Evropské kulturní dny ECB

Nejnovější informace naleznete v anglické verzi této stránky.

Oslava Evropy

Naše Evropské kulturní dny 2019 budou věnovány společné evropské identitě. V rámci této série akcí chceme poukázat na kulturní rozmanitost a bohatství Evropské unie a komunikovat přitom se zdejšími lidmi.

Letos oslavujeme jedno velmi výjimečné výročí: od zavedení naší jednotné měny eura uplynulo 20 let.

U této příležitosti jsme připravili skutečně evropský program, během kterého hudebníci světové třídy z různých zemí celého našeho kontinentu předvedou některé z nejoblíbenějších hudebních děl evropských skladatelů.

22. srpna 2019

Koncert Europa Open Air
Weseler Werft, Frankfurt

Koncert Europa Open Air bude uspořádán ve spolupráci s Hesenským rozhlasem potřetí za sebou.

Bude se konat 22. srpna a bude přenášen živě, aby si tento zážitek mohl vychutnat kdokoli v Evropě – podrobnosti zveřejníme později.

Více informací o akcích, které připravujeme, bude včas k dispozici na této internetové stránce.

Více informací

O Evropských kulturních dnech

Evropská unie (EU) je založena na sdílených myšlenkách a hodnotách a nabízí bohatou a různorodou paletu kultur vycházející z tradic jednotlivých zemí a regionů. Evropské kulturní dny ECB nabízejí možnost tuto myšlenku Evropy „jednotné v rozmanitosti“ oslavit.

EVROPSKÉ KULTURNÍ DNY ECB

Mario Draghi, prezident ECB

„Spolupráce při budování povědomí o kulturním odkazu země je součástí našich kořenů. Naše identita je dobrou příležitostí, jak vzdělávat a připravovat budoucí generace, které budou hrát zásadní úlohu při posilování soudržnosti a společných vazeb a při rozhodování o tom, jakým způsobem se budou vyvíjet evropské instituce. Poslání Evropských kulturních dnů tento cíl plně splňuje.“

Každý rok jsou Evropské kulturní dny ECB zaměřeny na jeden členský stát Evropské unie. Koncem roku se Frankfurt nad Mohanem stává místem řady uměleckých akcí – od hudby, tance a divadla po umělecké přednášky a výstavy, literární programy a filmy i akce pro děti. ECB pořádá kulturní dny společně s národní centrální bankou představované země a s podporou řady partnerů, kteří mají zájem podporovat evropské umění a kulturu.

Dosavadní akce od roku 2003

Litva 2018
Děkujeme Litvě!

Malta 2015
Děkujeme Maltě!

Lotyšsko 2013
Děkujeme Lotyšsku!

Itálie 2011
Děkujeme Itálii!

Rumunsko 2009
Děkujeme Rumunsku!

Řecko
Děkujeme Řecku!

Španělsko 2017
Děkujeme Španělsku!

EVROPSKÉ KULTURNÍ DNY ECB

Německo 2016
Děkujeme Německu!

Bulharsko 2014
Děkujeme Bulharsku!

Francie 2012
Děkujeme Francii!

Nizozemsko 2010
Děkujeme Nizozemsku!

Evropská unie 2008
Děkujeme Evropě!

Rakousko 2006
Děkujeme Rakousku!

Maďarsko 2005
Děkujeme Maďarsku!

Polsko 2004
Děkujeme Polsku!

Portugalsko 2003
Děkujeme Portugalsku!