Europejskie Dni Kultury EBC

Świetlista Litwa

W 2017 mottem Europejskich Dni Kultury EBC były „Inspiracje hiszpańskie”. Tegoroczna edycja będzie poświęcona imponującemu dorobkowi kulturalnemu Litwy.

W 2018 Litwa obchodzi stulecie odzyskania niepodległości. Aby uświetnić tę ważną rocznicę, przygotowano trzy koncerty. Artyści zaprezentują utwory zarówno tradycyjne, jak i współczesne.

23 sierpnia 2018

Koncert plenerowy Europa Open Air
Weseler Werft, Frankfurt

Orkiestra symfoniczna frankfurckiego radia (hr-Sinfonieorchester) pod batutą światowej sławy dyrygenta Andrésa Orozco-Estrady zagra koncert muzyki litewskiej.

25 września 2018

Koncert charytatywny
Paulskirche, Frankfurt

Koncert alternatywnej muzyki jazzowej nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Litwę niepodległości. Na scenie pojawią się wielokrotnie nagradzany zespół a capella Jazz Island oraz słynny akordeonista Jonas Vozbutas.

16 października 2018

Koncert Litewskiej Orkiestry Kameralnej
Alte Oper, Frankfurt 

Lietuvos kamerinis orkestras, doskonała litewska orkiestra ciesząca się międzynarodowym uznaniem, zaprezentuje najbardziej znane utwory muzyki klasycznej i współczesnej z Litwy.

Dyrektor artystyczny: Sergej Krylov
Dyrygent: Martynas Stakionis

Informacje o możliwości udziału w imprezach Dni Kultury można znaleźć w ulotce dostępnej w językach angielskimniemieckim.

Więcej informacji

Dni Kultury

Unia Europejska opiera się na wspólnych ideach i wartościach, a jednocześnie ma niezwykle bogatą i różnorodną kulturę, na którą składają się tradycje poszczególnych krajów i regionów. Europejskie Dni Kultury EBC to okazja, by wprowadzić w życie ideę „zjednoczenia w różnorodności”.

EUROPEJSKIE DNI KULTURY EBC

Mario Draghi, prezes EBC

Wspólne poznawanie kultury poszczególnych krajów, składającej się na nasze dziedzictwo i naszą tożsamość, pozwala edukować  i kształtować przyszłe pokolenia  – a to one w głównej mierze będą budować poczucie wspólnoty i wzmacniać spójność społeczną, i one zdecydują, jaką drogą mają podążać instytucje Europy. Takie właśnie przesłanie przyświeca Europejskim Dniom Kultury.

Każda edycja Europejskich Dni Kultury jest poświęcona innemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej. Co roku w ostatnim kwartale we Frankfurcie nad Menem odbywa się wiele wspaniałych występów artystycznych. Szeroka oferta kulturalna obejmuje: muzykę, taniec, teatr, a także wykłady o sztuce, wystawy, spotkania literackie, projekcje filmowe i imprezy dla najmłodszych. Dni Kultury są organizowane przez EBC we współpracy z krajowym bankiem centralnym danego państwa. Wsparcia udziela też wiele organizacji partnerskich działających na rzecz europejskiej kultury i sztuki.

Poprzednie edycje (od 2003)

Hiszpania 2017
Podziękowania dla Hiszpanii!

Malta 2015
Podziękowania dla Malty!

Łotwa 2013
Podziękowania dla Łotwy!

Włochy 2011
Podziękowania dla Włoch!

Rumunia 2009
Podziękowania dla Rumunii!

Grecja 2007
Podziękowania dla Grecji!

EUROPEAN CULTURAL DAYS of the ECB

Niemcy 2016
Podziękowania dla Niemiec!

Bułgaria 2014
Podziękowania dla Bułgarii!

Francja 2012
Podziękowania dla Francji!

Holandia 2010
Podziękowania dla Holandii!

Unia Europejska 2008
Podziękowania dla Europy!

Austria 2006
Podziękowania dla Austrii!

Węgry 2005
Podziękowania dla Węgier!

Polska 2004
Podziękowania dla Polski!

Portugalia 2003
Podziękowania dla Portugalii!