Menu

Forum ECB YOUTH DIALOGUE

Decyzje podejmowane przez EBC wpływają także na Wasze codzienne życie. Dlatego zależy nam, żebyście nie byli tylko biernymi odbiorcami informacji o EBC: chcemy z Wami bezpośrednio rozmawiać.

Okazją do tego jest forum ECB YOUTH DIALOGUE – spotkania organizowane na żywo w różnych krajach Unii lub online, podczas których młodzi ludzie mogą bezpośrednio rozmawiać z przedstawicielami najwyższego kierownictwa EBC, zadawać im pytania i przedstawiać swoje poglądy.

Spotkania z cyklu YOUTH DIALOGUE dotyczące nadzoru bankowego

Pytania do Christine Lagarde podczas Europejskiego Spotkania Młodzieży w maju 2020

Podczas rozmowy online młodzi Europejczycy pytali prezes Lagarde o działania podjęte przez EBC w reakcji na pandemię koronawirusa. Rozmowa odbyła się 27 maja 2020 w ramach Europejskiego Spotkania Młodzieży, zorganizowanego we współpracy z Parlamentem Europejskim.

Uczestnicy nadsyłali także pytania pisemne, w których wyrażali obawy o swoje perspektywy zawodowe, przyszłość Europy, cyfryzację i zmianę klimatu. Poniżej przedstawiamy kilka urywków z rozmowy.

Oto co mówiła prezes Lagarde:

…o gospodarczych skutkach pandemii koronawirusa

Wirus nie zatrzymuje się na granicach, więc wszyscy odczuliśmy jego wpływ. Ale skala tego wpływu zależy od sytuacji danego kraju przed pandemią i od charakteru konkretnej gospodarki. Naszym wspólnym obowiązkiem jest zadbać o to, żebyśmy jak najlepiej wyszli z tej sytuacji.

…o krajach zwiększających swoje zadłużenie

Ważne jest, w co inwestujemy. Powinniśmy przekształcać nasze gospodarki, żeby stawały się sprawniejsze i wydajniejsze oraz lepiej zaspokajały potrzeby obywateli. Należy także zachęcać do wykorzystywania długu na inwestycje, które będą przeciwdziałać zmianie klimatu i pobudzać zrównoważony wzrost gospodarczy.

…o współpracy instytucji europejskich

Podczas tego kryzysu unijni decydenci pozostają w ciągłym kontakcie, żeby porównywać najskuteczniejsze rozwiązania i wypracować skoordynowaną odpowiedź na pandemię. Musi to być odpowiedź wspólna. Właściwe środki pozwolą nam razem wyjść z tej sytuacji.

…o zmianie klimatu

Zmianą klimatu trzeba zająć się wspólnie. Odosobnionymi działaniami nic się nie wskóra. EBC należy do sieci na rzecz ekologizacji systemu finansowego, zrzeszającej ponad 50 banków centralnych i organów nadzoru, których celem jest analizowanie możliwych rozwiązań tego ogromnego wyzwania, jakim jest zmiana klimatu.

…o przyszłości młodych ludzi

Młodzi Europejczycy muszą się przygotować na zmiany. Wszyscy musimy się ciągle uczyć, zdobywać nowe umiejętności, opanowywać nowe narzędzia. Będziemy się zmieniać i trzeba być na to gotowym.

Pełna relacja

Zdjęcia

Poprzednie debaty

Zwycięzcy GENERATION €URO STUDENTS’ AWARD przepytują prezesa EBC, Frankfurt, maj 2019

Ponad 5 tysięcy uczniów szkół średnich z dziesięciu krajów strefy euro wzięło udział w ósmej edycji GENERATION €URO STUDENTS' AWARDkonkursu, w którym szkolne zespoły szukają sposobów na rozwiązanie problemów europejskiej polityki pieniężnej. Najlepsze zespoły zaprosiliśmy 8 maja do nas do Frankfurtu. Zwycięzcy mogli tu dowiedzieć się jeszcze więcej o pracy banku centralnego i osobiście zadać pytania ówczesnemu prezesowi EBC Mariowi Draghiemu.

Poniżej kilka cytatów z tego spotkania.

Oto, co mówił Mario Draghi:

…o wpływie młodych ludzi na przyszły kształt Europy

Sukces Europy wymaga współpracy – także Waszej. Wasze opinie są ważne. Zależy nam, żebyście włączyli się do dyskusji i bronili swoich przekonań. Możecie tego dokonać na przykład przez udział w wyborach do europarlamentu. Wasze głosy wpłyną na przyszłość Europy.

