ECB Eiropas kultūras dienas

Aktuālāko informāciju sk. šīs interneta vietnes sadaļas angļu valodas versijā.

Svinot Eiropu

Eiropas kultūras dienas 2019. gadā būs veltītas Eiropas kopīgajai identitātei. Ar šo pasākumu kopumu mēs vēlamies vērst uzmanību uz kultūru daudzveidību un bagātību Eiropas Savienībā, vienlaikus uzrunājot vietējos iedzīvotājus.

Šogad mēs svinam ļoti īpašu jubileju. Tā ir 20 gadadiena kopš mūsu kopīgās valūtas – euro – ieviešanas.

Atzīmējot šo notikumu, esam izstrādājuši programmu, kurā patiesi izpaužas Eiropas gars. Tā dos iespēju noklausīties dažus no visiemīļotākajiem Eiropas komponistu skaņdarbiem, kurus izpildīs pasaules līmeņa mūziķi no dažādām mūsu kontinenta valstīm.

22.08.2019.

Europa Open Air koncerts
Weseler Werft, Frankfurte

Jau trešo gadu pēc kārtas Europa Open Air koncerts tiks organizēts sadarbībā ar Hessischer Rundfunk.

Šis brīvdabas koncerts notiks 22. augustā, un, lai to varētu izbaudīt ikviens, tas tiks translēts tiešraidē visā Eiropā, – sekojiet jaunākajai informācijai!

Vairāk informācijas par gaidāmajiem pasākumiem drīzumā atradīsiet šajā interneta vietnē.

Sīkāka informācija

Par Kultūras dienām

Eiropas Savienības (ES) pamats ir kopīgas idejas un vērtības, taču tajā mājo arī bagātīga un daudzveidīga kultūru saime, kurā apvienotas dažādo valstu un reģionu tradīcijas. ECB Eiropas kultūras dienas ir iespēja svinēt Eiropas moto "Vienota daudzveidībā".

ECB EIROPAS KULTŪRAS DIENAS

ECB prezidents Mario Dragi

"Kopīgs darbs, lai vairotu izpratni par valsts kultūras mantojumu, kas veido daļu no mūsu saknēm un mūsu identitātes, piedāvā labu iespēju izglītot un sagatavot nākamās paaudzes, kam būs būtiska loma vienotības un kopības gara stiprināšanā un kas izlems, kā attīstīsies Eiropas institūcijas. Eiropas kultūras dienu misija pilnībā atbilst šim mērķim."

Ik gadu ECB Eiropas kultūras dienas veltītas citai Eiropas Savienības dalībvalstij. Tuvojoties gada nogalei, Frankfurte pie Mainas kļūst par vietu, kur norisinās daudzi augstas kvalitātes mākslas pasākumi, kas aptver visdažādākos žanrus – no mūzikas, dejas un teātra līdz lekcijām par mākslu un izstādēm, literārajiem pasākumiem un filmām, kā arī pasākumiem bērniem. ECB organizē KULTŪRAS DIENAS kopā ar attiecīgajā gadā izvēlētās valsts nacionālo centrālo banku, saņemot atbalstu no daudziem partneriem, kam svarīga Eiropas mākslas un kultūras popularizēšana.

Kopš 2003. gada rīkotie pasākumi

Lietuva 2018
Paldies Tev, Lietuva!

Malta 2015
Paldies Tev, Malta!

Latvija 2013
Paldies Tev, Latvija!

Itālija 2011
Paldies Tev, Itālija!

Rumānija 2009
Paldies Tev, Rumānija!

Grieķija 2007
Paldies Tev, Grieķija!

Spānija 2017
Paldies Tev, Spānija!

ECB EIROPAS KULTŪRAS DIENAS

Vācija 2016
Paldies Tev, Vācija!

Bulgārija 2014
Paldies Tev, Bulgārija!

Francija 2012
Paldies Tev, Francija!

Nīderlande 2010
Paldies Tev, Nīderlande!

Eiropas Savienība 2008
Paldies Tev, Eiropa!

Austrija 2006
Paldies Tev, Austrija!

Ungārija 2005
Paldies Tev, Ungārija!

Polija 2004
Paldies Tev, Polija!

Portugāle 2003
Paldies Tev, Portugāle!