Menu

ECB:s europeiska kulturdagar

Se den engelska språkversionen på denna webbsida för den mest aktuella informationen.

Med tanke på den osäkerhet det innebär att hålla stora offentliga evenemang under de kommande månaderna och det faktum att årets EUROPA OPEN AIR CONCERT ställts in har ECB och NARODOWY BANK POLSKI beslutat att skjuta upp ecb:S europeiska kulturdagar MED Polen som medlemsstat i fokus till 2021.

Om kulturdagarna

Europeiska unionen (EU) bygger på gemensamma värderingar men är samtidigt hemvist för många olika kulturer som bygger på traditioner från de olika länderna och regionerna. ECB:s europeiska kulturdagar ger en möjlighet att fira att länderna i Europa är ”förenade i mångfald”.

Varje år står en ny EU-medlemsstat i fokus för ECB:s europeiska kulturdagar. Mot slutet av året organiseras i Frankfurt am Main flera kulturevenemang av hög kvalitet, exempelvis musik-, dans- och teaterunderhållning, konstföreläsningar och -utställningar, literära evenemang och filmvisningar såväl som evenemang för barn. ECB organiserar kulturdagarna tillsammans med temalandets nationella centralbank och med stöd av många partner som har åtagit sig att främja europeisk konst och kultur.

Fira Europa 2019

Huvudtemat för de europeiska kulturdagarna 2019 var Europas gemensamma identitet och hade till syfte att fira en mycket speciella årsdag – 20 år med euron – vår gemensamma valuta

Detta firades genom ett verkligt europeiskt program med några av de mest uppskattade europeiska musikstyckena framförda av europeiska musiker i världsklass.

Foton från eventet.

Tidigare evenemang sedan 2003
ECB:s EUROPEISKA KULTURDAGAR
Fira Europa 2019
ECB:s EUROPEISKA KULTURDAGAR
Litauen 2018
Spanien 2017
Tyskland 2016
Malta 2015
Bulgarien 2014
Lettland 2013
Frankrike 2012
Italien 2011
Nederländerna 2010
Rumänien 2009
Europeiska unionen 2008
Grekland 2007
ECB:s EUROPEISKA KULTURDAGAR Österrike 2006
ECB:s EUROPEISKA KULTURDAGAR Ungern 2005
ECB:s EUROPEISKA KULTURDAGAR Polen 2004
ECB:s EUROPEISKA KULTURDAGAR Portugal 2003