Evropské kulturní dny ECB

Zářící Litva

Po „inspirativním Španělsku“ v roce 2017 budou tématem letošních Evropských kulturních dnů ECB některé z pozoruhodných úspěchů Litvy na poli kultury.

V roce 2018 slaví Litva 100. výročí obnovení své nezávislosti a není asi lepší způsob, jak si připomenout tento důležitý mezník, než hudebním programem. Na třech koncertech zazní tradiční i současná hudba.

23. srpna 2018

Europa Open Air
Weseler Werft, Frankfurt

Frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr pod taktovkou světoznámého dirigenta Andrése Orozco-Estrady představí program litevské hudební tvorby.

25. září 2018

Charitativní koncert
Paulskirche, Frankfurt

Tento koncert alternativního jazzu je věnován 100. výročí obnovení nezávislosti Litvy. Vystoupí na něm oceňovaná a cappella formace Jazz Island a uznávaný akordeonista Jonas Vozbutas.

16. října 2018

Litevský komorní orchestr
Alte Oper Frankfurt

Litevský komorní orchestr, který patří k nejvýznamnějším a mezinárodně nejuznávanějším orchestrům této země, předvede některá z nejvíce ceněných děl klasické a současné litevské hudební tvorby.

Umělecký ředitel: Sergej Krylov
Dirigent: Martynas Stakionis

Více informací o možnostech navštívit akce z cyklu Kulturní dny je uvedeno v našem prospektu (EN a DE).

Více informací

O Evropských kulturních dnech

Evropská unie (EU) je založena na sdílených myšlenkách a hodnotách a nabízí bohatou a různorodou paletu kultur vycházející z tradic jednotlivých zemí a regionů. EVROPSKÉ KULTURNÍ DNY ECB nabízejí možnost tuto myšlenku „jednotná v rozmanitosti“ oslavit.

EVROPSKÉ KULTURNÍ DNY ECB

Mario Draghi, prezident ECB

„Spolupráce při budování povědomí o kulturním odkazu země, který je součástí našich kořenů a identity, představuje vhodnou příležitost, jak vzdělávat a připravovat budoucí generace, které budou hrát zásadní úlohu při posilování soudržnosti a pocitu sounáležitosti a při rozhodování o tom, jakým způsobem se budou vyvíjet evropské instituce. Poslání EVROPSKÝCH KULTURNÍCH DNŮ tento cíl bezezbytku splňuje.“

Každý rok jsou EVROPSKÉ KULTURNÍ DNY ECB zaměřeny na jeden členský stát Evropské unie. Koncem roku se Frankfurt nad Mohanem stává místem řady vynikajících uměleckých akcí – od hudby, tance a divadla po umělecké přednášky a výstavy, literární programy a filmy i akce pro děti. ECB pořádá KULTURNÍ DNY společně s národní centrální bankou představované země a za přispění řady partnerů, kteří se věnují podpoře evropského umění a kultury.

Dosavadní akce od roku 2003

Španělsko 2017
Děkujeme Španělsku!

Malta 2015
Děkujeme Maltě!

Lotyšsko 2013
Děkujeme Lotyšsku!

Itálie 2011
Děkujeme Itálii!

Rumunsko 2009
Děkujeme Rumunsku!

Řecko 2007
Děkujeme Řecku!

EUROPEAN CULTURAL DAYS of the ECB

Německo 2016
Děkujeme Německu!

Bulharsko 2014
Děkujeme Bulharsku!

Francie 2012
Děkujeme Francii!

Nizozemsko 2010
Děkujeme Nizozemsku!

Evropská unie 2008
Děkujeme Evropě!

Rakousko 2006
Děkujeme Rakousku!

Maďarsko 2005
Děkujeme Maďarsku!

Polsko 2004
Děkujeme Polsku!

Portugalsko 2003
Děkujeme Portugalsku!