Menu

ECB Youth Dialogue

We weten dat onze besluiten van invloed kunnen zijn op je dagelijks leven. Daarom willen we dat je niet alleen te horen krijgt wie we zijn en wat we doen, maar dat je ook de kans krijgt om direct met ons te praten.

Dat is precies waar de ECB Youth Dialogue voor bedoeld is. We organiseren evenementen in heel Europa – en online – en brengen je zo rechtstreeks in contact met beleidsmakers van de ECB. Zij kunnen je vragen beantwoorden en zijn benieuwd naar je standpunten.

Youth Dialogues over onderwerpen met betrekking tot bankentoezicht

Vragen aan Christine Lagarde bij het European Youth Event, mei 2020

Jonge Europeanen hebben president Lagarde tijdens een online jongerenevenement vragen gesteld over het antwoord van de ECB op de coronapandemie. Het evenement werd samen met het Europees Parlement georganiseerd als onderdeel van het European Youth Event 2020 en vond plaats op 27 mei 2020.

De deelnemers stelden ook vragen over hun vooruitzichten, de toekomst van Europa, digitalisering en klimaatverandering. Hier vind je de hoogtepunten van de gedachtewisseling.

Wat president Lagarde zei …

... over de economische gevolgen van de coronapandemie

Virussen stoppen niet bij de grens en dus hebben we er allemaal mee te maken. Toch kunnen de gevolgen van land tot land verschillen, afhankelijk van bijvoorbeeld de situatie van een land vóór de pandemie en de aard van de economie. Het is onze gezamenlijke opdracht ervoor te zorgen dat we hier op een zo evenwichtig mogelijke manier uitkomen.

… over hogere schulden van landen

Waar het echt om draait, is waar we dat geld in investeren. We moeten onze economieën ingrijpend veranderen en ze efficiënter en productiever maken, en beter afstemmen op de behoeften van de inwoners. Ook moeten we stimuleren dat landen investeren in het bestrijden van de klimaatverandering en in het aanjagen van duurzame groei.

… over de samenwerking van Europese instellingen

EU-beleidsmakers hebben tijdens deze crisis steeds met elkaar in contact gestaan om van elkaar te leren en een gecoördineerd antwoord op de pandemie te geven. We moeten gezamenlijk optrekken. Samen hebben we een kans van slagen, mits we de juiste maatregelen nemen.

… over klimaatverandering

De klimaatverandering vraagt om een collectieve aanpak. Dit is niet iets wat we alleen kunnen doen. De ECB maakt deel uit van het netwerk voor vergroening van het financiële stelsel (Network for Greening the Financial System – NGFS). Binnen het NGFS werken bijna 50 nationale centrale banken en toezichthouders samen aan het vinden van mogelijke antwoorden op de ongelofelijk uitdaging die klimaatverandering heet.

… over de toekomst van jongeren

Jonge Europeanen moeten zich voorbereiden op veranderingen. Het zal draaien om een leven lang leren, nieuwe vaardigheden opdoen en met nieuwe instrumenten leren omgaan. We zullen onszelf opnieuw uitvinden en daar moeten we ons gewoon op voorbereiden.

De hele bijeenkomst bekijken

Foto's

Eerdere evenementen

De winnaars van de Generation €uro Students’ Award stellen vragen aan voormalig president Draghi, Frankfurt, mei 2019

Meer dan 5.000 scholieren uit tien verschillende landen van het eurogebied hebben deelgenomen aan de achtste editie van de Generation €uro Students’ Awardeen wedstrijd waarbij scholierenteams van scholen in het eurogebied oplossingen moeten bedenken voor vraagstukken in verband met het Europese monetaire beleid. Op uitnodiging van de ECB zijn de winnende teams op 8 mei 2019 naar Frankfurt gekomen om nog meer te weten te komen over het werk van centrale banken. Op het programma stond ook een vraag- en antwoordsessie met voormalig president Draghi.

Hier vind je enkele antwoorden van Mario Draghi op vragen van de scholieren.

Wat hij zei ...

... over hoe jongeren de toekomst van Europa vorm kunnen geven

Europa werkt als wij samenwerken, en daarvoor hebben we jullie nodig. We willen luisteren naar wat jullie te zeggen hebben. Jullie moeten deelnemen aan het debat en opkomen voor datgene waar jullie in geloven. Dat kan door deel te nemen aan de Europese verkiezingen. Met je stem kan je vorm geven aan de toekomst van Europa.

