Jiem Kulturali Ewropej tal-BĊE

Il-verżjoni bl-Ingliż ta’ din il-paġna fiha informazzjoni iżjed aġġornata.

Niċċelebraw l-Ewropa

Il-Jiem Kulturali Ewropej 2019 tagħna se jkunu ddedikati għall-identità komuni Ewropea. B'din is-sensiela ta’ avvenimenti għandna l-għan li nenfasizzaw id-diversità kulturali u r-rikkezza tal-Unjoni Ewropea, waqt li nikkollegaw ma' udjenzi lokali.

Din is-sena niċċelebraw anniversarju speċjali ħafna: 20 sena mill-introduzzjoni tal-munita unika tagħna – l-euro.

Biex nimmarkaw l-okkażjoni, żviluppajna programm tassew Ewropew li juri xi wħud mill-iktar biċċiet ta’ mużika maħbuba sew ta’ kompożituri Ewropej, li jdoqquha mużiċisti ta' klassi dinjija minn pajjiżi madwar il-kontinent tagħna.

22 ta’ Awwissu 2019

Europa Open Air concert
Weseler Werft, Frankfurt

Il-kunċert Europa Open Air ser ikun organizzat f’kooperazzjoni mal-Hessischer Rundfunk għat-tielet sena konsekuttiva.

Il-kunċert ser isir fit-22 ta’ Awwissu u se jkun imxandar dirett biex iġib din l-esperjenza lil kulħadd fl-Ewropa - ibqa’ aġġornat għad-dettalji!

Għandek issib aktar informazzjoni dwar l-avvenimenti li ġejjin eventwalment f’din il-paġna web.

Iktar Informazzjoni

Dwar il-Jiem Kulturali

L-Unjoni Ewropea hija magħġuna b’ideali u valuri komuni, filwaqt li tħaddan ukoll varjetà għanja ta’ kulturi msawrin mit-tradizzjonijiet tal-pajjiżi u r-reġjuni individwali. Il-Jiem Kulturali Ewropej tal-BĊE jipprovdu opportunità biex niċċelebraw din “l-unità fid-diversità”.

JIEM KULTURALI EWROPEJ tal-BĊE

Mario Draghi, President tal-BĊE

“Il-ħidma flimkien biex insiru nafu aħjar il-wirt kulturali ta’ pajjiż li huwa parti mill-għeruq u l-identità tagħna toffri l-opportunità biex nedukaw u nħejju l-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni, li se jkollhom sehem ewlieni fit-tisħiħ tal-għaqda u l-ispirtu komunitarju u fid-deċiżjonijiet dwar kif se jevolvu l-istituzzjonijiet Ewropej. Il-missjoni tal-Jiem Kulturali Ewropej tħaddan bis-sħiħ dan il-għan.”

Kull sena, il-Jiem Kulturali Ewropej tal-BĊE jkunu ddedikati lil wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Lejn tmiem is-sena, Frankfurt am Main toffri sfond għal bosta preżentazzjonijiet artistiċi ta’ livell għoli li jvarjaw minn mużika, żfin u teatru sa seminars dwar l-arti u wirjiet, avvenimenti letterarji u films, kif ukoll attivitajiet għat-tfal. Il-Bank Ċentrali Ewropew jorganizza l-Jiem Kulturali flimkien mal-bank ċentrali tal-pajjiż magħżul, bl-għajnuna ta’ bosta istituzzjonijiet oħra li għandhom għal qalbhom it-tixrid tal-arti u l-kultura Ewropea.

Avveniment passati mill-2003

Litwanja 2018
Grazzi, Litwanja!

Malta 2015
Grazzi, Malta!

Latvja 2013
Grazzi, Latvia!

Italja 2011
Grazzi, Italja!

Rumanija 2009
Grazzi Rumanija!

Greċja 2007
Grazzi, Greċja!

Spanja 2017
Grazzi, Spanja!

JIEM KULTURALI EWROPEJ tal-BĊE

Ġermanja 2016
Grazzi, Ġermanja!

Bulgarija 2014
Grazzi, Bulgarija!

Franza 2012
Grazzi, Franza!

Il-Pajjiżi l-Baxxi 2010
Thank you, Pajjiżi l-Baxxi!

L-Unjoni Ewropea 2008
Grazzi, Ewropa!

L-Awstrija 2006
Thank you, Austria!

L-Ungerija 2005
Grazzi, Ungerija!

Il-Polonja 2004
Grazzi, Polonja!

Portugall 2003
Grazzi, Portugall!