Menu

Каква е разликата между номиналните и реалните лихвени проценти?

25 май 2016 г.

Лихвеният процент представлява цената на кредитите или доходността по спестяванията. Ако човек вземе кредит от банката, лихвата е цената, която плаща за заемането на средства. Когато има депозит в банката, лихвата е доходът, който получава по спестяванията си.

Икономистите разграничават „номинални“ и „реални“ лихвени проценти, но каква е разликата между тях и защо е важна?

Номиналната лихва е процентът, който се договаря и заплаща. Например това е лихвеният процент, който собствениците на жилища плащат по ипотеките си, или който спестителите получават по депозитите си. Кредитополучателите заплащат номиналната лихва, а спестителите я получават.

И за кредитополучателите, и за спестителите обаче е важна не само номиналната сума, а и колко стоки, услуги и други неща могат да си купят с тези пари. Това икономистите наричат покупателна способност на парите, която обикновено намалява с времето, тъй като поради инфлацията цените се повишават.

Ако тази загуба на покупателна способност бъде извадена от номиналния лихвен процент, кредитополучателите и спестителите могат да определят реалния лихвен процент по кредитите и спестяванията си.

Пример

Спестител, който депозира 1000 евро по сметка за срок от една година, може да има номинална лихва 2,5% и след година да получи 1025 евро. Ако обаче цените се повишат с 3%, на него ще му трябват 1030 евро, за да купи същите стоки или услуги, които година по-рано биха му стрували 1000 евро. Това означава, че реалната доходност всъщност е -0,5%. Това е реалният лихвен процент, който се изчислява, като се извади темпът на инфлация (3%) от номиналния лихвен процент (2,5%).

Номинални и реални лихвени проценти по краткосрочни банкови депозити в държавите от еврозоната

(Проценти)

Източник: Евростат, ЕЦБ, НЦБ, оценки на ЕЦБ