Menu

Aký je rozdiel medzi nominálnymi a reálnymi úrokovými mierami?

25. mája 2016

Úroková miera (sadzba) je cena úveru, resp. výnos z úspor. Ak si požičiate peniaze z banky, tak úroková miera je to, čo za úver zaplatíte. Ak si v banke ukladáte úspory, úrok je váš výnos z týchto úspor.

Ekonómovia rozlišujú medzi „nominálnymi“ a „reálnymi“ úrokovými mierami. Čím sa však líšia a prečo na tom záleží?

Nominálna úroková miera je sadzba, ktorá bola dohodnutá a ktorá sa platí. Je to napríklad sadzba hypotekárneho úveru, ktorú platia vlastníci nehnuteľností, alebo výnos, ktorý získavajú sporitelia z vkladov. Dlžníci nominálnu sadzbu platia a sporitelia sú jej príjemcami.

Pre dlžníkov i sporiteľov však nie je dôležitá len nominálna platba, ale aj to, koľko tovarov, služieb alebo iných vecí si za túto sumu dokážu kúpiť. Ekonómovia v tejto súvislosti hovoria o kúpnej sile peňazí, ktorá spravidla klesá podľa toho, ako v dôsledku inflácie rastú ceny.

Odpočítaním straty kúpnej sily od nominálnej úrokovej miery si dlžníci i sporitelia môžu zistiť reálnu úrokovú mieru svojich úverov, resp. úspor.

Príklad

Sporiteľ, ktorý si na účet uloží 1 000 € na jeden rok, môže získať nominálny úrok vo výške 2,5 % a za rok tak dostane 1 025 €. Ak však medzitým ceny stúpnu o 3 %, na kúpu rovnakého balíka tovarov a služieb, ktorý pred rokom stál 1 000 €, už teraz potrebuje 1 030 €. To znamená, že jeho reálny výnos by v skutočnosti predstavoval -0,5 %. A práve to je reálna úroková miera, ktorá sa určuje odpočítaním miery inflácie (3,0 %) od nominálnej úrokovej miery (2,5 %).

Nominálna a reálna úroková sadzba krátkodobých bankových vkladov v krajinách eurozóny

(v %)

Zdroj: Eurostat, ECB, národné centrálne banky, odhady ECB