Menu

ECB Youth Dialogue

Vi vet att våra beslut kan påverka din vardag. Alltså vill vi att du inte bara hör om oss och vad vi gör utan att du kan diskutera direkt med oss.

Med ECB Youth Dialogue kan du det. Vi anordnar evenemang runtom i Europa och online där du är i direkt kontakt med ECB:s beslutsfattare. Du kan ställa frågor och dela dina åsikter med oss.

Youth Dialogue om frågor som rör banktillsyn

Frågor till Christine Lagarde vid European Youth Event i maj 2020

Europeiska ungdomar ställde frågor online till Christine Lagarde om ECB:s respons på covid-19-pandemin. Evenemanget gick av stapeln den 27 maj 2020 och hade anordnats tillsammans med Europaparlamentet som en del av European Youth Event 2020.

Deltagarna ställde även frågor kring sin oro om framtida jobb, Europas framtid, digitalisering och klimatförändringar. Här är diskussionens höjdpunkter!

Ordförande Lagardes tankar ...

... om coronapandemins effekter för ekonomin

Virus känner inga gränser och påverkar oss alla. Men ändå kan följderna variera och beror bl.a. på landets situation före pandemin och läget för dess ekonomi. Vi måste alla gemensamt se till att vi tar oss igenom det här så bra som möjligt.

... om länder som ökar sina skulder

Det viktiga är vad vi investerar i. Vi bör förändra våra ekonomier och göra dem mer effektiva, produktiva och anpassade till människors behov. Vi bör också se till att lån används till att investera klimatsmart och till att stimulera en hållbar tillväxt.

... om samarbete mellan europeiska institutioner

EU:s beslutsfattare har stått i kontakt med varandra under hela krisen för att jämföra bästa praxis och samordna sitt agerande under pandemin. Vi behöver agera gemensamt. Med rätt åtgärder har vi bättre möjlighet att ta oss igenom det här tillsammans.

... om klimatförändringar

Även klimatförändringar måste bemötas kollektivt. Det kan ingen göra på egen hand. ECB är med i Network for Greening the Financial System (NGFS), en organisation där nära 50 nationella centralbanker och tillsynsmyndigheter har gått samman för att utforska möjliga lösningar på den otroligt stora utmaning som klimatförändringen utgör.

... om ungdomars framtid

Europeiska ungdomar bör förbereda sig på förändringar. Vi lär oss alla med tiden: vi skaffar nya färdigheter, nya verktyg. Vi utvecklas och måste vara redo för det.

Se hela evenemanget

Foton

Tidigare evenemang

Vinnarna i Generation €uro Students’ Award ställde sina frågor till dåvarande ordförande Draghi, Frankfurt, maj 2019.

Mer än 5 000 ungdomar från tio olika länder i euroområdet deltog i den åttonde omgången av Generation €uro Students’ Awarden lagtävling där gymnasieelever från euroområdet kommer med förslag till europeiska penningpolitiska frågor. ECB bjöd in de vinnande lagen till Frankfurt den 8 maj 2019 och de fick reda på ännu mer om centralbanksverksamhet samt träffa dåvarande ordförande Draghi för en frågestund.

Här är ett smakprov på Mario Draghis svar på studenternas frågor.

Vad han sade...

... om hur unga människor kan forma Europas framtid

Europa fungerar om vi arbetar tillsammans, och för det behöver vi er. Vi vill höra vad ni har att säga. Det är viktigt för oss att ni är engagerade i debatter och att ni talar öppet om vad ni tror på. Ett sätt att göra det är att delta i de europeiska valen. Med era röster kan ni skapa Europas framtid.

... om centralbankernas kommunikation med allmänheten

Centralbanker nuförtiden vill vara transparenta och försöker förklara för allmänheten vad de gör. Vi har ett kontinuerligt flöde av information genom presskonferenser, pressmeddelanden, tal och dialoger med ungdomar.

... om fullbordande av den ekonomiska och monetära unionen

Vår monetära union är ännu inte helt optimal och den är inte heller fullständig. Att ha en gemensam valuta kräver en djupare integration i Europeiska unionen.

... om kryptovalutor

Kryptovalutor är inte valutor utan högrisktillgångar. En euro idag är fortfarande en euro imorgon. ECB står bakom euron men vem står bakom kryptovalutor?

... om stödet för euron

Stödet för euron ligger på rekordhöga 75 procent bland invånarna i euroområdet. Men forskning som publicerats av Banque de France visar att människor är övertygade om att euron gjort mer för andra länder än för deras eget land. Det beror antagligen på den kris som vi har upplevt. När minnet av krisen förbleknar hoppas vi att även denna oro försvinner.

... om vad han kommer att bära med sig från sin tid som ordförande för ECB

2012 fanns det många som trodde att euron var död. Sedan hölls det möte i Europeiska rådet där bankunionen skapades. Marknaderna var vid den tidpunkten så deppiga att de underskattade vikten av denna händelse. Men det var en stor förändring, ledde till viktiga resultat och vad detta rådsmöte visade var våra ledares politiska engagemang för euron.

Titta på frågestunden med ordförande Draghi och de vinnande lagen genom att klicka på länkarna nedan.