…o komunikacji banków centralnych ze społeczeństwem

W dzisiejszych czasach banki centralne dbają o przejrzystość swoich działań i starają się je wyjaśniać opinii publicznej. Ciągły przepływ informacji zapewniają konferencje i komunikaty prasowe, wystąpienia publiczne, a także dialog z młodymi ludźmi.

…o ukończeniu unii gospodarczej i walutowej

Nasza unia walutowa nie jest jeszcze optymalna, i nie jest kompletna. Korzystanie ze wspólnej waluty wymaga pogłębienia integracji Unii Europejskiej.

…o kryptowalutach

„Kryptowaluty” to właściwie nie są waluty, tylko bardzo ryzykowne aktywa. Jedno euro będzie jutro wciąż warte jedno euro. Wiadomo, że za euro odpowiada EBC. Czy ktokolwiek odpowiada za kryptowaluty?

…o poparciu dla euro

Poparcie dla euro jest rekordowo wysokie: zwolennikami naszej wspólnej waluty jest 75% obywateli strefy euro. Ale według badania opublikowanego przez Banque de France wielu ludzi uważa, że inne kraje skorzystały na euro bardziej niż ich własny kraj. To prawdopodobnie skutek ostatniego, bezprecedensowego kryzysu. Mamy nadzieję, że w miarę jak pamięć o tym kryzysie będzie wygasać, zniknie także ten pesymizm.

…o tym, co najbardziej zapamięta ze swojej kadencji na czele EBC

W 2012 roku wielu ludzi uważało, że euro już się skończyło. A potem odbyło się posiedzenie Rady Europejskiej, na którym powstała unia bankowa. Rynki były wówczas tak pesymistyczne, że nie zdały sobie sprawy z wagi tego wydarzenia. A było ono początkiem wielkiej, brzemiennej w skutki zmiany. Pokazało też, że liderzy polityki europejskiej zdecydowanie popierają euro.

Spotkanie zwycięzców konkursu GENERATION €URO STUDENTS’ AWARD z prezesem Draghim można obejrzeć pod tymi linkami:

Relacja filmowa z uroczystego zakończenia konkursu GENERATION €URO STUDENTS’ AWARD

Zdjęcia ze spotkania

YOUTH DIALOGUE z Benoît Cœurém, Mediolan, Włochy, marzec 2019

13 marca 2019 odbyła się szósta debata z cyklu ECB YOUTH DIALOGUE, zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Bocconiego oraz Debating Europe – platformą internetową, dzięki której młodzi mogą dyskutować na aktualne tematy z europejskimi politykami i ekspertami. Członek Zarządu EBC Benoît Cœuré spotkał się ze studentami, żeby porozmawiać o wyzwaniach, z jakimi muszą mierzyć się dziś młodzi ludzie. Wcześniej prosiliśmy o przesyłanie pytań do Benoît Cœurégo na Twitterze lub w komentarzach na platformie Debating Europe. Spośród nich wybraliśmy kilka, które zostały zadane podczas debaty na żywo.

Oto kilka urywków z rozmowy:

…o wielkim znaczeniu edukacji

W Europie trzeba przeznaczyć więcej środków publicznych na oświatę. Młodzi ludzie muszą otrzymać takie wykształcenie, które pozwoli im z powodzeniem konkurować na cyfrowym rynku pracy na całym świecie.

…o innowacjach i cyfryzacji

Musimy zwiększyć innowacyjny potencjał Europy. Cyfryzacja wiodących branż wymaga inwestycji zarówno publicznych, jak i prywatnych. Ważną rolę może tu odegrać unia rynków kapitałowych, gdyż umożliwi ona kierowanie kapitału tam, gdzie go najbardziej potrzeba.

…o roli młodych Europejczyków

To Wy wyznaczycie przyszłe miejsce Europy na kartach historii.

…o włoskiej gospodarce

Sytuacja gospodarcza Włoch nie zagraża strefie euro. Długofalowo największym wyzwaniem dla tego kraju jest zwiększenie wydajności.

…o równości płci

Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn są barierą dla rozwoju. Jeśli więcej kobiet podejmie pracę i będzie za nią dostawać takie samo wynagrodzenie jak mężczyźni, standard życia w Europie się podniesie.

…o gotówce w epoce cyfryzacji

Pieniądz gotówkowy pomaga utrzymać zaufanie do waluty. Wybór środków płatniczych musi odzwierciedlać preferencje społeczeństwa. Przyglądamy się także walutom cyfrowym, ale widać, że zapotrzebowanie na gotówkę w strefie euro nadal jest wysokie.

Zachęcamy do obejrzenia wymiany pytań i odpowiedzi na te i inne tematy, w której wzięli udział Benoît Cœuré i studenci Uniwersytetu Bocconiego.

