Europejskie Dni Kultury EBC

Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na angielskojęzycznej wersji tej strony.

CELEBRATING EUROPE – wspaniała Europa

W 2019 motywem przewodnim Europejskich Dni Kultury w EBC będzie wspólna tożsamość europejska. Cykl imprez ma eksponować różnorodność i bogactwo kulturowe Unii Europejskiej, a jednocześnie budować więzi ze społeczeństwami poszczególnych krajów.

W tym roku obchodzimy ważną rocznicę: dwudziestolecie wprowadzenia euro, naszej wspólnej waluty.

Z tej okazji opracowaliśmy program prawdziwie europejski. Obejmuje on wybór popularnych utworów kompozytorów europejskich w wykonaniu światowej klasy muzyków z różnych krajów Unii.

22 sierpnia 2019

Koncert plenerowy EUROPA OPEN AIR
Weseler Werft, Frankfurt

Już trzeci rok z rzędu wspólnie z orkiestrą symfoniczną frankfurckiego radia (hr-Sinfonieorchester) organizujemy koncert EUROPA OPEN AIR.

Koncert odbędzie się 22 sierpnia i będzie transmitowany na żywo w całej Europie. Szczegóły wkrótce!

Informacje o innych zaplanowanych imprezach będą ukazywać się na tej stronie.

Więcej informacji

Dni Kultury

Unia Europejska opiera się na wspólnych ideach i wartościach, a jednocześnie ma niezwykle bogatą i różnorodną kulturę, na którą składają się tradycje poszczególnych krajów i regionów. Europejskie Dni Kultury EBC to okazja, by wprowadzić w życie ideę „zjednoczenia w różnorodności”.

EUROPEJSKIE DNI KULTURY EBC

Mario Draghi, prezes EBC

Wspólne poznawanie kultury poszczególnych krajów, składającej się na nasze dziedzictwo i naszą tożsamość, pozwala edukować i kształtować przyszłe pokolenia – a to one w głównej mierze będą budować poczucie wspólnoty i wzmacniać spójność społeczną, i one zdecydują, jaką drogą mają podążać instytucje Europy. Takie właśnie przesłanie przyświeca Europejskim Dniom Kultury.

Każda edycja Europejskich Dni Kultury jest poświęcona innemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej. Co roku w drugim półroczu we Frankfurcie nad Menem odbywa się wiele wspaniałych spektakli muzycznych, tanecznych i teatralnych, a także wykłady o sztuce, wystawy, spotkania literackie, projekcje filmowe i imprezy dla najmłodszych. Dni Kultury są organizowane przez EBC we współpracy z krajowym bankiem centralnym państwa, któremu są w danym roku poświęcone. Wsparcia udziela też wiele organizacji partnerskich działających na rzecz europejskiej kultury i sztuki.

Poprzednie edycje (od 2003)

Litwa 2018
Podziękowania dla Litwy!

Malta 2015
Podziękowania dla Malty!

Łotwa 2013
Podziękowania dla Łotwy!

Włochy 2011
Podziękowania dla Włoch!

Rumunia 2009
Podziękowania dla Rumunii!

Grecja 2007
Podziękowania dla Grecji!

Hiszpania 2017
Podziękowania dla Hiszpanii!

EUROPEJSKIE DNI KULTURY EBC

Niemcy 2016
Podziękowania dla Niemiec!

Bułgaria 2014
Podziękowania dla Bułgarii!

Francja 2012
Podziękowania dla Francji!

Holandia 2010
Podziękowania dla Holandii!

Unia Europejska 2008
Podziękowania dla Europy!

Austria 2006
Podziękowania dla Austrii!

Węgry 2005
Podziękowania dla Węgier!

Polska 2004
Podziękowania dla Polski!

Portugalia 2003
Podziękowania dla Portugalii!