Titta på prisutdelningen av Generation €uro Students’ Award

Titta på foton från evenemanget

Youth Dialogue med Benoît Cœuré, Milano, Italien, mars 2019

ECB anordnade sin sjätte Youth Dialogue tillsammans med Bocconi-universitetet och Debating Europe – en plattform online där ungdomar kan diskutera aktuella frågor med Europas ledare. Benoît Cœuré träffade den 13 mars 2019 studenter för att diskutera om de utmaningar som unga européer ställs inför idag. Inför evenemanget kunde frågor ställas till Benoît Cœuré på Twitter eller genom kommentarer direkt på webbplatsen för Debating Europe. Ett antal av dessa frågor valdes ut till diskussionen.

Här är ett smakprov!

... om betydelsen av utbildning

Vi behöver rikta in de offentliga utgifterna mot utbildning i Europa. Ungdomar bör få en sådan utbildning att de framgångsrikt kan konkurrera på den globala digitala arbetsmarknaden.

... om innovation och digitalisering

Vi måste stärka Europas förmåga till nyskapande. Offentliga och privata investeringar bör främja digitalisering. En kapitalmarknadsunion kan spela en central roll och allokera kapital till de områden med störst behov.

... om unga européers roll

Unga européer är de som kommer att staka ut kursen för Europas framtid.

... om Italiens ekonomi

Italiens ekonomiska läge är inte ett hot mot euroområdet. Italiens huvudsakliga utmaning är att öka produktiviteten på lång sikt.

... om jämställdhet

Ojämställdhet hindrar tillväxt. Fler kvinnor i arbete till lika lön höjer levnadsstandarden i Europa.

... om kontanter i den digitala tidsåldern

Kontanter är avgörande för förtroendet i en valuta. Betalningsmedel ska drivas av efterfrågan i samhället. Vi studerar digitala valutor men vi ser fortfarande en stark efterfrågan på kontanter i euroområdet.

Titta på diskussionen om dessa ämnen mellan Benoît Cœuré och studenterna från Bocconi University.

Youth Dialogue med Mario Draghi: #AskDraghi, januari 2018

Den tredje omgången Youth Dialogue hölls tillsammans med Debating Europe – en plattform online där ungdomar kan diskutera aktuella frågor med Europas ledare.

Mellan den 17 och 23 januari 2018 kunde frågor ställas till ordförande Draghi på Twitter och Facebook om något av följande ämnen:

  • Europas ekonomiska återhämtning och ungdomsarbetslöshet
  • kryptovalutor och blockkedjor
  • risken för en ny global ekonomisk kris

Se filmerna där ordförande Mario Draghi besvarar några av frågorna och följ debatten på våra kanaler för sociala medier!

Europas ekonomiska återhämtning och ungdomsarbetslöshet

Europas ekonomi har nu expanderat under flera år och sysselsättningen är högre än någonsin, men vi måste ständigt förbättras och se till att alla får det bättre.

När kommer Europa att återhämta sig helt från recessionen?

Föreställ er att artificiell intelligens och robotar orsakar en massiv (ungdoms)arbetslöshet. Hur skulle ECB reagera?

Blockkedjor och kryptovalutor

Blockkedjor är en innovativ teknik som kan öka effektiviteten. Vi utvärderar om tekniken kan användas i våra egna tjänster i framtiden. Angående bitcoin och dess pålitlighet råder ordförande Draghi till försiktighet då bitcoin inte har stöd av vare sig centralbank eller regering, och han tillägger att det inte är ECB:s uppgift att reglera den.

Hur kan vi dra nytta av blockkedjeteknik för att stödja ekonomin?

Om du var en ung universitetsstudent som jag, skulle du då köpa bitcoin som investering?

Global ekonomisk kris

Den senaste krisen var allvarlig men det värsta ligger bakom oss. Europeiska länder gick in i krisen med allvarliga svagheter och kunde inte reagera på lämpligt sätt. Idag har betydande framsteg gjorts inom många områden och vi står bättre rustade inför framtiden.

Tror du att EU och ECB hinner genomföra tillräckliga reformer för att hantera en ny ekonomisk kris innan nästa inträffar?

Ta reda på mer

Vill du veta mer om ämnena i ECB:s Youth Dialogue? Ta en titt på följande sidor!

Risk för en ny global ekonomisk kris
Kryptovalutor och blockkedjor
Europas ekonomiska återhämtning och ungdomsarbetslöshet
Youth Dialogue med Mario Draghi, Dublin, Irland, september 2017
ECB Youth Dialogue, Dublin 2017

Ordförande Draghi träffade fredagen den 22 september 2017 unga européer på Trinity College Dublin.

Evenemanget organiserades i partnerskap med Central Bank of Ireland och Trinity College Dublin

Kommer blockkedjor att ha en roll i framtiden? Är potentiella bubblor i fastighetspriserna något som oroar ECB-rådet? Hur viktigt är framtidsindikationer och tydlig kommunikation för moderna centralbanker?

Titta på diskussionen om dessa ämnen mellan ordförande Draghi och ekonomistudenterna från Trinity College Dublin.

Youth Dialogue med Mario Draghi, Lissabon, Portugal, juni 2017
Youth, innovation and productivity in Europe (Ungdomar, innovation och produktivitet i Europa), Lissabon 2017

ECB:s ordförande Mario Draghi stod värd för ECB:s första Youth Dialogue i Lissabon. Den hölls i samarbete med Banco de Portugal och ISEG – Lisbon School of Economics and Management.

Ta del av diskussionen om betydelsen av innovation och produktivitet bland unga.