Euroopa kultuuripäevad EKPs

Tähistades Euroopa ühtsust

2019. aasta kultuuripäevad on pühendatud Euroopa ühisele identiteedile. Korraldatavate ürituste eesmärk on esile tõsta Euroopa Liidu kultuurilist mitmekesisust ja rikkust, jõudes seejuures kohaliku publikuni.

2019. aastal tähistame väga erilist aastapäeva – 20 aasta möödumist ühisraha euro kasutuselevõtust.

Selle sündmuse märkimiseks on koostatud tõeliselt euroopalik kava, mille käigus saab kuulata Euroopa heliloojate armastatumaid teoseid maailmakuulsate muusikute esituses.

22. august 2019

Kontsert „Europa Open Air”
Weseler Werft, Frankfurt

Koostöös ringhäälinguorganisatsiooniga Hessischer Rundfunk toimub 22. augustil kolmandat aastat järjest kontsert „Europa Open Air”, millest saab otseülekande vahendusel osa kogu Euroopa.

Täpsem teave kavandatavate ürituste kohta avaldatakse edaspidi Euroopa kultuuripäevade veebilehel.

Lisateave

Kultuuripäevad

Euroopa Liidu alustugedeks on ühised ideed ja väärtused ning siin on ühise kodu leidnud rikkalik ja mitmekesine kultuuride kooslus, mille moodustavad eri riikide ja piirkondade traditsioonid. EKP korraldatavad Euroopa kultuuripäevad annavad võimaluse esile tõsta Euroopat ühendavat juhtlauset „Ühinenud mitmekesisuses”.

Euroopa kultuuripäevad EKPs

Mario Draghi, EKP president

„Töötades ühiselt selleks, et tutvustada oma riigi kultuuripärandit, mis on osa meie juurtest ja identiteedist, on meil hea võimalus anda oma kogemused edasi järgmistele põlvkondadele, kellel on otsustav roll ühtekuuluvuse ja kogukonnavaimu tugevdamisel ning kes teevad otsuseid Euroopa institutsioonide edasise arengu kohta. Euroopa kultuuripäevad on täielikult selle eesmärgi teenistuses.”

Igal aastal on kultuuripäevade fookuses üks Euroopa Liidu liikmesriik. Aasta lõpus toimub Maini-äärses Frankfurdis arvukalt kõrgetasemelisi kunstisündmusi, mis hõlmavad nii kontserte, tantsu- ja teatrietendusi kui ka kunstinäitusi ja -loenguid, kirjandussündmusi, filme ning ettevõtmisi lastele. EKP korraldab kultuuripäevi koostöös asjaomaste riikide keskpankadega, saades tuge ka paljudelt teistelt koostööpartneritelt, kelle jaoks on oluline edendada Euroopa kunsti- ja kultuurimaastikku.

Varasemad sündmused (alates 2003. aastast)

Leedu 2018
Aitäh, Leedu!

Malta 2015
Aitäh, Malta!

Läti 2013
Aitäh, Läti!

Itaalia 2011
Aitäh, Itaalia!

Rumeenia 2009
Aitäh, Rumeenia!

Kreeka 2007
Aitäh, Kreeka!

Hispaania 2017
Aitäh, Hispaania!

Euroopa kultuuripäevad EKPs

Saksamaa 2016
Aitäh, Saksamaa!

Bulgaaria 2014
Aitäh, Bulgaaria!

Prantsusmaa 2012
Aitäh, Prantsusmaa!

Madalmaad 2010
Aitäh, Madalmaad!

Euroopa Liit 2008
Aitäh, Euroopa!

Austria 2006
Aitäh, Austria!

Ungari 2005
Aitäh, Ungari!

Poola 2004
Aitäh, Poola!

Portugal 2003
Aitäh, Portugal!