... over de communicatie van centrale banken met het publiek

Centrale banken trachten tegenwoordig voortdurend transparant te zijn en hun werkzaamheden uit te leggen aan het publiek. We informeren onophoudelijk via persconferenties, persberichten, toespraken en youth dialogues.

... over de voltooiing van de economische en monetaire unie

Onze monetaire unie werkt nog niet optimaal, en is evenmin voltooid. Een gemeenschappelijke munt vereist een diepere integratie in de Europese Unie.

... over cryptovaluta's

Cryptovaluta’s zijn geen valuta's, maar zeer risicovolle activa. Een euro vandaag is morgen ook nog een euro. Achter de euro staat de ECB, maar wie staat er achter cryptovaluta’s?

... over de steun voor de euro

Het draagvlak voor de euro is nog nooit zo groot geweest: 75% van de burgers van het eurogebied steunt de euro. Maar onderzoek van de Banque de France wijst uit dat mensen ervan overtuigd zijn dat de euro meer betekend heeft voor andere landen dan voor hun eigen land. Dat ligt waarschijnlijk aan de ongekende crisis die we hebben meegemaakt. Naarmate de herinnering aan de crisis vervaagt, zal dit ongemakkelijk gevoel hopelijk verdwijnen.

... over wat hem van zijn periode als president van de ECB het meest zal bijblijven

In 2012 dachten velen dat de euro ten dode opgeschreven was. En toen was er een bijeenkomst van de Europese Raad, waarop besloten werd de bankenunie op te richten. De markten lagen er in die tijd zodanig bij dat ze het belang daarvan hebben onderschat. Maar het was een grote verandering, en ze heeft tot belangrijke resultaten geleid. Bovendien illustreert ze het politieke engagement van onze leiders voor de euro.

Bekijk de vraag- en antwoordsessie van de winnende teams uit de Generation €uro Students’ Award met president Draghi via de onderstaande links.

Bekijk de prijsuitreiking van de Generation €uro Students’ Award

Bekijk de foto’s van het evenement

Youth Dialogue met Benoît Cœuré, Milaan, Italië, maart 2019

De ECB organiseerde haar derde Youth Dialogue in samenwerking met de Bocconi-universiteit en met Debating Europe, een onlineplatform waar jongeren met Europese leiders over actuele thema's kunnen discussiëren. Op 13 maart 2019 ging Benoît Cœuré, directielid van de ECB, in gesprek met studenten over de uitdagingen waarmee jonge Europeanen vandaag worden geconfronteerd. Vóór het evenement vroegen we je om vragen voor Benoît Cœuré in te sturen via Twitter of via de website van Debating Europe. Een aantal van deze vragen werd geselecteerd voor het livedebat.

Hier heb je een indruk van de discussie!

... over het belang van onderwijs

We moeten meer overheidsmiddelen vrijmaken voor onderwijs in Europa. Jongeren moeten de opleiding krijgen die ze nodig hebben om succesvol deel te kunnen nemen aan de mondiale digitale arbeidsmarkt.

... over innovatie en digitalisering

We moeten het innovatievermogen van Europa versterken. De overheid en de private sector moeten investeren in de digitalisering van de belangrijkste sectoren, en de kapitaalmarktenunie kan een sleutelrol spelen bij de toewijzing van kapitaal waar dit het hardst nodig is.

... over de rol van jongeren in Europa

Jullie stippelen de koers uit die bepaalt wat de loop van de geschiedenis voor Europa zal brengen.

... over de Italiaanse economie

De economische situatie van Italië vormt geen bedreiging voor het eurogebied. De belangrijkste uitdaging voor Italië is de verhoging van de productiviteit op langere termijn.

... over gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen remt de groei. Als meer vrouwen werken en een gelijk loon krijgen, gaat de levensstandaard in Europa omhoog.

... over contant geld in het digitale tijdperk

Contant geld is een essentieel onderdeel van het vertrouwen in de munt. Betaalmiddelen moeten beantwoorden aan een maatschappelijke vraag. We bestuderen digitale valuta's, maar we zien nog altijd een sterke vraag naar contant geld in het eurogebied.

Bekijk het gesprek tussen Benoît Cœuré en de studenten van de Bocconi-universiteit over deze en andere onderwerpen.

