Menu

Euroopa kultuuripäevad EKPs

arvestades et lähikuudel on avalike suurürituste toimumine kahtluse all ja 2020. aasta kontsert „europa open air ” on tühistatud, otsustasid ekp ja poola keskpank lükata poola kultuuripärandile pühendatud euroopa kultuuripäevad edasi 2021. aastasse. 

Kultuuripäevad

Euroopa Liidu alustugedeks on ühised ideed ja väärtused ning siin on ühise kodu leidnud rikkalik ja mitmekesine kultuuride kooslus, mille moodustavad eri riikide ja piirkondade traditsioonid. EKP korraldatavad Euroopa kultuuripäevad annavad võimaluse esile tõsta Euroopat ühendavat juhtlauset „Ühinenud mitmekesisuses”.

Igal aastal on kultuuripäevade fookuses üks Euroopa Liidu liikmesriik. Aasta lõpus toimub Maini-äärses Frankfurdis arvukalt kõrgetasemelisi kunstisündmusi, mis hõlmavad nii kontserte, tantsu- ja teatrietendusi kui ka kunstinäitusi ja -loenguid, kirjandussündmusi, filme ning ettevõtmisi lastele. EKP korraldab kultuuripäevi koostöös asjaomaste riikide keskpankadega, saades tuge ka paljudelt teistelt koostööpartneritelt, kelle jaoks on oluline edendada Euroopa kunsti- ja kultuurimaastikku.

Tähistades Euroopa ühtsust (2019)

2019. aasta kultuuripäevad olid pühendatud Euroopa ühisele identiteedile ja nendega tähistati 20 aasta möödumist ühisraha euro kasutuselevõtust, mis on väga oluline verstapost Euroopa ajaloos.

Selle sündmuse märkimiseks koostati tõeliselt euroopalik kava, mille käigus sai kuulata Euroopa heliloojate armastatumaid teoseid maailmakuulsate muusikute esituses.

Sündmuse fotod

Varasemad sündmused (alates 2003. aastast)
Euroopa kultuuripäevad EKPs
Tähistades Euroopa ühtsust (2019)
Euroopa kultuuripäevad EKPs
Leedu 2018
Hispaania 2017
Saksamaa 2016
Malta 2015
Bulgaaria 2014
Läti 2013
Prantsusmaa 2012
Itaalia 2011
Madalmaad 2010
Rumeenia 2009
Euroopa Liit 2008
Kreeka 2007
Euroopa kultuuripäevad EKPs Austria 2006
Euroopa kultuuripäevad EKPs Ungari 2005
Euroopa kultuuripäevad EKPs Poola 2004
Euroopa kultuuripäevad EKPs Portugal 2003