European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na angielskojęzycznej wersji tej strony.

Europejskie Dni Kultury w EBC

Dni Kultury

Tymczasem zapraszamy do obejrzenia migawek z poprzednich edycji Dni Kultury.

Cieszymy się na ponowne spotkanie w 2022!

Unia Europejska opiera się na wspólnych ideach i wartościach, a jednocześnie ma niezwykle bogatą i różnorodną kulturę, na którą składają się tradycje poszczególnych krajów i regionów. Europejskie Dni Kultury w EBC to okazja, by wprowadzić w życie ideę „zjednoczenia w różnorodności”.

Każda edycja Europejskich Dni Kultury jest poświęcona innemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej. Co roku w drugim półroczu we Frankfurcie nad Menem odbywa się wiele wspaniałych spektakli muzycznych, tanecznych i teatralnych, a także wykłady o sztuce, wystawy, spotkania literackie, projekcje filmowe i imprezy dla najmłodszych. Dni Kultury są organizowane przez EBC we współpracy z krajowym bankiem centralnym państwa, któremu są w danym roku poświęcone. Wsparcia udziela też wiele organizacji partnerskich działających na rzecz europejskiej kultury i sztuki.

Nasza wspaniała Europa 2019

W 2019 Europejskie Dni Kultury zbiegły się ze szczególną rocznicą: dwudziestoleciem wprowadzenia euro, naszej wspólnej waluty, a ich tematem przewodnim była wspólna tożsamość europejska.

Z tej okazji opracowaliśmy program prawdziwie europejski. Objął on wybór popularnych utworów kompozytorów europejskich w wykonaniu światowej klasy muzyków z różnych krajów Unii.

Strona rocznicowa #EUROat20 Koncert Europa Open Air Koncert charytatywny Koncert European MuseumsSalon

Poprzednie edycje (od 2003)

Nasza wspaniała Europa 2019
Litwa 2018
Hiszpania 2017
Niemcy 2016
Malta 2015
Bułgaria 2014
Łotwa 2013
Francja 2012
Włochy 2011
Holandia 2010
Rumunia 2009
Unia Europejska 2008
Grecja 2007
Austria 2006
Węgry 2005
Polska 2004
Portugalia 2003

Wszystkie strony w tej sekcji