Európske kultúrne dni ECB

Žiarivá Litva

Po „Inšpiratívnom Španielsku“ v roku 2017 bude v rámci tohtoročných európskych kultúrnych dní ECB predstavený výber výnimočných kultúrnych úspechov Litvy.

V roku 2018 Litva oslavuje 100. výročie obnovenia nezávislosti. Tento významný medzník si pripomenieme sériou troch hudobných podujatí, na ktorých zaznie tradičná aj súčasná tvorba.

23. august 2018

Europa Open Air
Weseler Werft, Frankfurt

Frankfurtský rozhlasový symfonický orchester (hr-Sinfonieorchester) zahrá pod taktovkou svetoznámeho dirigenta Andrésa Orozco-Estradu sériu litovských skladieb.

25. september 2018

Dobročinný koncert
Paulskirche, Frankfurt

Na tomto alternatívnom džezovom koncerte k 100. výročiu obnovenia litovskej nezávislosti sa v štýle „a cappella“ predstaví ocenená skupina Jazz Island a známy akordeonista Jonas Vozbutas.

16. október 2018

Litovský komorný orchester
Alte Oper Frankfurt

Jeden z najznámejších a medzinárodne najuznávanejších litovských orchestrov, Lietuvos kamerinis orkestras, predstaví najznámejšie skladby litovskej klasickej i súčasnej hudby.

Umelecký riaditeľ: Sergej Krylov
Dirigent: Martynas Stakionis

Leták s podrobnejšími informáciami pre návštevníkov kultúrnych dní: (ENDE).

Viac informácií

Kultúrne dni

Európska únia (EÚ) je postavená na spoločných názorových a hodnotových základoch a je domovom bohatej a pestrej palety kultúr pozostávajúcej z tradícií jednotlivých krajín a regiónov. EURÓPSKE KULTÚRNE DNI ECB sú príležitosťou osláviť túto myšlienku „zjednotenia v rozmanitosti“.

EURÓPSKE KULTÚRNE DNI ECB

Mario Draghi, prezident ECB

„Spoločná snaha zvyšovať povedomie o kultúrnom dedičstve krajiny, ktoré je súčasťou našich koreňov a identity, je dobrou príležitosťou na vzdelávanie a prípravu budúcich generácií, ktoré budú zohrávať kľúčovú úlohu v prehlbovaní súdržnosti a spolupatričnosti a v rozhodovaní o budúcom vývoji európskych inštitúcií. Poslanie EURÓPSKYCH KULTÚRNYCH DNÍ tomuto cieľu zodpovedá v plnej miere.“

EURÓPSKE KULTÚRNE DNI sú každý rok zamerané na iný členský štát Európskej únie. Frankfurt nad Mohanom sa v druhej polovici roka stáva dejiskom prvotriednych umeleckých vystúpení. V ponuke sú hudobné, tanečné a divadelné predstavenia, prednášky o umení a výstavy, literárne a filmové podujatia i podujatia pre deti. ECB organizuje KULTÚRNE DNI v spolupráci s národnými centrálnymi bankami prezentovaných krajín a mnohými vlastnými partnermi, ktorí sa zaviazali podporovať európske umenie a kultúru.

Minulé podujatia (od roku 2003)

Španielsko 2017
Ďakujeme, Španielsko!

Malta 2015
Ďakujeme, Malta!

Lotyšsko 2013
Ďakujeme, Lotyšsko!

Taliansko 2011
Ďakujeme, Taliansko!

Rumunsko 2009
Ďakujeme, Rumunsko!

Grécko 2007
Ďakujeme, Grécko!

EUROPEAN CULTURAL DAYS of the ECB

Nemecko 2016
Ďakujeme, Nemecko!

Bulharsko 2014
Ďakujeme, Bulharsko!

Francúzsko 2012
Ďakujeme, Francúzsko!

Holandsko 2010
Ďakujeme, Holandsko!

Európska únia 2008
Ďakujeme, Európa!

Rakúsko 2006
Ďakujeme, Rakúsko!

Maďarsko 2005
Ďakujeme, Maďarsko!

Poľsko 2004
Ďakujeme, Poľsko!

Portugalsko 2003
Ďakujeme, Portugalsko!