Jiem Kulturali Ewropej tal-BĊE

Litwanja Illuminata

Wara l-avveniment "Inspiring Spain" fl-2017, il-Jiem Kulturali Ewropej tal-BĊE se juru din is-sena uħud mill-kisbiet kulturali notevoli tal-Litwanja.

Fl-2018, il-Litwanja tiċċelebra ċ-ċentenarju tal-kisba mill-ġdid tal-indipendenza tagħha, u liema mod aħjar biex jitfakkar dan l-istadju importanti milli permezz ta' programm ta' avvenimenti mużikali. Tliet kunċerti ser ikollhom mużika kemm tradizzjonali kif ukoll kontemporanja.

23 ta' Awwissu 2018

Europa Open Air
Weseler Werft, Frankfurt

Is-Sinfonija tar-Radju ta' Frankfurt se teżegwixxi programm ta' siltiet Litwani taħt id-direzzjoni tad-direttur magħruf mad-dinja kollhaAndrés Orozco-Estrada.

25 ta' Settembru 2018

Kunċert avveniment għall-karità
Paulskirche, Frankfurt

Dan il-kunċert jazz alternattiv huwa ddedikat għall-100 anniversarju tal-kisba mill-ġdid tal-indipendenza tal-Litwanja, u ser ikollu grupp a cappella rinomat Jazz Island u l-mużiċista magħruf tal-accordion Jonas Vozbutas.

16 ta' Ottubru 2018

Lithuanian Chamber Orchestra
Alte Oper Frankfurt

Il-Lithuanian Chamber Orchestra, waħda mill-orkestri Litwani l-aktar distinti u internazzjonalment magħrufa, ser issemma siltiet fost l-iktar apprezzati ta' mużika klassika u kontemporanja tal-pajjiż.

Direttur Artistiku Sergej Krylov
Direttur: Martynas Stakionis

Għal aktar dettalji dwar kif tattendi l-avvenimenti tal-Jiem Kulturali, ara l-fuljett tagħna(EN u DE).

Iktar Informazzjoni

Dwar il-Jiem Kulturali

L-Unjoni Ewropea hija magħġuna b’ideali u valuri komuni, filwaqt li tħaddan ukoll varjetà għanja ta’ kulturi msawrin mit-tradizzjonijiet tal-pajjiżi u r-reġjuni individwali. Il-JIEM KULTURALI EWROPEJ tal-BĊE jipprovdu opportunità biex niċċelebraw din “l-unità fid-diversità”.

JIEM KULTURALI EWROPEJ tal-BĊE

Mario Draghi, President tal-BĊE

“Il-ħidma flimkien biex insiru nafu aħjar il-wirt kulturali ta’ pajjiż li huwa parti mill-għeruq u l-identità tagħna toffri l-opportunità biex nedukaw u nħejju l-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni, li se jkollhom sehem ewlieni fit-tisħiħ tal-għaqda u l-ispirtu komunitarju u fid-deċiżjonijiet dwar kif se jevolvu l-istituzzjonijiet Ewropej. Il-missjoni tal-JIEM KULTURALI EWROPEJ tħaddan bis-sħiħ dan il-għan.”

Kull sena, il-JIEM KULTURALI EWROPEJ tal-BĊE jkunu ddedikati lil wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Lejn tmiem is-sena, Frankfurt am Main toffri sfond għal bosta preżentazzjonijiet artistiċi ta’ livell għoli li jvarjaw minn mużika, żfin u teatru sa seminars dwar l-arti u wirjiet, avvenimenti letterarji u films, kif ukoll attivitajiet għat-tfal. Il-Bank Ċentrali Ewropew jorganizza l-JIEM KULTURALI flimkien mal-bank ċentrali tal-pajjiż magħżul, bl-għajnuna ta’ bosta istituzzjonijiet oħra li għandhom għal qalbhom it-tixrid tal-arti u l-kultura Ewropea.

Avveniment passati mill-2003

Spanja 2017
Grazzi, Spanja!

Malta 2015
Grazzi, Malta!

Latvja 2013
Grazzi, Latvia!

L-Italja 2011
Grazzi, Italja!

Ir-Romanija 2009
Grazzi, Romanija!

Il-Greċja 2007
Grazzi, Greċja!

EUROPEAN CULTURAL DAYS of the ECB

Il-Ġermanja 2016
Grazzi, Ġermanja!

Il-Bulgarija 2014
Grazzi, Bulgarija!

Franza 2012
Grazzi, Franza!

Il-Pajjiżi l-Baxxi 2010
Grazzi, Pajjiżi l-Baxxi!

L-Unjoni Ewropea 2008
Grazzi, Ewropa!

L-Awstrija 2006
Grazzi, Awstrija!

L-Ungerija 2005
Grazzi, Ungerija!

Il-Polonja 2004
Grazzi, Polonja!

Il-Portugall 2003
Thank you, Portugall!