ECB Youth Dialogue

Vi vet att våra beslut kan påverka ditt dagliga liv. Du ska inte bara höra om oss utan även ha möjlighet att diskutera direkt med oss.

Med ECB Youth Dialogue kan du göra just det. Vi anordnar evenemang runtom i Europa och online där du är i direkt kontakt med ECB:s beslutsfattare. Där kan du ställa frågor och dela dina åsikter med oss.

Youth Dialogue om frågor som rör banktillsyn

ECB Youth Dialogue: #AskDraghi

Den tredje omgången Youth Dialogue hölls tillsammans med Debating Europe – en plattform online där ungdomar kan diskutera aktuella frågor med Europas ledare.

Mellan den 17 och 23 januari 2018 kunde ni ställa frågor till ordanförande Draghi på Twitter och Facebook i något av följande ämnen:

  • Europas ekonomiska återhämtning och ungdomsarbetslöshet
  • kryptovalutor och blockkedjor
  • risken för en ny global ekonomisk kris

Se filmerna där ordförande Mario Draghi besvarar några av frågorna och följ debatten på våra sociala mediekanaler!

Europas ekonomiska återhämtning och ungdomsarbetslöshet

Den europeiska ekonomin har fortsatt att expandera under flera år nu, och sysselsättningen är högre nånsin, men vi måste ständigt förbättras och se till att alla får det bättre.

När kommer Europa att återhämta sig helt från recessionen?

Föreställ er att artificiell intelligens och robotar orsakar en massiv ungdomsarbetslöshet. Hur skulle ECB reagera?

Blockkedjor och kryptovalutor

Blockkedjor är en innovativ teknik som kan öka effektivitetet. Vi utvärderar om tekniken kan komma att användas som en del av våra tjänster i framtiden. Angående bitcoin och dess pålitlighet, råder ordförande Draghi till försiktighet då bitcoin inte har stöd av vare sig centralbank eller regering, och han tillägger att det inte är ECB:s uppgift att reglera den.

Hur kan vi dra nytta av blockkedjeteknik för att stödja ekonomin?

Om du var en ung universitetsstudent som jag, skulle du då köpa bitcoin som en investering?

Global ekonomisk kris

Den senaste krisen var allvarlig men det värsta ligger bakom oss. Europeiska länder gick in i krisen med allvarliga svagheter och kunde inte reagera på lämpligt sätt. Idag har betydande framsteg gjorts inom många områden och vi står bättre rustade inför framtiden.

Tror du att EU och ECB hinner genomföra tillräckliga reformer för att hantera en ny ekonomisk kris innan nästa inträffar?

Ta reda på mer

Vill du veta mer om ämnena i ECB:s Youth Dialogue? Ta en titt på följande sidor!

Risk för en ny global ekonomisk kris
Kryptovalutor och blockkedjor
Europas ekonomiska återhämtning och ungdomsarbetslöshet

Tidigare evenemang

September 2017, Dublin, Irland
Youth, innovation and productivity in Europe (Ungdomar, innovation och produktivitet i Europa), Lissabon 2017

Ordförande Draghi träffade fredagen den 22 september 2017 unga européer på Trinity College Dublin.

Evenemanget organiserades i partnerskap med Central Bank of Ireland och Trinity College Dublin

Kommer blockkedjor att ha en roll i framtiden? Är potentiella bubblor i fastighetspriserna ett orosmoment för ECB-rådet? I vilken utsträckning ses framtidsindikationer och tydlig kommunikation som en väsentlig del för moderna centralbanker?

Titta på diskussionen om dessa ämnen mellan ordförande Draghi och ekonomistudenterna från Trinity College Dublin.

Youth, innovation and productivity in Europe, juni 2017, Lissabon, Portugal
Youth, innovation and productivity in Europe (Ungdomar, innovation och produktivitet i Europa), Lissabon 2017

ECB:s ordförande Mario Draghi stod värd för ECB:s första Youth Dialogue i Lissabon. Den hölls i samarbete med Banco de Portugal och ISEG – Lisbon School of Economics and Management.

Utforska diskussionen om betydelsen av innovation och produktivitet bland unga.