yksityisin investoinnein, ja pääomamarkkinaunionilla voi olla keskeinen merkitys pääoman kohdentamisessa sitä eniten tarvitseville aloille.

...eurooppalaisnuorten asemasta

Nuoret viitoittavat tietä Euroopan tulevaisuuteen.

...Italian taloudesta

Italian taloustilanne ei uhkaa euroaluetta. Maan pitkän aikavälin pääasiallisena haasteena on tuottavuuden lisääminen.

...sukupuolten tasa-arvosta

Sukupuolten eriarvoisuus rajoittaa kasvua. EU:n elintaso kohenisi, jos useampi nainen kävisi töissä ja saisi samaa palkkaa kuin miehet.

...käteisrahasta digiaikana

Käteinen raha on olennainen osa valuuttaan kohdistuvaa luottamusta. Maksuvälineitä on kehitettävä yhteiskunnan tarpeisiin. EKP tutkii digitaalista rahaa, mutta euroalueella on käteisellekin vielä suurta kysyntää.

Katso Benoît Cœurén ja Università Bocconi -yliopiston opiskelijoiden ajatustenvaihtoa näistä ja muista aiheista.

Tilaamalla EKP:n uutiskirjeen saat tietoa EKP:n uusimmista oppimateriaali- ja nuorisohankkeista.

Menneet tapahtumat

#AskDraghi: EKP:n nuorisodialogi Mario Draghin kanssa, tammikuu 2018

EKP:n kolmas nuorisodialogi järjestettiin yhteistyössä Debating Europe ‑verkkofoorumin kanssa. Foorumilla nuoret voivat keskustella ajankohtaisista aiheista Euroopan johtajien kanssa.

Nuorilta kerättiin 17.–23.1.2018 Twitterin ja Facebookin välityksellä kysymyksiä pääjohtaja Draghille seuraavista aiheista:

  • Euroopan talouden elpyminen ja nuorisotyöttömyys
  • kryptovaluutat ja lohkoketjuteknologia
  • uuden kansainvälisen talouskriisin mahdollisuus.

Nuorisodialogi ja pääjohtaja Draghin vastaukset joihinkin kysymyksiin ovat katsottavissa sosiaalisen median kanavillamme.

Euroopan talouden elpyminen ja nuorisotyöttömyys

EU:n talous on kasvanut keskeytyksettä jo usean vuoden ajan ja työllisiä on enemmän kuin koskaan ennen, mutta parannettavaa on edelleen, jotta talouskasvu hyödyttää kaikkia.

Milloin Eurooppa elpyy täysin taantumasta?

Mitä jos keinoäly ja robotit aiheuttaisivat massiivisen (nuoriso)työttömyyden? Miten EKP reagoisi siihen?

Lohkoketjuteknologia ja kryptovaluutat

Innovatiivisen lohkoketjuteknologian avulla voi olla mahdollista lisätä tehokkuutta, ja EKP arvioikin parhaillaan, voitaisiinko lohkoteknologiaa hyödyntää tulevaisuudessa myös EKP:ssä. Bitcoinin suhteen pääjohtaja Draghi kehottaa olemaan varovainen, sillä bitcoin ei ole minkään keskuspankin tai valtionhallinnon vastuulla – eikä se kuulu myöskään EKP:n sääntelyn piiriin.

Miten lohkoketjuteknologia voi toimia talouden tukena?

Jos olisit kaltaiseni nuori yliopisto-opiskelija, hankkisitko bitcoineja pahan päivän varalle?

Maailmanlaajuinen talouskriisi

Tuorein kriisi oli vakava, mutta pahin on jo takana. Kriisin alkaessa EU-mailla oli suuria heikkouksia, eivätkä ne pystyneet reagoimaan tarvittavalla tavalla. Monella osa-alueella on sittemmin edistytty merkittävästi, ja EU onkin selvästi paremmin varustautunut tulevaisuuden varalle.

Pystyvätkö EU ja EKP tekemään ajoissa riittäviä uudistuksia uuden suuren talouskriisin varalta?

Lisätietoa

Alla olevilla verkkosivuilla on lisätietoja tämän nuorisodialogin aiheista.

Uuden kansainvälisen talouskriisin mahdollisuus
Kryptovaluutat ja lohkoketjuteknologia
Euroopan talouden elpyminen ja nuorisotyöttömyys
Nuorisodialogi Mario Draghin kanssa, syyskuu 2017, Dublin (Irlanti)
EKP:n nuorisodialogi Dublinissa vuonna 2017

Pääjohtaja Mario Draghi tapasi eurooppalaisia nuoria perjantaina 22.9.2017 Trinity College Dublinissa.

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Irlannin keskuspankin ja Trinity College Dublinin kanssa.

Mikä on lohkoketjuteknologian rooli tulevaisuudessa? Onko EKP:n neuvosto huolissaan asuntojen hintakuplien riskistä? Minkälainen merkitys ennakoivalla ja selkeällä viestinnällä on nykyajan keskuspankkien toiminnassa?

Katso pääjohtaja Draghin ja Trinity College Dublinin taloustieteen opiskelijoiden ajatustenvaihto näistä ja muista aiheista.

Nuorisodialogi Mario Draghin kanssa, kesäkuu 2017, Lissabon (Portugali)
Nuoriso, innovaatiot ja tuottavuus Euroopassa, Lissabon 2017

Pääjohtaja Mario Draghi osallistui Lissabonissa pidettyyn EKP:n ensimmäiseen nuorisodialogiin, joka järjestettiin yhteistyössä Portugalin keskuspankin ja Lissabonin yliopiston taloustieteen laitoksen (ISEG) kanssa.

Katso tilaisuudessa käyty keskustelu innovaatioiden ja tuottavuuden merkityksestä nuorille.