Europejskie Dni Kultury w EBC

W roku 2020 Europejskie Dni Kultury będą poświęcone bogatemu dziedzictwu kulturowemu Polski. Pierwsza impreza – koncert plenerowy EUROPA OPEN AIR – odbędzie się 20 sierpnia 2020. Warto już teraz wpisać tę datę do kalendarza! Kolejne informacje podamy na tej stronie na początku przyszłego roku.

Dni Kultury

Unia Europejska opiera się na wspólnych ideach i wartościach, a jednocześnie ma niezwykle bogatą i różnorodną kulturę, na którą składają się tradycje poszczególnych krajów i regionów.

Europejskie Dni Kultury w EBC to okazja, by wprowadzić w życie ideę „zjednoczenia w różnorodności”.

Każda edycja Europejskich Dni Kultury jest poświęcona innemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej. Co roku w drugim półroczu we Frankfurcie nad Menem odbywa się wiele wspaniałych spektakli muzycznych, tanecznych i teatralnych, a także wykłady o sztuce, wystawy, spotkania literackie, projekcje filmowe i imprezy dla najmłodszych. Dni Kultury są organizowane przez EBC we współpracy z krajowym bankiem centralnym państwa, któremu są w danym roku poświęcone. Wsparcia udziela też wiele organizacji partnerskich działających na rzecz europejskiej kultury i sztuki.

CELEBRATING EUROPE 2019 – wspaniała Europa

W 2019 Europejskie Dni Kultury zbiegły się ze szczególną rocznicą: dwudziestoleciem wprowadzenia euro, naszej wspólnej waluty, a ich tematem przewodnim była wspólna tożsamość europejska.

Z tej okazji opracowaliśmy program prawdziwie europejski. Objął on wybór popularnych utworów kompozytorów europejskich w wykonaniu światowej klasy muzyków z różnych krajów Unii.

Zdjęcia z imprez

Poprzednie edycje (od 2003)
EUROPEJSKIE DNI KULTURY w EBC
Celebrating Europe 2019
EUROPEJSKIE DNI KULTURY w EBC
Litwa 2018
Hiszpania 2017

Niemcy 2016

Malta 2015

Bułgaria 2014

Łotwa 2013

Francja 2012

Włochy 2011

Holandia 2010

Rumunia 2009

Unia Europejska 2008

Grecja 2007

EUROPEJSKIE DNI KULTURY w EBC Austria 2006

EUROPEJSKIE DNI KULTURY w EBC Węgry 2005

EUROPEJSKIE DNI KULTURY w EBC Polska 2004

EUROPEJSKIE DNI KULTURY w EBC Portugalia 2003