Menu

Europejskie Dni Kultury w EBC

Ponieważ nie ma pewności, czy w Najbliższych miesiącach będą się mogły odbywać imprezy masowe, Europejski Bank Centralny i Narodowy Bank Polski postanowiły przełożyć edycję Europejskich Dni Kultury w EBC poświęconych Polsce na rok 2021.

Tymczasem zapraszamy do obejrzenia migawek z poprzednich edycji Dni Kultury.

Cieszymy się na ponowne spotkanie w 2021!

Dni Kultury

Unia Europejska opiera się na wspólnych ideach i wartościach, a jednocześnie ma niezwykle bogatą i różnorodną kulturę, na którą składają się tradycje poszczególnych krajów i regionów.

Europejskie Dni Kultury w EBC to okazja, by wprowadzić w życie ideę „zjednoczenia w różnorodności”.

Każda edycja Europejskich Dni Kultury jest poświęcona innemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej. Co roku w drugim półroczu we Frankfurcie nad Menem odbywa się wiele wspaniałych spektakli muzycznych, tanecznych i teatralnych, a także wykłady o sztuce, wystawy, spotkania literackie, projekcje filmowe i imprezy dla najmłodszych. Dni Kultury są organizowane przez EBC we współpracy z krajowym bankiem centralnym państwa, któremu są w danym roku poświęcone. Wsparcia udziela też wiele organizacji partnerskich działających na rzecz europejskiej kultury i sztuki.

CELEBRATING EUROPE 2019 – wspaniała Europa

W 2019 Europejskie Dni Kultury zbiegły się ze szczególną rocznicą: dwudziestoleciem wprowadzenia euro, naszej wspólnej waluty, a ich tematem przewodnim była wspólna tożsamość europejska.

Z tej okazji opracowaliśmy program prawdziwie europejski. Objął on wybór popularnych utworów kompozytorów europejskich w wykonaniu światowej klasy muzyków z różnych krajów Unii.

Zdjęcia z imprez

Poprzednie edycje (od 2003)
EUROPEJSKIE DNI KULTURY w EBC
Celebrating Europe 2019
EUROPEJSKIE DNI KULTURY w EBC
Litwa 2018
Hiszpania 2017

Niemcy 2016

Malta 2015

Bułgaria 2014

Łotwa 2013

Francja 2012

Włochy 2011

Holandia 2010

Rumunia 2009

Unia Europejska 2008

Grecja 2007

EUROPEJSKIE DNI KULTURY w EBC Austria 2006

EUROPEJSKIE DNI KULTURY w EBC Węgry 2005

EUROPEJSKIE DNI KULTURY w EBC Polska 2004

EUROPEJSKIE DNI KULTURY w EBC Portugalia 2003