Menu

Jaký je rozdíl mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou?

25. května 2016

Úroková sazba vyjadřuje náklady úvěru nebo návratnost úspor. Pokud si půjčíte v bance, pak úroková sazba je to, co zaplatíte za její úvěr. Pokud máte v bance vklad, úrok je návratnost, kterou z úspor získáte.

Ekonomové rozlišují mezi „nominální“ a „reálnou“ úrokovou sazbou. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl a proč je to důležité?

Nominální úroková sazba je sazba, která je sjednaná a zaplacená. Je to například sazba, kterou majitel bytové nemovitosti platí za hypoteční úvěr, nebo návratnost střadatele z jeho vkladu. Vypůjčovatelé nominální úrok platí a střadatelé jsou jeho příjemcem.

Pro vypůjčovatele a střadatele nejsou důležité jen nominální částky, ale také to, kolik zboží, služeb a dalších věcí si za peníze mohou koupit. Ekonomové to označují jako kupní sílu peněz, která během doby zpravidla klesá s tím, jak v důsledku inflace rostou ceny.

Odečtení této ztráty kupní síly od nominálních úrokových sazeb umožňuje vypůjčovatelům a střadatelům stanovit reálnou úrokovou sazbu jejich úspor a úvěrů.

Příklad

Střadatel, který vloží 1 000 EUR na účet na jeden rok, může dosáhnout nominální úrokové sazby 2,5 % a za rok tak získat 1 025 EUR. Pokud však ceny vzrostou o 3 %, bude na nákup stejného zboží nebo služeb, které před rokem stály 1 000 EUR, potřebovat 1 030 EUR. To znamená, že reálná návratnost bude ve skutečnosti -0,5 %. To je tedy reálná úroková sazba a je vypočtena odečtením míry inflace (3 %) od nominální úrokové sazby (2,5 %).

Nominální a reálná úroková sazba u krátkodobých bankovních vkladů v zemích eurozóny

(v %)

Zdroj: Eurostat, ECB, národní centrální banky, odhady ECB