YOUTH DIALOGUE z Mariem Draghim: #AskDraghi, styczeń 2018

Trzecia debata w tym cyklu została zorganizowana wspólnie z Debating Europe – platformą internetową, za pomocą której młodzi mogą dyskutować na aktualne tematy z europejskimi politykami i ekspertami.

Od 17 do 23 stycznia 2018 zbieraliśmy na Twitterze i Facebooku pytania młodych ludzi do prezesa EBC Maria Draghiego na następujące tematy:

  • poprawa koniunktury w Europie a bezrobocie wśród młodych
  • kryptowaluty i technologia blockchain
  • możliwość wystąpienia nowego kryzysu gospodarczego na świecie.

Oglądaj debatę i zobacz niektóre odpowiedzi Maria Draghiego na naszych portalach społecznościowych.

Poprawa koniunktury w Europie a bezrobocie wśród młodych

Gospodarka europejska od kilku lat ciągle rośnie, a zatrudnienie jeszcze nigdy nie było tak wysokie. Musimy jednak dążyć do dalszej poprawy i starać się, żeby objęła ona całe społeczeństwo.

Kiedy Europa do końca wyjdzie z recesji?

Wyobraźmy sobie, że sztuczna inteligencja i roboty spowodowały masowe bezrobocie (wśród młodzieży). Co wtedy zrobi EBC?

Technologia blockchain i kryptowaluty

Innowacyjna technologia blockchain może zwiększyć wydajność transakcji finansowych. EBC bada, czy w przyszłości będzie mógł ją wykorzystywać do swoich zadań. Co do bitcoina i jego wiarygodności, Mario Draghi radzi zachować ostrożność, gdyż za bitcoinem nie stoi żaden bank centralny ani rząd, i dodaje, że prawne uregulowanie sytuacji kryptowalut nie jest sprawą EBC.

Jak można wykorzystać technologię blockchain, żeby służyła gospodarce?

Czy na moim miejscu, jako młody student, kupiłby Pan bitcoina jako bezpieczną inwestycję?

Światowy kryzys gospodarczy

Ostatni kryzys był bardzo dotkliwy, ale najgorsze jest już za nami. W chwili jego wybuchu kraje europejskie miały spore problemy i nie były w stanie odpowiednio zareagować. Od tego czasu w wielu dziedzinach osiągnięto znaczne postępy, dzięki czemu jesteśmy dziś lepiej przygotowani na to, co może przynieść przyszłość.

Czy Pana zdaniem UE i EBC będą w stanie dokonać wystarczających reform, by poradzić sobie z następnym wielkim kryzysem gospodarczym?

Więcej

Jeśli chcesz zgłębić tematy będące przedmiotem aktualnej debaty w ramach ECB YOUTH DIALOGUE, zajrzyj na te strony:

Możliwość wystąpienia nowego kryzysu gospodarczego na świecie
Kryptowaluty i technologia blockchain
Poprawa koniunktury w Europie a bezrobocie wśród młodych
  • Youth unemployment in the euro area (przemówienie Maria Draghiego, prezesa EBC, w ramach serii wykładów im. Henry'ego Grattana organizowanej przez Trinity College, Dublin, 22 września 2017)
  • Accompanying the economic recovery (przemówienie Maria Draghiego, prezesa EBC, na konferencji „ECB Forum on Central Banking”, Sintra, 27 czerwca 2017)
YOUTH DIALOGUE z Mariem Draghim, Dublin, Irlandia, wrzesień 2017
ECB YOUTH DIALOGUE, Dublin 2017

22 września 2017 prezes EBC Mario Draghi spotkał się z grupą studentów dublińskiego Trinity College.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z tą uczelnią i irlandzkim bankiem centralnym.

Czy technologia blockchain odegra w przyszłości ważną rolę? Czy Radę Prezesów EBC niepokoją potencjalne bańki na rynkach mieszkaniowych? W jakim stopniu forward guidance i jasna komunikacja są jednym z filarów działalności nowoczesnych banków centralnych?

Zachęcamy do obejrzenia wymiany pytań i odpowiedzi na te i inne tematy, w której wzięli udział Mario Draghi i studenci ekonomii z dublińskiego Trinity College.

YOUTH DIALOGUE z Mariem Draghim, Lizbona, Portugalia, czerwiec 2017
Młodzież, innowacje i produktywność w Europie, Lizbona 2017

Prezes Mario Draghi był gospodarzem pierwszej debaty z cyklu ECB YOUTH DIALOGUE. Odbyła się ona w Lizbonie, a jej współorganizatorami były Banco de Portugal oraz ISEG – Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Lizbońskiego.

Dowiedz się, czym dla młodych ludzi są innowacje i produktywność.