Youth Dialogue met Mario Draghi: #AskDraghi, januari 2018

De derde Youth Dialogue vond plaats in samenwerking met Debating Europe, een onlineplatform waar je met Europese leiders over actuele thema's kunt discussiëren.

We vroegen jullie in de periode 17 tot en met 23 januari 2018 via Twitter en Facebook vragen voor president Draghi in te sturen, over de volgende onderwerpen:

  • Het economisch herstel in Europa en jeugdwerkloosheid
  • cryptovaluta's en blockchain
  • de mogelijkheid van een nieuwe wereldwijde economische crisis

Bekijk de antwoorden die president Draghi gaf op enkele van de ontvangen vragen en volg het debat op onze socialemediakanalen!

Het economisch herstel in Europa en jeugdwerkloosheid

De Europese economie groeit nu al diverse jaren continu en de werkgelegenheid is hoger dan ooit, maar we moeten wel aan verbetering blijven werken en ervoor zorgen dat iedereen meeprofiteert.

Wanneer zal Europa volledig hersteld zijn van zijn recessie?

Stelt u zich eens voor dat kunstmatige intelligentie en robots grootschalige (jeugd)werkloosheid veroorzaken. Hoe zou de ECB dan reageren?

Blockchain en cryptovaluta's

Blockchain is een innovatieve technologie die de efficiëntie zou kunnen verbeteren. Wij onderzoeken of deze technologie in de toekomst in onze eigen dienstverlening zou kunnen worden gebruikt. Wat betreft bitcoin en of je die kunt vertrouwen, maant president Draghi tot voorzichtigheid, omdat bitcoin niet wordt gedekt door een centrale bank of een overheid, en hij voegt daaraan toe dat het niet de taak van de ECB is de bitcoin te reguleren.

Hoe kunnen we blockchaintechnologie de economie laten ondersteunen?

Als u een jonge student was zoals ik nu ben, zou u dan bitcoins kopen en die als financiële zekerheid bewaren?

Mondiale financiële crisis

De laatste crisis was ernstig, maar het ergste is voorbij. De Europese landen waren op veel gebieden zwak toen ze de crisis ingingen en waren niet in staat adequaat te reageren. Vandaag is op veel terreinen aanzienlijke vooruitgang geboekt, en dit maakt ons beter toegerust voor de toekomst.

Denkt u dat de EU en de ECB tijdig genoeg hervormingen zullen kunnen doorvoeren om met een volgende grote economische crisis om te kunnen gaan?

Meer informatie

Wil je meer weten over de onderwerpen van deze ECB Youth Dialogue? Bekijk dan de volgende pagina's!

Mogelijkheid van een nieuwe wereldwijde economische crisis
Cryptovaluta's en blockchain
Het economisch herstel in Europa en jeugdwerkloosheid
  • Youth unemployment in the euro area (toespraak (in het Engels) van Mario Draghi, president van de ECB, ter gelegenheid van de Henry Grattan Lecture Series in Trinity College, Dublin, 22 september 2017)
  • Accompanying the economic recovery (toespraak (in het Engels) van Mario Draghi, president van de ECB, ter gelegenheid van het ECB Forum on Central Banking, Sintra, 27 juni 2017)
Youth Dialogue met Mario Draghi, Dublin, Ierland, september 2017
ECB Youth Dialogue, Dublin, 2017

Op 22 september 2017 ontmoette president Mario Draghi jonge Europeanen in Trinity College Dublin.

De bijeenkomst werd samen met de centrale bank van Ierland en Trinity College Dublin georganiseerd.

Gaat blockchain in de toekomst een rol spelen? Maakt de Raad van Bestuur van de ECB zich steeds meer zorgen over mogelijke zeepbellen op de huizenmarkt? In hoeverre worden monetairbeleidsindicaties (forward guidance) en duidelijke communicatie gezien als cruciaal voor het werk van moderne centrale banken?

Bekijk de uitwisseling tussen president Draghi en economiestudenten van Trinity College Dublin over deze en andere onderwerpen.

Youth Dialogue met Mario Draghi, Lissabon, Portugal, juni 2017
Youth, innovation and productivity in Europe, Lissabon 2017

President Mario Draghi was gastheer bij de eerste Youth Dialogue van de ECB in Lissabon, die werd georganiseerd in samenwerking met de Banco de Portugal en ISEG – Lisbon School of Economics and Management.

Bekijk de gedachtewisseling over de betekenis van innovatie en productiviteit voor jonge mensen.